אני מעוניין לתרום  |  כך התחלנו את המדרש התימני  |  הגאון הרב ששון גריידי זצ"ל  |  אדיר ושדי וישב בתימנית  |  חומר מארכיון המדינה  |  donationforyemanit  |  ראש השנה וכיפור  |  ת"ת מבשר טוב  |  ילדי תימן  |  מדור פרשת השבוע  |  פרשת השבוע  |  ס ר ט י - ו י ד א ו  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
  


יפוצו מעינותך חוצה
FacebookTwitter

      הרה"ג יצחק רצאבי שליט"א
דף הבית >> שעורים >> הרה"ג יצחק רצאבי שליט"א
שיעורי מו''ר במוצאי שבת
הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א
שעורים מספר 31 - 60 להאזנה ולהורדה, באדיבות מכון פעולת צדיק.
 

השיעור מתקיים בבית המדרש "פעולת צדיק רחוב המכללה 4 בני ברק, בכל מוצאי שבת בל"נ.

ראה מפת הגעה.

 - כולל תגובת הרב לדברים שנכתבו בעלון על הספר נר יום טוב.
 
שיעורים בהלכות פורים ה'תשס"ט
 
 
שיעורים בדיני טהרה בימי השובבי''ם בשנת תשס''ט
 
 


מהאתר נוסח תימן
במאגר 60 שיעורים בנושאים שונים ומגוונים.
 
© כל הזכיות שמורות למכון פעולת צדיק, מיועד רק להאזנה לשימוש פרטי.
 
ניתן להאזין לשעורים אלו גם באמצעות הטלפון במערכת "קול הלשון" במספר 03-6171111 שלוחה 1307.
 
1
חודש ניסן, בדיקת חמץ, מצה שרויה, חוזרוניעור, בשר צלי ומבושל, הכשרת כלים, ערב פסח, ליל הסדר, עישון ביום טוב.
2
כהנים, דגש ורפי, חשמונאים, קריאת התורה,עבודה זרה, צורת שמש וירח וכו', עם סגולה, מתיוונים ומתאמרקים, גידול פיאות,עקשנות, מגילת בני חשמונאי.
3
חודש אדר, ד' פרשיות, הלכות קריאת המגילה,שאלות ותשובות, דוגמא לדיוק בקריאת המגילה.
4
כולל גם: מסורת ספרי תורה דידן, ברכת המצה בכל ימות השנה, עניין מליחת הבשר, חילוקי המנהגים בלדיושאמי.
5
ה'תשנ"ט
ר"ח סיון, הלכות חג השבועות, גלות מוזע,עניין לימוד הזוהר, שאלות ותשובות, חליטת הבשר.
6
פת הבאה בכיסנין, מיני מאפה, קביעותסעודה, דברים הבאים מחמת סעודה, ברכה אחרונה, ספקלהקלברכות.
7
תספורת, נשואין, הפטריות ושירה, בגד חדש, שבוע שחל בו, בר מצוה, שהחיינו, עשיית זכר לחרבן סעודה המפסקת, עישון בתשעה באב, נעילתהסנדל.
8
י"ז בתמוז, הפטריות, מהות החרבן, ערב תשעה באב, צום תשעה באב, עטיפת טלית, סיפור עובדיה בן שלום ומקורו, ט"ו באב, צניעות בחופה, ימי בין .הזמנים.
9
ה' תשס"ב
אלול, אשמורות, שופר תימני, מוסף ראשהשנה,  תפילות ראש השנה, קטן בקריאת ספר תורה, תפילות יום הכיפורים, לוי בר סיסי,הכשרים ומחלוקות, מליחה וטרפות, מעוברת, שכר שבת, שאלות ותשובות.
10
שלום עליכם, מוריד הגשם, ותן טל ומטר,מוסף דראש חודש, הסדרת התפילה, דיני ערכאות של גויים בזמנינו.
11
הספד על הגרא"מ שך זצ"ל – דור בלי חכם מורה משיחי השקר, שוכר כוחיל, רופאים וצניעות, חומרות יתירות, תיבת נח, גירסא דינקותא, יסורי עם ישראל, רודפיהם ושונאיהם.
12
ישיבת מהרי"ץ, צוואת מהרי"ץ, תוכחה לנשיא הקהילה, חליטת בשר, דרך המלך נלך, גאון רבני .תימן ותפארתם.
13
גלות היהודים לתימן, מוזע, קבלת שבת, התאג ובן אשר, צנעא, עדן, הלכות שחיטה, שמעון התימני, המבטא האמיתי של בני תימן, הגית האותיות ג',ד',ק',ר'. יסוד קהילת תימן בארץ ישראל וביתהדין.
14
גדולי ישראל בתימן, חליטה, זומא ליסטרון, בלדי ושאמי, הצורך באחדות, נוסח התפילה להרמב"ם, הושענות, קירוי הלל, דבר שטיבולו במשקה.
15
ד' מינים, אתרוג תימני, הלכות סוכה ולולב,שענון, הזדמנות אחרונה לתשובה, הושענה רבה, עלות השחר והנץ, הושענות והקפות
16
ענייני חג הסוכות
ה'תשס"ב – ה' תשס"ג
שירת האזינו, אויבינו ושונאינו, תרועם בשבט ברזל סיפור עלילת הגוי,שירת הים, גוג ומגוג, ביעור שביעית, סכותה לראשי, ד'קמצין, וחפרה הלבנה, רב גדיאל נער, הידור בתוספת הדסים.
17
תשועות ניסים ונפלאות, הדלקה מפני החשד,בן פקועה, מילה, זמן ההדלקה ומקומה, הלל, יום הולדת, שרעב, עברית, מנורת חנוכה, צפורן.
18
ה'תשס"ב
מתן תורה, מלשינות, אדום וישמעאל, גוגומגוג חומרות ביסודות הדת, רמזים בפרשת במדבר למתן תורה, בני נפתלי, פדה אל, אות ה"א, ערב רב, חילול ד', מעשה אבא גוליש, קידוש ד', ל"ג בעומר.
19
ה'תשנ"ט – ה'תש"ס
אבן סנפרינון, הגר"א החיד"א ומהרי"ץ, תאג וחומש מסורתינו אינה פולקלור, השתחויה בכניסה לבית הכנסת, טלית בליל שבת, מסורת ספרי תורה, קאת, ר"ה לאילן, חרטומי מצרים, אסטרולוגים וכשפים, ניחוש, קוסם, גורל,ריחאן, שדאב, טיבול במשקה, בובות, תרגום.
20
ברוך שאמר וישתבח, זריזות בתפילה, ברכת כהנים לחש וחזרה, קדושה ביחיד, חי העולמים, מנהגי הגויים שנלקחו מהיהודים, יולדת בתוך שלושים יום, כלה.
21
בין השמשות, כזית, ברכת מצות מטוגנות, סידור השולחן, כיסויו והגבהתו, גניבת אפיקומן, כזית מצה, זמן סיפור יציאת מצרים,יין עם מים,  מבושל עם סוכר, הסיבה, כרפס, מרור,חרוסת.
22
חמץ ומצה
ה'תשס"ג
צורת העיטוף בטלית, מים שלנו, ברכו, תבלין או תבלינים מצות תימניות, מצות חמץ היתכן? מליחה, ניקורתימני.
23
זמןבריחתנו
ה' תשנ"ט – ה'תש"ס
זמן שמחתנו, סיום התורה והתחלתה, ר' משהזבארו, יומא דהלולא, חגבים, ואתהלכה ברחבה, שירת האזינו, ברכת המועדים, מחלוקת ר"י איבשיץ והיעב"ץ, חד גדיא, גניבת אפיקומן, בשר וחלב ורמזים.
24
מחרבן לנחמה, אליפז התימני, קאת בשביעית הוצאת הציציות, בר מצוה, שירים בבין המצרים, הבדל בין סגול לפתח, ציריוחולם, טבילה, מניין השטרות, שירים שיש בהם פסוקים.
25
לבוש תימני, עלינו לשבח, תולעים, בוררבשבת חינוך הבית, קידוש והבדלה, התרת נדרים, אמירת קרבנות, צרוף מחלל שבת, השכיבנו,טבילת כלים, ריקודים.
26
קרית שמע, אשרי, לפני, טהרת מת, הטוב והמטיב שום ובצל קלופים, הזכרת שם האב במי שברך, רפואה והשכבה, עברית, מצוות נדירות.
27
חרם דרבינו גרשום, חישובי תאריכים לזווג,בית הכסא, קדושת ספרים, גניזה, מבחן אמריקאי, כפרות, מנהגי חופה וקידושין, פרנסה,מעשר כספים, הלכות כתובות, מניין לשטרות, יין נסך וכפרתו,ניגף.
28
דיני קדימה בברכות, בשמים, עצי, עשבי,מיני, ריחאן שדאב, הדס, סעודה ג' וד', מכשירים טמאים, בשר וחלב, הכשרים, שחיטה וניקור, מליחה מיוחדת, חליטה..
29
זמני תפילת שחרית, לחם משנה, הגבהת ספר תורה,סיום מסכת, עזרא הסופר, מקום שמירת הכתובה,מחלל שבת, עמידה במקומות שוניםבתפילה, נפילת פנים במנחה, פסול בספר תורה, נטילת ידים לכהן, טבילת כלי נירוסטה,ברכת חתנים, הא מכשטא, כיסוי הכלה, חדר יחוד.
30
הסדרת התפילה, במה מדליקין, מזמור שיר,חלאקה, ענייני נדרים, התרת נדרים, הנחת ספרים זה על גבי זה, מליחה מיוחדת, קיפולים בין עמודי ספר תורה, כהן שלא פתח יברכך, ישיבה בי"ג מדות ובויברך דוד, וידוי, כסוי פני הכהנים וידיהם, טלית בליל שבת, נפילת פנים במנחה, נעימת מזמורי המועדים, עמידה בי' הדברות.
31
ה'תשס"ד
צורת אות שי"ן, הדלקת נרות שבת, דמים מוכיחים, צו"ץ, נענוע בתפילה, נרות לצדיקים, קברי צדיקים, יינות שבזמנינו.
32
ה'תשס"ד
דיני כתובה, מקום שמירתה, שלום בית, שמות, מזל לישראל, אבילות, הקבלת שבת, קרית שמע, מוחק וקורע בשקיות, ברכות הראייה, עדי נשואין, טבילה בשבת, אשמורות.
33
ה'תשס"ד
כתיבה וחתימה טובה, גמר חתימה, קדישים וחילוקיהם, קדיש דעתיד, שירת האזינו, ברכת סוכה, הושענא רבה, הקפות, שמיני עצרת, ברכת המזון.
34
ה'תשס"ד
ספר תורה השכבתו והגבהתו, צבע הטלית, מנעלים בבית הכנסת, מטפחת, צניעות, שכירות דירה, ש"ץ שטעה, רחיצה בשבת, אבל להיות ש"ץ, קדיש יתום, קאת, שנאת חינם, תוכחה.
35
ה'תשס"ד
כיפה שיעורה, מחיצות לצניעות, רמב"ם ומרן, שיטת מהרי"ץ, השתילי זתים, שלום עליכם פיוט, עשה לך רב, גלות אחרונה, תפילין דר"ת, תפילין בחוה"מ, עיטוף טלית, תפילה אחת.
36
ה'תשס"ד
תרגום התוכחה, תפילת הדרך, אשמורות, ספר תורה הגבהתו, תפילה קצרה, תקיעות, תרועה, ציצית, חידה עשר בעשר,
37
קורח מלא וא"ו, צדיקים נזכרים לחיים, גלגול דור המבול והפלגה, חד"ת, חמשה חומשי תורה כל ספר כנגד אלף שנים, אמריקה אומה ריקה, ספרי קודש, משכו וקחו, לפני ה', קדיש דעתיד, משיח מציאה עקרב, במקום אשר יבחר, בן סורר, תשובה לאומות העולם.
38
הלל בר"ה ויוהכ"פ, גוג ומגוג, שמחת תורה, מעשה המשומד והתרועה, תקיעה, שברים, תרועה, השכיבנו, צניעות בת ישראל, שירים, שו"ת שקר כדי להנצל מאיסור.
39
עבודת ה' בשמחה או ביראה, קץ הגלות, תקון פורים, תורה תבלין ליצה"ר, זרקא, רעידת אדמה, עוזיהו המלך, גאוה, דמוקרטיה, שו"ת מתנות לאביונים, מעות פורים, כסא גלגלים חשמלי בשבת, ברכות ותפילה, מעלית שבת, קורע ומוחק, טיבולו במשקה סעודת פורים, ברית מילה.
40
קריאת מגילת אסתר מפי הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א
41
דיני אכילת מצה, מצה וחצי, מצות פעולת צדי', מנין לשטרות, מכירת חמץ, טבילת כלים. סבון, כמון, צפורן, שור ה"זאבו", לחם משנה, נט"י, הרב מבריסק ואמונת חכמים, אוצר ב"ד, לק"י, מלבושי תימן.
42
אנשי כנסת הגדולה, מהרי"ץ מרא דאתרין, מעשה יגלו שמים עוונו, גלות תימן הקשה בגליות, שו"ת תפילה, חזרת הש"ץ, מדיח כלים, ציצית בבית הקברות, הוראת קבע אם הוא כנדר.
43
יחיא הוא חיים, תכלאל, ברכות נשואין לחלקן לכמה אנשים, דיוקים בנוסח הברכות, כתובה אשכנזית, חופה, קידושין ביין ובכסף. מזונות ילדיו, מהרי"ץ כשאין מנהג דרכו לפסוק כהש"ע, קים לי נגד הרמב"ם או מרן, סב"ל.
44
שארה כסותה ועונתה, מזונות דאורייתא או דרבנן, ירושה, כתובת בנין דיכרין, עוברת על דת, מורדת, מצי"ף ער"ף ק"ב ז"ן, רדיד, צניחה, כסוי ראש במטפחת.
45
יוונים וכתובה, פרנסת הבנות לאחר מיתת האב, עורב אכזרי על בניו, חופה מהי, גדריה. העמדת כלונסאות, ברכת חתנים, ארוסה ונשואה, ייחוד, פנים חדשות, ודוי, נפילת פנים במנחה.
46
ביאור דברי מהרי"ץ בשו"ת פעולת צדיק ח"ג סי' רנ"ב, ברכות נשואין אם צריך בבית החתן, כללי פסק, אגרת הבשורות, ז' ברכות בסעודה שלישית וברית מילה, דלוגי אותיות רמז למהרי"ץ.
47
יוונים גזרו על כתובה, מזונות ילדיו כשהאם חיה, ולאחר מיתתה, כללי פסק, מזונות מי מוחזק האיש או האשה, עיתים לתורה, ד' קמצין וד' פתחין, גמטריא מילים הגדולים ביותר בתנ"ך, משה עבדי, מת טעם ההפרדה, יונתן.
48
קודש הילולים לה' טעם האתנחא, בישול פעולתו, ערלה גדר עץ ושיח, מהרי"ץ גדולתו, ב"ד צנעא, מקרוליס, הרמב"ם ותלאותיו, בלדי ושאמי, אל תקרי, שבת שלום, דיוק בתפילה וס"ת, ג' הגייתה, זסשר"ץ, אחע"ה גיכ"ק, מעשה יהורם והשליש.
49
התשס"ד
תשובה וסיגופים, תענית דיבור, אמונת חכמים, ברכות, חינוך ילדים, ט"ו בשבט, תפילה לנשים, נדרים, עזרה, כותל מערבי, נחמה ופורענות.
50
התשס"ד
כמון בפסח, כשרות ההקפדה בתימן, מצות תימניות, מסורת תימן במשנה, פטור מדבר ועושהו מתי אינו הדיוט, ברכות ק"ש, שור הזאבו ודיני מסורת בבשר.
51
התשס"ד
משלי טעמים לקריאתו, ניגונו, דוגמאות לשיבוש הפסוקים ע"י טעמים, תאג בן אשר וארם צובא, מסורת טברינית ובבלית, פרקי התנ"ך, מהרי"ץ החיד"א והגר"א, אבן הדוחה, הפטרה טעם תקנתה, תרגום חובתו.
52
התשס"ד
לק"י לס"י בס"ד, שם ה', גניזה, מדרש הגדול, זכרון, טלית מעשה רשת בצידיה, פת הבאה בכיסנין, הינומא, סדר הכניסה לחופה, סדר החופה.
53
התשס"ד
ספרי תורה המקודשים, תמימות, תאג, רמב"ם ונסחי תימן, חתונה מעורבת, ברכת המפיל, נרות שבת, לא תטוש, מאכלי חלב.
54
חבלי משיח, רוסיה, גוג ומגוג, גלגול נשמות דורינו, אמריקה, פעולת צדיק, הגומל לאשה, פרשת תוכחות, מוזע, הקוסם והמלך, שרעבים, קמץ, פתח, קרית שמע, מנהגי תימן, עשה לך רב.
55
יוסף הצדיק, ברכת המוציא, חליטה, גזר בחנוכה, תרגום, מעשר כספים, סעודת הבראה, רבי חנניא, נבוכדנאצר, קבורה, שירת הים, קדושה.
56
לק"י, הגר"ז מבריסק, עוזיהו המלך, שעטנז, מה יפית. ייחוד, חי העולמים, תספורת במועד, כמון בפסח.
57
שמחה, הפוך בה, עשה רצונך כרצונו, ההר הטוב הזה, טלפונים, מהרי"ץ תאריך פטירתו, כלונסאות בחופה, מוסף יוה"כ, הסדרת התפילה, שמחת תורה, קהלת, הנץ החמה, אבינו מלכנו בשבת, חומרות.
58
יוסף הצדיק, סרטים, מעשה מופלא מר"י צעדי, ביעור מעשרות, וידוי מעשרות, חרוסת, טבילת כלים, סיגריות בפסח, במבה, מצות מכונה.
59
יוצר האדם ואשר יצר, האם צריך עשרה, הצטרפות הקהל בברכות, מגדלת, מיקרוסקוף, חציו באמירה וחציו בשמיעה.
60
תפילין, אנכי ה', אדרינוס המלך, כתב ישראל, צניעות, רעידת אדמה, עצי שיטים, ארון העדות, תמימות, מחיצות, חודשים, מא"ז נק"ה זע"ק טנקמ"ש, בין דין התימנים, ויושע.
 

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
+ שלח משוב
 

זכות לימוד התורה בנוסח תימן ושימור המסורת והחייאת מורשת תימן
תעמוד לתורמים היקרים נאמני עדת תימן לברכה והצלחה ישועה ורפואה ומילוי כל משאלה.

תרום בשמחה ללימוד ילדי תימן

להפקיד או העברה בנקאית לחשבון הת"ת: מבשר טוב, בנק מרכנתיל, סניף גאולה 635 ירושלים. מספר חשבון 55631


לפרטים נוספים להתקשר לטלפון  050-4148077  תזכו למצוות עם שפע ברכה והצלחה.

אם יש בקשה מיוחדת לתפילת הילדים שלחו הודעה. אפשר גם בווטסאפ 054-2254768

מתימן יבוא הישיבה המרכזית לבני עדת תימן. ירושלים רחוב תרמ"ב 6. טלפון: 02-5812531    דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com פקס: 077-4448207 חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב - ת"ת לבני עדת תימן רחוב יחזקאל 46 ירושלים. גני ילדים רחוב ארץ חפץ 112 כניסה ב ירושלים.  
 
 
דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com
לייבסיטי - בניית אתרים