מנהג התקיעות לבני עדת תימן הקש לצפיה
מנהג הבלדי מנהג השאמי
יש נוהגים41 תקיעות ויש נוהגים71 תק' 101 תקיעות
30 מיושב
תשר"ת, תשר"ת,תשר"ת.
תש"ת, תש"ת, תש"ת.
תר"ת. תר"ת. תר"ת.

10 מעומד
תשר"ת, תש"ת, תר"ת.

1 תרועה גדולה
30 בעלות השחר
תשר"ת, תשר"ת,תשר"ת.
תש"ת, תש"ת, תש"ת.
תר"ת. תר"ת. תר"ת.

30 מיושב
תשר"ת, תשר"ת,תשר"ת.
תש"ת, תש"ת, תש"ת.
תר"ת. תר"ת. תר"ת.

10 דמוסף
תשר"ת, תש"ת, תר"ת.
1 תרועה גדולה
30 מיושב

30 בלחש דמוסף
תשר"ת, תשר"ת,תשר"ת.
תש"ת, תש"ת, תש"ת.
תר"ת. תר"ת. תר"ת.

30 בחזרת הש"ץ
תשר"ת, תשר"ת,תשר"ת.
תש"ת, תש"ת, תש"ת.
תר"ת. תר"ת. תר"ת.

10 לאחר מוסף
תשר"ת, תש"ת, תר"ת.
1 תרועה גדולה