אני מעוניין לתרום  |  כך התחלנו את המדרש התימני  |  הגאון הרב ששון גריידי זצ"ל  |  אדיר ושדי וישב בתימנית  |  חומר מארכיון המדינה  |  donationforyemanit  |  ראש השנה וכיפור  |  ת"ת מבשר טוב  |  ילדי תימן  |  מדור פרשת השבוע  |  פרשת השבוע  |  ס ר ט י - ו י ד א ו  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
  


יפוצו מעינותך חוצה
FacebookTwitter

      מאמר נסיון
דף הבית >> מאמרים קטגוריה נסיון >> מאמר נסיון
עמוד 146
 פרק ד פסוק לב ועמודי החצר סביב ואדניהם ויתדתם ומיתריהם לכל כליהם ולכל עבדתם ובשמת תפקדו את כלי משמרת משאם. פרק ד פסוק לג זאת עבדת משפחת בני מררי לכל עבדתם באהל מועד ביד איתמר בן אהרן הכהן. פרק ד פסוק לד ויפקד משה ואהרן ונשיאי העדה את בני הקהתי למשפחתם ולבית אבתם. פרק ד פסוק לה מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל הבא לצבא לעבדה באהל מועד. פרק ד פסוק לו ויהיו פקדיהם למשפחתם אלפים שבע מאות וחמשים. פרק ד פסוק לז אלה פקודי משפחת הקהתי כל העבד באהל מועד אשר פקד משה ואהרן על פי  ה' ביד משה. פרק
ד פסוק לח ופקודי בני גרשון למשפחותם ולבית אבתם. פרק ד פסוק לט מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל הבא לצבא לעבדה באהל מועד. פרק ד פסוק מ ויהיו פקדיהם למשפחתם לבית אבתם אלפים ושש מאות ושלשים. פרק ד פסוק מא אלה פקודי משפחת בני גרשון כל העבד באהל מועד אשר פקד משה ואהרן על פי  ה'. פרק ד פסוק מב ופקודי משפחת בני מררי למשפחתם לבית אבתם. פרק ד פסוק מג מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל הבא לצבא לעבדה באהל מועד. פרק ד פסוק מד ויהיו פקדיהם למשפחתם שלשת אלפים ומאתים. פרק ד פסוק מה אלה פקודי משפחת בני מררי אשר פקד משה ואהרן על פי  ה' ביד משה. פרק ד פסוק מו כל הפקדים אשר פקד משה ואהרן ונשיאי ישראל את הלוים למשפחתם ולבית אבתם. פרק ד פסוק מז מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל הבא לעבד עבדת עבדה ועבדת משא באהל מועד. פרק ד פסוק מח ויהיו פקדיהם שמנת אלפים וחמש מאות ושמנים. פרק ד פסוק מט על פי  ה' פקד אותם ביד משה איש איש על עבדתו ועל משאו ופקדיו אשר צוה  ה' את משה. פרק
פרק ה פסוק א וידבר  ה' אל משה לאמר. פרק ה פסוק ב צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש. פרק ה פסוק ג מזכר עד נקבה תשלחו אל מחוץ למחנה תשלחום ולא יטמאו את מחניהם אשר אני שכן בתוכם. פרק ה פסוק ד ויעשו כן בני ישראל וישלחו אותם אל מחוץ למחנה כאשר דבר  ה' אל משה כן עשו בני ישראל. פרק
ה פסוק ה וידבר  ה' אל משה לאמר. פרק ה פסוק ו דבר אל בני ישראל איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם למעל מעל בה' ואשמה הנפש ההוא. פרק ה פסוק ז והתודו את חטאתם אשר עשו והשיב את אשמו בראשו וחמישתו יסף עליו ונתן לאשר אשם לו. פרק ה פסוק ח ואם אין לאיש גאל להשיב האשם אליו האשם המושב לה' לכהן מלבד איל הכפרים אשר יכפר בו עליו.
 
 

זכות לימוד התורה בנוסח תימן ושימור המסורת והחייאת מורשת תימן
תעמוד לתורמים היקרים נאמני עדת תימן לברכה והצלחה ישועה ורפואה ומילוי כל משאלה.

תרום בשמחה ללימוד ילדי תימן

להפקיד או העברה בנקאית לחשבון הת"ת: מבשר טוב, בנק מרכנתיל, סניף גאולה 635 ירושלים. מספר חשבון 55631


לפרטים נוספים להתקשר לטלפון  050-4148077  תזכו למצוות עם שפע ברכה והצלחה.

אם יש בקשה מיוחדת לתפילת הילדים שלחו הודעה. אפשר גם בווטסאפ 054-2254768

מתימן יבוא הישיבה המרכזית לבני עדת תימן. ירושלים רחוב תרמ"ב 6. טלפון: 02-5812531    דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com פקס: 077-4448207 חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב - ת"ת לבני עדת תימן רחוב יחזקאל 46 ירושלים. גני ילדים רחוב ארץ חפץ 112 כניסה ב ירושלים.  
 
 
דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com
לייבסיטי - בניית אתרים