אני מעוניין לתרום  |  כך התחלנו את המדרש התימני  |  הגאון הרב ששון גריידי זצ"ל  |  אדיר ושדי וישב בתימנית  |  חומר מארכיון המדינה  |  donationforyemanit  |  ראש השנה וכיפור  |  ת"ת מבשר טוב  |  ילדי תימן  |  מדור פרשת השבוע  |  פרשת השבוע  |  ס ר ט י - ו י ד א ו  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
  


יפוצו מעינותך חוצה
FacebookTwitter

      מאמר לסוכות
דף הבית >> חגים ומועדים >> סוכות >> מאמר לסוכות
מאמר לסוכות
ידוע הדבר שציוונו ה' על ישיבת סוכה שבעה ימים כלשון הפסוק "למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים". ופסק מרן בשו"ע (סי' תרכ"ה) כדעת ר' אלעזר שכוונת התורה שנזכור את חסד ה' שהקיף את עמ"י בהליכתם במדבר בענני כבוד לבל יכם שרב ושמש וכו'.
ויש להתבונן, הלא זכינו במדבר לשלש מתנות טובות ונפלאות בזכות שלשת פרנסי ישראל (מדרש שיה"ש), ה"מן" שהיו טועמים בו כל הטעמים שבעולם בזכות משה רבינו ע"ה, ה"באר" בזכות מרים, ו"ענני הכבוד" בזכות אהרן הכהן. וא"כ מדוע נצטווינו לעשות זכר רק לענני הכבוד ולא למן ולבאר, וביותר שהמים והלחם הם הנצרכים לקיום חיי האדם ובלעדיהם ח"ו לא היה את מי להקיף בעננים. ולכאורה יש להודות יותר על הצלה של מים ולחם, יותר מאשר על פינוק של ענני כבוד?
התוספות במסכת ברכות (לז.) מסבירים את נוסח ברכת בורא נפשות: "בורא נפשות רבות וחסרונם. כמו לחם ומים שאי אפשר בלא הם ועל כל מה שברא להחיות בהם נפש כל חי כלומר על כל מה שבעולם שגם אם לא בראם יכולים העולם לחיות בלא הם שלא בראם כי אם לתענוג בעלמא כמו תפוחים וכיוצא בהן ומסיים ברוך חי העולמים ובירושלמי ברוך אתה ה' חי העולמים".
העולה מדבריהם שה' הביא את האדם לעולם כדי לחיות ולא ח"ו למות. אולם עבור חיי האדם היה מספיק לברוא לחם ומים. אבל ה' הוסיף בחסדו וברא פירות נפלאים כתפוחים וכדו' ועל אלו אנו מודים בברכה ברוך חי העולמים. כלומר על דבר שאינו הכרחי לקיום האדם אנו מוסיפים להודות שגם מזה השפיע עלינו.
לפ"ז נוכל להבין שכן הדבר במתנות שקבלו ישראל במדבר. שהרי לקיום נפשם היה די בבארה של מרים ובמן לספק להם לחם ומים כי לא למוות הוציאנו מעבדות לחרות. אך פינוק כזה שעשה איתנו ה' יתברך להקיף אותנו בענני כבוד להגן מהשמש המדברית, כיבס וגיהץ את הבגדים, הנמיך ההרים והגביה העמקים כדי שלא נצטרך לעלות ולרדת, הרי יש בכך גילוי חיבה נפלא מבורא עולם והתורה צוותה לשבת בסוכה כדי לזכור ולהודות ולשמוח שזכינו להיות העם הנבחר והחביב על בורא עולם. על כן מכיון שהבורא הוסיף על מה שחייב מפני חיבתו אלינו על כן גם אנו נעשה מעבר לחובתינו, סוכה ויפה ומהודרת אתרוג מהודר ולא רק כשר, וכל מצווה בשמחה גדולה ולהאיר פנים לכל ישראל להכניס אורחים ולעזור לנזקקים. 
יש סדר בחגי ישראל.
17 בתמוז התחילו הצרות. נשתברו הלוחות הובקעה העיר ועוד. ט' באב. הרס וחורבן עקב חטאינו וחטאי אבותינו. הצער גדול על מליוני הרוגים ובתוכם צדיקים וחכמים ועל חורבן בית א-להינו. ההתבוננות על הגורמים לחורבן נותן לנו חומר למחשבה, כי אין אנו טובים מאבותינו, שאם היינו טובים יותר, הבית היה נבנה בימינו.
ימי מנחם אב, עד אלול. אנו מתנחמים מהכאב כי יודעים שקיבלנו מכה מאבא אוהב וכואב איתנו. אנחנו אשמים אמנם מתביישים, אבל מבקשים לשוב לשולחנו של אבא.
בחודש אלול אנו מתחילים בתהליך של תשובה. קמים באשמורות לבקש סליחה. בראש השנה אנחנו מתחילים את תיקון החטא, קבלת מלכות ה', שהרי מה שגרם לנו לחטוא זה החיסרון בהכרת ובהרגשת מלכות ה'. ממליכים שוב את ה' ע"י שופר ופסוקי מלכויות אומרים בהתעוררות, ה' מלך. מקבלים שוב את מלכותו עלינו. ה' מלך, מודים שגם בעבר בשעת החטא היה מלך וחטאנו לפניו. ה' ימלוך לעולם ועד מקבלים ומבקשים את מלכותו לעולם ועד. ה' הוא הא-להים ושמע ישראל, קבלת אחדות הנהגת ה'. שם הויה – רחמים ושם א-להים – דין הכל אחד ואין לנו טענות ואנחנו מקבלים מלכותו בשלמות.
עשרת ימי תשובה ה' רואה את בניו מתעוררים ומתחרטים ומקבלים את מלכותו, ויורד לקראתנו. אנחנו מצידנו משתדלים בימים אלו להתנהג כראוי לפני המלך. חומרות והנהגות של עבדי ה' גם אם אנחנו עדיין לא.
יום הכיפורים נופלים לרגלי אבינו המלך מתוודים ובוכים ומבקשים סליחה. האבא מרים ומחבק אותנו, ואנחנו ביום הקדוש עין במר בוכה ולב שמח ובסיום נעילה לנעול את הדלת, להישאר עם אבא לבד.
החטאים והעוונות נמחקו והבן שב אל אביו ומתחיל דף חדש והשמחה גדולה. כדי לקבוע את השמחה בליבנו אנו נכנסים לחג הסוכות. שמחים במצוות סוכה וארבעת המינים ובמצוות השמחה. השמחה בחג מלמדת איך לשמוח, טעות העולם היא שכדי לשמוח צריך כסף ורכוש וכו'. השמחה בסוכות בדברים הפשוטים ביותר, יוצאים מהבית אל סוכה שבנינו מקרשים, וממעל שמנו ענפים שאספנו מהפסולת. ואנחנו רוקדים משמחה עם לולב ערבה והדסים ואתרוג. מה מקור השמחה? השמחה במצוות והשמחה מאהבת המצווה. המצווה הגדולה של החג ניסוך המים, יורדים לשילוח לשאוב מים בשמחה וריקודים ורב עם, כדי לנסך על המזבח. מה מנסכים? מים. לשמוח במים פשוטים.
אם תתבונן בדברים שיש לך תוכל לרקוד כל היום על עיניים רגליים אישה וילדים בית לחם שיניים ועל כל פרט צריך לרקוד משמחה.
לאחר שבעת ימי שמחה לפני שחוזרים לשיגרת החיים והסתר הקדושה, אנחנו זורקים עוגן לשמחה ומחברים את השמחה אל המתנה הגדולה שקיבלנו מאבינו. מחבקים ורוקדים עם התורה בשמחת תורה.
אהבת עולם אהבתנו.. ע"כ... נשמח ונעלוז בדברי תורתך לעולם ועד כי הם חיינו ואורך ימינו... הדבקות בתורה זה פיקוח נפש, עץ חיים היא למחזיקים בה. "אוֹרַיְתָא וְקֻדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וְיִשְׂרָאֵל כֻּלָּא חָד הוא".

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
+ שלח משוב
 

זכות לימוד התורה בנוסח תימן ושימור המסורת והחייאת מורשת תימן
תעמוד לתורמים היקרים נאמני עדת תימן לברכה והצלחה ישועה ורפואה ומילוי כל משאלה.

תרום בשמחה ללימוד ילדי תימן

להפקיד או העברה בנקאית לחשבון הת"ת: מבשר טוב, בנק מרכנתיל, סניף גאולה 635 ירושלים. מספר חשבון 55631


לפרטים נוספים להתקשר לטלפון  050-4148077  תזכו למצוות עם שפע ברכה והצלחה.

אם יש בקשה מיוחדת לתפילת הילדים שלחו הודעה. אפשר גם בווטסאפ 054-2254768

מתימן יבוא הישיבה המרכזית לבני עדת תימן. ירושלים רחוב תרמ"ב 6. טלפון: 02-5812531    דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com פקס: 077-4448207 חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב - ת"ת לבני עדת תימן רחוב יחזקאל 46 ירושלים. גני ילדים רחוב ארץ חפץ 112 כניסה ב ירושלים.  
 
 
דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com
לייבסיטי - בניית אתרים