אני מעוניין לתרום  |  כך התחלנו את המדרש התימני  |  הגאון הרב ששון גריידי זצ"ל  |  אדיר ושדי וישב בתימנית  |  חומר מארכיון המדינה  |  donationforyemanit  |  ראש השנה וכיפור  |  ת"ת מבשר טוב  |  ילדי תימן  |  מדור פרשת השבוע  |  פרשת השבוע  |  ס ר ט י - ו י ד א ו  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
  


יפוצו מעינותך חוצה
FacebookTwitter

      תקנון החנות
דף הבית >> מוצרים >> תקנון החנות
דף הבית >> תקנון החנות
 
כדי להזמין מוצרים באמצעות השרת המאובטח של חנות אב"ן שתיה, עליך להזין בטפסים המיועדים לכך בתהליך ההזמנה 
כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כולל כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. טים אישיים
 
אם בעת ביצוע ההזמנה ימסרו פרטים שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת או כיוון שהחבילה לא נדרשה, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. לכן, אנא, הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
 
הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, יישמרו במאגר המידע של חנות ברסלב. אף שאינך חייב לפי החוק למסור לנו פרטים אלה, לא נוכל לטפל בהזמנתך בלעדיהם. חנות אב"ן שתיה לא תעביר את פרטיך האישיים לגורמים אחרים, אך היא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני שיכלול מידע על שירותיה, מבצעים בחנות, חידושים באתר וכיו"ב.
 
מועד אספקה
 
חנות אב"ן שתיה תספק את המוצרים שהזמנת בהתאם לסוג המשלוח שבחרת. זמן אספקת המוצרים הינו כשבועיים מעת קבלת ההזמנה, והוא יחושב על פי ימי העסקים ראשון עד חמישי, ואינו כולל את הימים שישי, שבת, ערבי חג וחג.
חנות ברסלב לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה - כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות או השבתות בשירותי הדואר, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
 
מחירים
המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין לידם במפורש אחרת.
 
חנות אב"ן שתיה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה.
 
לתשומת לב:אף על פי שאנו מקפידים לבדוק את המחירים המופיעים באתר, לעתים עלולה לחול טעות שבעקבותיה יוצג באתר מחיר שגוי. במקרה זה נפנה אליך לאחר שביצעת את הזמנתך, נודיע לך מהו מחירו הנכון של המוצר ונאפשר לך לאשר כי אתה מבקש לרכוש אותו במחיר הנכון. אם לא תאשר זאת בתוך שלושה ימים - או אם תסרב לרכוש את המוצר במחירו הנכון - לא נהיה חייבים לספקו לך, ובמקרה זה לא תהיינה לך טענות כלפי חנות אב"ן שתיה.
 
תנאי תשלום
 
חנות אב"ן שתיה תגבה את התמורה בגין המוצרים שהזמנת ודמי המשלוח (אם יהיו), באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת. כרטיס האשראי יחויב בתשלום אחד אלא אם כן צוין אחרת.
 דמי טיפול ומשלוח
 
דמי הטיפול והמשלוח הינם בהתאם למחיר ההזמנה וסוג המשלוח כמפורט בעת הרכישה.
 
חנות אב"ן שתיה רשאית לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. התשלום התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעתשהשלמת את תהליך ההזמנה.
 
החלפת מוצרים
 
הנך רשאי לחליף את המוצרים שרכשת בחנות אב"ן שתיה עד 14 יום מיום קבלתם, בתנאי שהם במצב חדש. אם מדובר בקלטות, תקליטורים ותוכנות מחשב, תוכל להחזירם רק בתנאי שלא פתחת את אריזתם המקורית והם לא נפגמו בשום צורה. כדי להחליף את המוצרים עליך לשלוח אותם בצירוף החשבונית שקיבלת והודעה בכתב על החלפתם ותוכן ההזמנה החלופית, בתוך 14 הימים הללו אל הכתובת:מכון אבן שתיה ת.ד:30074 ביתר עילית  מיקוד:90500.
אינך רשאי להחליף קלטות, תקליטורים ותוכנות מחשב, שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה זה הנך רשאי
 לשלוח ל אב"ן שתיה את המוצרים וכן מכתב המפרט את הפגם.
 
אחריות
 
חנות אב"ן שתיה תצא ידי חובתה כלפיך עם מסירת המוצרים שהזמנת, למשלוח בבית דואר בישראל. חנות אב"ן שתיה לא תשא באחריות כלפיך בגין תקלות או שיבושים במשלוח, ובלבד שציינה על גבי החבילה את השם והכתובת כפי שהופיעו בהזמנתך.
חנות אב"ן שתיה אינה נושאת באחריות לטיב המוצרים, מפני שהיא איננה מייצרת אותם. במקרה שרכשת מוצרים פגומים, זכותך היחידה היא להחליפם, כפי שפירטנו בתנאי שימוש אלה.
חנות אב"ן שתיה לא תשא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לך בשל איחורים באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו לך היו פגומים - אלא אם כן היו העיכוב והפגם תוצאה של רשלנות רבתי מצדה של חנות ברסלב. במקרה זה תהיה אחריות חנות ברסלב מוגבלת לסכום השווה למחיר הזמנתך.
השירות באתר חנות אב"ן שתיה ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי חנות אב"ן שתיה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
חנות אב"ן שתיה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי חנות ברסלב, נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל חנות אב"ן שתיה או מי מספקיה.
 
 
דין ושיפוט
הדין החל על הזמנתך והסכם זה, הוא דין תורה בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי דין הדנים על פי דיני תורת ישראל.
 
תקנון
האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני אשר מציע, בין היתר, פלטפורמה מקוונת המאפשרת באמצעות מגוון נותני שירותים, יצרנים ומשווקים (להלן: "ספקים" ו/או "ספקים עסקיים") להציע למכירה קבוצתית שוברים הניתנים להמרה למוצרים (לרבות שירותים) של הספקים (להלן בהתאמה: "השוברים" ו- "המוצרים"). כמו כן, מציע האתר למכירה מוצרים מהחנות האתית (להלן: "מוצרים מיוחדים") ואינדקס רשימת נותני שירותים בעלי נכות (להלן: "האינדקס")
חשוב לציין כי כל ספק עסקי כאמור, אף התחייב, במסגרת הצעותיו שבאתר, לתרום תרומה חברתית לספק חברתי, כמפורט בעמוד המבצע של כל שובר ושובר.
1. כללי
1.1 כל המבצע פעולה באתר (להלן גם "משתמש") מצהיר כי קרא והבין את תקנון האתר וכי הוא מודע לכל כללי ההשתתפות באתר ומקבלם במלואם. כמו כן המשתמש מצהיר כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה. ''פעולה באתר'' הינה כל פעולת רכישת מוצרים מיוחדים ו/או שוברים למוצרים ו/או לשירותים המוצעים באתר באחת משיטות המכירה המפורטות בסעיף 6 להלן. ''מבצע פעולה באתר'' הינו כל גולש באתר, אשר בצע כל פעולה להשתתפות ברכישה ו/או לשימוש באינדקס.
(לרבות במקרה שפעולה זו לא הביאה לרכישה בפועל).
1.2. רק הכללים שיפורסמו בתקנון זה יחייבו את החברה כלפי מבצעי הפעולות באתר. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר, לרבות כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר.
1.3. בעלת האתר הינה חברת משהו טוב צרכנות חברתית בע"מ ח.פ 514500503 מרחוב מור 15, בכפר סבא.
1.4. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות תקנון זה ו/או להפסיק מכירה של שוברים ו/או מוצרים ו/או שירותים ו/או מוצרים מיוחדים. כל שינוי כאמור, יחול על מוצרים ו/או שירותים ו/או מוצרים מיוחדים שנרכשו לאחר השינוי (ובתנאי שהפעולה הראשונה באתר בוצעה לאחר השינוי).
1.5. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: "ההוראות"), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות אלו והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש ואם במשתמע.
1.6. למען הסר ספק, בהירשמות לקבלת "ההצעה היומית" אתה נותן את הסכמתך לקבל דואר אלקטרוני, לרבות דואר אלקטרוני שמטרתו לעודד רכישת מוצר מיוחד ו/או מוצר ו/או שירות, מהאתר. כמו-כן, אתה רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על סירובך לקבל כל דואר אלקטרוני מהאתר, וזאת ע&1.6. למען הסר ספק, בהירשמות לקבלת "ההצעה היומית" אתה נותן את הסכמתך לקבל דואר אלקטרוני, לרבות דואר אלקטרוני שמטרתו לעודד רכישת מוצר מיוחד ו/או מוצר ו/או שירות, מהאתר. כמו-כן, אתה רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על סירובך לקבל כל דואר אלקטרוני מהאתר, וזאת ע"י שליחת הודעה לכתובת: info@m-tov.co.il
1.7. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.כר, הכוונה היא גם ללשון נקבה בשינויים המחויבים.
2. הזכות לבצע פעולה באתר, לרכוש ולהשתתף בשיטות המכירה באתר
2.1.  במסגרת הפעילות הרגילה והשוטפת של האתר רשאי כל אדם, לרבות חברה, לבצע פעולה באתר ולהשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, והכל בכפוף ובתנאי שהתמלאו התנאים המצטברים המפורטים להלן:
• המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות;
• למשתמש מלאו 18 שנים;
• המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה;
• המשתמש הוא בעל כתובת מגורים או פעילות ראשית בישראל;
• המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט;
• המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
2.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע מכל משתמש לבצע פעולה ו/או להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור על כך הודעה מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
• המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
• המשתמש הפר תנאי מתנאי תקנון זה;
• המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים ביודעין;
• המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו;
• אם כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;
2.3 ככל ויש בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את השוברים, השירותים ו/או המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לצד ג', הרי שבעשותו כן, הוא מסיר מהחברה כל אחריות שהיא לגבי הנ"ל. למען הסר ספק, בכל מקרה שבו אתה מעביר לצד ג' את השוברים, השירותים ו/או המוצרים המיוחדים, אתה לוקח על עצמך את מלוא האחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן שעלול להיגרם לך ו/או לצד ג' בקשר עם ההעברה הנ"ל, לרבות ובפרט בקשר עם פקיעת תוקף המימוש של השובר. "העברה" לעניין סעיף זה, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
3. המכירה ותנאי המכירה
3.1 באמצעות האתר ספקים עסקיים יכולים להציע למכירה קבוצתית שוברים הניתנים להמרה לשירותים ו/או מוצרים של הספקים (להלן: "שוברים").
3.2 כל שובר כאמור, הינו בעל קוד אישי המאפשר שימוש חד פעמי בלבד בשובר (להלן: "קוד השובר האישי"). הזכות לממש את השובר מותנית בכך שראשית, מועד פקיעת התוקף הנקוב בעמוד המבצע או בשובר עצמו, טרם חלף. שנית, בכך שהקוד האישי בשובר מורה ברישומי החברה כי טרם נעשה בו שימוש.
3.3. השוברים שניתן לרכוש מהספקים באמצעות האתר הינם לצורכי שיווק ופרסום הספקים, השירותים ו/או המוצרים תוך קידום הצרכנות החברתית. המחירים המוצעים הינם אטרקטיביים מאד ובפרט מקדמים את כלי הצרכנות החברתית, אולם אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק. "השווי" המוצג בנוגע לכל הצעה יומית ומבצע הוא כפי שנמסר לחברה ע"י הספקים השונים ובאחריותם בלבד. מובהר כי, התמונות המופיעות באתר ו/או בכל עמודי המבצעים ו/או החנות האתית ו/או בכל הצעה, פרסום, או מודעה באתר הינן לצרכי שיווק ולהמחשה בלבד.
3.4 כאמור, חברת משהו טוב צרכנות חברתית איננה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים המוצעים באתר. החברה אך מספקת פלטפורמה אינטרנטית להצגת ומכירת המוצרים הנ"ל תוך קידום כלי הצרכנות החברתית.
3.5. המכירה תהא מוגבלת בזמן, תלויה במספר מינימאלי של רוכשים, ולעיתים אף מוגבלת במספר מקסימאלי של רוכשים. מובהר כי הכמויות הנקובות בכל דף מבצע (לעניין כמות הרוכשים) הינן, בין היתר, גם לצרכי שיווק ויחסי ציבור והחברה רשאית לשנותן בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק או לעצור מכירה של שוברים ו/או מוצרים ו/או שירותים ו/או מוצרים מיוחדים.
3.6. השובר שנרכש יהיה ניתן להמרה לשירותים ו/או למוצרים של הספק בהתאם לשובר הרלוונטי. כל השוברים יהיו כפופים לכל התנאים וההתניות, שייקבעו על-ידי החברה והספקים והנכללים באתר, לרבות כמפורט בשובר הרלוונטי, בעמוד המבצע הרלבנטי ובתקנון הספק.
3.7. משמעות הלחיצה על כפתור ה-"קנה", וסיום ההליכים הנלווים לרכישה, לרבות הליך התשלום, היא שהמשתמש הציע הצעה לרכוש השירות ו/או המוצר הרלוונטי מהספק בהתאם לכל התנאים וההתניות, שייקבעו על ידי החברה והספק והנכללים באתר, לרבות בשובר הרלוונטי. למען הסר ספק, אין כל ודאות ו/או התחייבות כי הצעתו של המשתמש תאושר והעסקה תושלם, לרבות במקרים שהצעות של משתמשים אחרים בנוגע לאותה עסקה אושרו.
3.8. בכדי לאפשר רכישה באתר, יחויב המשתמש לפתוח חשבון משתמש. בעזרת חשבון משתמש זה, יוכל המשתמש לבצע פעולות שונות באתר, לרבות, הדפסת השוברים, צפייה ברכישות עבר, שינויי הגדרות המשתמש, העדפותיו וכדומה.
3.9. מועד קבלת ההצעה כפי שנרשם במחשבי החברה הוא מועד קבלת ההצעה הקובע. תקופת מימוש השובר הינה קצובה ונקובה בעמוד המבצע ולאחריה פג תוקפו של השובר. המשתמש מצהיר כי הוא יודע שהוא לא יוכל לממש או לבטל ולהחזיר שובר שתוקפו פג (דהיינו, שתקופת המימוש הנקובה לגביו חלפה) ו/או שובר שעל פי רישומי החברה וקוד השובר האישי, כבר נעשה בו שימוש.
4. רישום באתר
4.1 לשם ביצוע רכישה יהיה על המשתמש למלא טופס הרשמה. טופס ההרשמה יכלול את הפרטים הבאים:
• שם פרטי ושם משפחה;
• כתובת דואר אלקטרוני תקפה;
• בחירת סיסמא;
• מספר טלפון להתקשרות;
4.2 ככל ויחפוץ המשתמש בביצוע רכישה באתר, יהיה עליו למלא גם את הפרטים הבאים:
• פרטי כרטיס אשראי ישראלי תקף.
4.3. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית על פי חוק. החברה תהא רשאית לנקוט בכל צעד משפטי כנגד משתמש המגיש פרטים כוזבים, לרבות פנייה לערכאות בגין נזקים מכל סוג שהוא אשר יגרמו לחברה ו/או למי מטעמה, במישרין ו/או בעקיפין, עקב פעילותו של המשתמש.
5. תשלום
5.1. המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
5.2. רכישה שאושרה (לאחר שהמשתמש הציע הצעה לרכוש את השובר הרלוונטי ו/או את המוצר המיוחד) מהווה רכישה של השירות ו/או המוצר ו/או המוצר המיוחד, המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע על ידי הספק עבור השירות ו/או המוצר, ובמקרה של מוצר מיוחד, תשלום מלוא הסכום כפי שנקבע על ידי החברה בעמוד המכירה.
5.3. החיוב יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו המלאים מסר הרוכש (במידה שלא נמסרו הפרטים המלאים, החברה תהא רשאית לבטל בדיעבד רכישה שאושרה).
5.4. במידה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיו של הרוכש, תבוטל רכישה שאושרה והמוצר ו/או השירות לא יסופקו.
6. אספקת המוצרים ו/או השירותים
6.1. אספקת המוצרים והשירותים תבוצע על ידי הספקים ובאחריותם הבלעדית ובהתאם לכל התנאים וההתניות המופיעים בעמוד המבצע של השירות ו/או המוצר ו/או על גבי השובר הנרכש. לעניין המוצרים המיוחדים, החברה היא הספקית בהתאם ובכפוף לאמור בעמוד המבצע של המוצר המיוחד.
6.2. אספקת השירות ו/או המוצר תתבצע תוך הצגת השובר עצמו שיוצג לספק בפרק הזמן שצוין עליו. ייתכן שבעת מימוש השובר יידרש הרוכש ע"י הספק להציג תעודה מזהה ו/או את אמצעי התשלום בו השתמש בעת הרכישה.
6.3. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת החברה.
7. ביטול רכישה מצד הרוכש
7.1 ביטול רכישה כלשהי באתר יתבצע  אך ורק בהודעה בכתב, באמצעות פניה דרך כפתור שירות הלקוחות באתר או באמצעות דואר ישראל. כל בקשת ביטול כאמור תכלול את פרטי המציע ו/או הרוכש לרבות מס' ת.ז. ואת פרטי ההזמנה המלאים.
7.2 בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ''א-1981 (להלן: ''חוק הגנת הצרכן'') רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל או מקבלת מסמך הגילוי ( המאוחר מביניהם), ולגבי שירות – בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימי עבודה קודם למועד בו השירות אמור להינתן ובמקרה של הזמנת שרותי הארחה, חופש או בילוי, עד שבעה ימי עבודה קודם למועד שנקבע למתן השירות.
7.3 זכות הביטול אינה עומדת בכל המקרים הבאים:
            7.3.1 לגבי "טובין פסידים" כמשמעותם בחוק הגנת הצרכן;
            7.3.2 לגבי מוצר שהוא 'מידע' כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995;
            7.3.3 לגבי טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;
7.3.4     לגבי טובין הניתנים להעתקה, שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.
7.4 בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול במערכת החברה, יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין המוצר או המוצר המיוחד או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש''ח, לפי הנמוך. חשוב לציין, כי הרוכש יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה ובמועד הביטול המוצר כבר נשלח מהחנות/הספק לחברת השילוח. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב הרוכש בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד הרוכש, לרבות בנוגע לחובה להחזיר את המוצר, יחולו גם הן.
7.5  מודגש כי, בכל מקרה לא ניתן יהיה לבטל רכישת שובר שפג תוקפו (דהיינו שתוקף המימוש שלו חלף במועד הביטול).
7.6  במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר המיוחד לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה באתר לא תחויב בדמי ביטול כלשהם. אם סופק לך המוצר - תתבקש לשלוח את המוצר שלם באריזתו המקורית למרכז הלוגיסטי של החברה שנמצא בכתובת מור 15 כפר סבא 44242 וזאת באמצעות דואר שליחים.
 8. ביטול רכישה מצד החברה
8.1. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
8.2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זו, תימסר למשתמש או לרוכש, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הרוכש או תשיב לו כל סכום ששילם בגין השובר, השירותים ו/או המוצרים, ככל ששולם.
8.3.  למעט במקרה כאמור בסעיף 8.2 לעיל, לא תהיה למשתמש או לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
9. אחריות
9.1. האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים ו/או השירותים חלה על הספק/ים בלבד. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה מספקת את השירותים ו/או מוכרת את המוצרים המוצגים באתר, למעט המוצרים המיוחדים, ולפיכך אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לגביהם ו/או לכל מצג לגביהם, לרבות תיאורם כפי שנמסר על ידי הספק/ים. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא באספקתם או אי אספקתם, תיקונם, הרכבתם ו/או החלפתם של המוצרים ו/או השירותים. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. יובהר כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
9.2. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו הצעתו של משתמש לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממשתמש להגיש הצעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת באתר. החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה לשמור על פעילות תקינה ונגישה של האתר.
9.3. בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות לפעולות כלשהן של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה והבלעדית.
10. סודיות ופרטיות
10.1. כל פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה) למעט הסיסמה ופרטי האשראי, יישמרו אצל החברה.
10.2. החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר זולת לספקים וזאת רק לשם השלמת עסקה.
10.3. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המשתמש אלא לביצוע התשלום בגין העסקה אותה ביקש המשתמש לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה.
10.4. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם- המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי; אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל צורך אשר יתעורר במחלוקת ו/או בהליכים משפטיים.
10.5. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
10.6. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור, בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
10.7. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב-"עוגיות" (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמשתמש הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
10.8  כל התמונות והמידע המצוי באתר מוגן בזכויות יוצרים והחברה רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין, כנגד מי שיפר את זכויות היוצרים הנ"ל.
11. דין ושיפוט
11.1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או סכסוך הנובעים ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.תקנון האתר

PDF הדפסה דוא

ערבים לכספכם
אנו יודעים כי אתם מעדיפים לרכוש מוצרים במקום בטוח ולדעת כי יש מי שעומד מאחורי האתר.
לפיכך מתחייבת וואלה! שופס כי בכל קניה, תקבלו את המוצר שרכשתם או את מלוא כספכם בחזרה במידה ולא קיבלתם את המוצר.

מתחייבים למסחר הוגן
אנו מכירים בכך שמסחר הוגן הוא מאבני היסוד של אתר קניות. לפיכך אנו מתחייבים שלא
להתערב במכירות ו/או להפעיל מערכת אוטומטית אשר תתערב כאמור.

מתחייבים לגילוי נאות
אנו מתחייבים להציג בפניכם בכל מכירה את כל המידע המהותי והרלוונטי אודות המוצר,
וזאת כדי לאפשר לכם לבצע רכישה נבונה ומושכלת.

מתחייבים לקניה מאובטחת
כאשר אתם מבצעים רכישה אתם מצטרפים לקוחות רבים שביצעו הזמנה מאובטחת באתר. המידע שתמסרו לנו מאובטח בפרוטוקול מוצפן אשר אינו מאפשר לגולשים אחרים לצפות בפרטים שאתם מעבירים לנו. המידע שנמסר לנו על ידכם נשמר במחשבי החברה בצורה מאובטחת ומוצפנת.

מתחייבים לשמירת פרטיות
אנו מתחייבים לאגור את המידע שנמסר לנו בצורה מאובטחת. כמו כן אנו מתחייבים
שלא לגלות ולא להעביר מידע הקיים אצלנו לאחר, למעט מידע הנדרש לצורך ביצוע ההזמנות באתר

כללי
 • אתר ZEROZER.ORG.IL  (להלן- האתר) הינו אתר ברשת האינטרנט, המנהל חנות וירטואלית, ומציע ללקוחותיו מידע ומכירת מוצרים שונים (זרי פרחים, עציצים כלי נוי וכו') (להלן – השירותים). האתר הינו בבעלות עמותת צ'יימס ישראל (ע"ר) 58188892
 • האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 • כל הרוכש שירותים ו/או מתעתד לרכוש ו/או לקבל מידע באמצעות האתר ו/או מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת באמצעות האתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו.
 
תנאי שימוש באתר – רכישת שירותים וקבלת מידע
 
 • ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם ביצוע הזמנות, קבלת שירותים ו/או מידע. אין לעשות שימוש באתר זה למטרות אחרות.
 • כל אדם שהינו מעל גיל 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל (או בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס האשראי), רשאי להגיש הצעות לרכישת שירותים באמצעות האתר.
 • הזמנתו או הצעתו (להלן – הצעה) של הרוכש לקבלת שירותים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:
 1. ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש.
 2. המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.
 3. המען בו יש לספק את השירות נמצא במפת החלוקה של החברה.
 4. הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון.
כיצד מציעים הצעות לרכוש שירותים באמצעות האתר
 • לקבלת תיאור מפורט ומלא על הליך הגשת הצעות לשם רכישת שירותים באמצעות האתר נא עיינו ב- כיצד קונים. האמור ב- כיצד קונים מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה ועיון בו מהווה תנאי להגשת הצעה לרכישת שירותים מהחברה.
 • מדיניות שירותים ומחירים
 • התמונות המצולמות באתר לזרים במספר גדלים מייצגות את המצויין תחת הזר.
 • מגוון השירותים, המחירים (לרבות בגין הוצאות משלוח) ותנאי התשלום באתר זה יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 • במקרה שבוצעה הזמנה לרכישת זרי פרחים וסידורי פרחים המוצגים באתר והתברר כי מי מהמוצרים אזל, תספק החברה לרוכש מוצר דומה למוצר שהוזמן על ידו, ככל הניתן בצבעים ו/או בסוג של מוצרים שהוזמן בהזמנה המקורית.
 • ובמקרה שאזל כל מוצר אחר המוצג באתר תשלח לרוכש הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הטלפון. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגיש הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם ייאות לכך הרוכש, יעודכנו פרטי הזמנתו בהתאם. אם לאו, תימחק הזמנתו, וכרטיס האשראי שלו לא יחויב.
 
פרטי רוכש השירותים ואבטחת האתר
 • בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן – הפרטים). בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.
 • הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם.  במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה.
 • מחשב עיבוד הנתונים של החברה מנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות המתבצעות באתר. רישום זה יהווה ראיה לכאורה לאמור בפעולות אלו. אולם, שעון השרת יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין המועד בו בוצעה פעולה באתר.
 • פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של החברה. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי ולספקים, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש. החברה משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים, שימסור הרוכש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אישית למבצע הפעולה ולא יזהו אותו.     
 • החברה תהא רשאית לשלוח למבצעי הפעולות דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים של החברה, חידושים באתר פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, אלא אם יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך.
 • תשלום בגין השירותים
 • כל המחירים המוצגים באתר הינם המחירים הסופיים, אלא אם כן צוין אחרת במפורש. התמורה בגין השירותים תגבה באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו בהצעה לפני או בסמוך לשיגור המוצרים לכתובת אשר צויינה בהצעה. אם על פי מדיניות החברה יתאפשר תשלום התמורה בתשלומים, יתבצע חיוב בהתאם (בכפוף לאישור חברת האשראי).
 • סך התמורה בו ייחויב הרוכש מופיע ב"עגלה" או "במסך פרטי העסקה – בתהליך הקופה". סכום זה כולל את כל הפריטים המופיעים ב"עגלה" לרבות הוצאות משלוח.
 • מדיניות ומחירי משלוח (לרבות מדיניות חישוב עלויות המשלוח עת כאשר מוזמנים במסגרת הצעה אחת מספר מוצרים לכתובת אחת), זמני המשלוח, ואזורי החלוקה מפורטים באזורים הבאים:   ב- "משלוחים והחזרות" ו"אזורי חלוקה". האמור בכל אחד מהאזורים המפורטים לעיל מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה ותנאי להציג הצעה לרכישת שירותים מהחברה.
 • ביטול פעולות על ידי הרוכש
 • כל רוכש אשר הגיש הצעה לרכישת פרחים, עציצים, צמחי נוי, זרי פרחים וסידורי פרחים, ואשר מעוניין לבטל את הצעתו יודיע על כך תוך שעה ממועד בו שלח את הצעתו לחברה (או ממועד יצירת הקשר הטלפוני עם החברה). במידה וההזמנה אמורה להתבצע ביום אחר, ניתן יהיה למסור הודעת ביטול עד 5 שעות לפני מועד ביצוע ההזמנה בשעות פעילות מרכז ההזמנות (ימים א'-ה' 8:30-19:00 יום ו' וערבי חג 8:30-13:00). ההודעה על ביטול תימסר למרכז הטלפוני של החנות (טלפון03-7168448  ותשלח במקביל בכתב (פקס או באמצעות דוא"ל). ביטול הפעולה יתאפשר כל זמן שטרם שוגרו המוצרים על ידי החברה ו/או מי מטעמה לכתובת שנמסרה בהצעה. ביטול רכישה של כל מוצר אחר (שאינו מתכלה כאמור) יעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר בכתובת המצוינת בהצעה, ובלבד שניתנה הודעה כאמור לעיל, ולא נעשה שימוש במוצר והוא נתון באריזתו המקורית כפי שנמסרה לידי הרוכש.
 • הגבלת אחריות
 • העמותה שואפת שכל המוצרים המוצעים על ידה באתר יהיו באיכות גבוהה וראויים לשימוש. דגש רב מושם על איכותם הגבוהה של פרחים, עציצים, צמחי נוי, זרי פרחים וסידורי פרחים.
 • העמותה מתחייבת כי פרחים, עציצים, צמחי נוי, זרי פרחים וסידורי פרחים, יהיו מאיכות טובה וטריים. במידה ומי מהמוצרים הנזכרים לעיל אינו טרי (להלן – המוצר הפגום), זכאי הרוכש לפנות אל העמותה (באמצעות מרכז הטלפונים שלה – טלפון: 037168448) ולהודיע על כך. מוסכם על הצדדים, כי העמותה תבדוק את התלונה ותהא רשאית להחליף את המוצר הפגום או לזכות את הרוכש בסך התמורה ששולמה בגין אותו מוצר (לרבות בעלות המשלוח, אם לא הוזמנו שירותים אחרים על ידי הרוכש באותה עסקה), על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • האחריות הבלעדית לכל המוצרים שאינם פרחים, עציצים, צמחי נוי, זרי פרחים וסידורי פרחים ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ"ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר/שירות, אם צורפו.
 • התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי לאור העובדה כי התמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין המראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.
 • בכל מקרה חבות העמותה, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י הרוכש.
 • העמותה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר. כמו כן, העמותה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי רוכש כלשהו או צד ג' כלשהו שאינו בשליטה של העמותה. העמותה תהא רשאית להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של רוכשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.

שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר
 
 • כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את העמותה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לעמותה /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
 • בעלות ושמירה על זכויות
 • האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר (לרבות, OZERזר),  זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות העמותה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. העמותה מתירה למשתמש "להוריד" (download) נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.
 • האתר מכיל קישורים (לינקים) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. העמותה מספקת לינקים אלה לנוחות בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע בהם או באתרים אחרים המקושרים אליהם לתוקפם ולחוקיותם. רוכש המבקש לעשות שימוש בלינקים אלה עושה זאת על אחריותו בלבד.
 • כל המבקש ליצור לינק לאתר זה באתרים אחרים נדרש לפנות בכתב ומראש לחברה על מנת לקבל אישור בכתב לכך תנאים נוספים ומקום השיפוט.
 • העמותה תהא רשאית לסגור את האתר או לבטל שירותים או לצמצמם. כמו כן, תהא העמותה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת.
 • כל מחלוקת שהיא בין רוכש ו/או גולש באתר לבין העמותה בשל פעילות באמצעות האתר תתברר בישראל בכל אחד מבתי המשפט ברחבי הארץ
 
שירות לקוחות
 • לבירורים שונים ואינפורמציה נוספת ניתן לפנות לנציגי מחלקת שירות הלקוחות של העמותה באמצעות הדואר האלקטרוני, בכתובת zerozer@chimesisrael.org.il כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת    או בטלפון 03-7168448 פקס:037168338 בשעות פעילות החנות.

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
+ שלח משוב
 

זכות לימוד התורה בנוסח תימן ושימור המסורת והחייאת מורשת תימן
תעמוד לתורמים היקרים נאמני עדת תימן לברכה והצלחה ישועה ורפואה ומילוי כל משאלה.

תרום בשמחה ללימוד ילדי תימן

להפקיד או העברה בנקאית לחשבון הת"ת: מבשר טוב, בנק מרכנתיל, סניף גאולה 635 ירושלים. מספר חשבון 55631


לפרטים נוספים להתקשר לטלפון  050-4148077  תזכו למצוות עם שפע ברכה והצלחה.

אם יש בקשה מיוחדת לתפילת הילדים שלחו הודעה. אפשר גם בווטסאפ 054-2254768

מתימן יבוא הישיבה המרכזית לבני עדת תימן. ירושלים רחוב תרמ"ב 6. טלפון: 02-5812531    דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com פקס: 077-4448207 חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב - ת"ת לבני עדת תימן רחוב יחזקאל 46 ירושלים. גני ילדים רחוב ארץ חפץ 112 כניסה ב ירושלים.  
 
 
דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com
לייבסיטי - בניית אתרים