אני מעוניין לתרום  |  כך התחלנו את המדרש התימני  |  הגאון הרב ששון גריידי זצ"ל  |  אדיר ושדי וישב בתימנית  |  חומר מארכיון המדינה  |  donationforyemanit  |  ראש השנה וכיפור  |  ת"ת מבשר טוב  |  ילדי תימן  |  מדור פרשת השבוע  |  פרשת השבוע  |  ס ר ט י - ו י ד א ו  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
  


יפוצו מעינותך חוצה
FacebookTwitter

      קוד מקור אייר 73
דף הבית >> דף הבית הכל >> קוד מקור אייר 73
<div style="text-align: center;">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="2872" style="line-height: 18px; margin-bottom: 10px;" width="807">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" style="padding: 5px 0px; line-height: 18px; border-bottom-width: 2px; border-bottom-style: dotted; vertical-align: top; height: 11px;">
<div id="longMessageMEM">
<div style="text-align: center;">
<table align="center" cellpadding="8" cellspacing="1" style="width: 750px;">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" style="vertical-align: top;">
<br />
<table align="center" cellpadding="6" cellspacing="1" style="width: 750px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: rgb(102, 102, 102);">
<span style="color:#faebd7;"><span style="font-size: 14px;"><strong>הרב מאיר צימרוט שליט"א - שיחה בנושא לקראת מתן תורה</strong></span></span><br />
<span style="color:#ffffff;">ההמתנה משתלמת</span><br />
##<!--#|script|#outputPagesList:detail_id=3789612&topNUM=1&splitPagesBOO=false&designTempV1_id=18095&moveNUM=1&moveHeightNUM=150&moveWidthNUM=300&moveDelayNUM=100&scrollAmountNUM=3&scrollOnMouseBOO=false&moveBorderColorTXT=transparent&new0509BOO=1&uniqe=6978#|script|#-->CODE##</td>
<td style="width: 25%; background-color: rgb(204, 204, 204);">
<strong><span style="font-size: 14px;">איגרת לשבת נשלחה למנויים<br />
<a href="http://www.miteiman.com/site/detail/member/maillingList/showMail.asp?archives_id=21319" target="_blank">הקש לצפיה</a></span><br />
<a href="http://www.mitaiman.com/site/detail/member/maillingList/mailling.asp?depart_id=78332">הצטרף לרשימת התפוצה</a></strong><br />
<br />
<img align="middle" border="0" src="https://sfilev2.f-static.com/image/users/78332/ftp/my_files/to video/zim7.jpg?id=12424211" style="width:88px;height:66px;border:0px solid black;" /><br />
שיעור של הרב מאיר צימרוט <br />
על ספירת העומר.<br />
<a href="https://sfilev2.f-static.com/image/users/78332/ftp/my_files/Music/zimrot/%D7%A6%D7%99%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%98%20%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8_0001%20(1).mp3?id=12437253" target="_blank">הקש לשמיעת השעור mp3</a><br />
להורדה הקש על מקש ימני ושמור קישור</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<a href="https://sfilev2.f-static.com/image/users/78332/ftp/my_files/alonim/mhoodadin73/%D7%AA%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%A2-%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%A2%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%92.pdf?id=12437819" target="_blank"></a>
<hr />
<a href="https://sfilev2.f-static.com/image/users/78332/ftp/my_files/alonim/mhoodadin73/%D7%AA%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%A2-%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%A2%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%92.pdf?id=12437819" target="_blank">עלון מחודדין בפיך</a>   <a href="https://sfilev2.f-static.com/image/users/78332/ftp/my_files/alonim/mhoodadin73/%D7%AA%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%A2%20%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%A2%20%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%92%20%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%AA%20%D7%94%D7%93%D7%A4%D7%A1%D7%94.pdf?id=12437820" target="_blank">לילדים<br />
<br />
##<!--#|script|#outputPagesList:detail_id=3849782&topNUM=1&splitPagesBOO=false&designTempV1_id=18095&moveNUM=2&moveHeightNUM=150&moveWidthNUM=460&moveDelayNUM=30&scrollAmountNUM=1&scrollOnMouseBOO=true&moveBorderColorTXT=transparent&new0509BOO=1&uniqe=9007#|script|#-->CODE##</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
<table align="right" background="https://sfilev2.f-static.com/image/users/78332/ftp/my_files/template/Background/%D7%A8%D7%A7%D7%A2-%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D5.jpg?id=12005730" border="0" cellpadding="7" cellspacing="1" height="223" style="width: 750px; height: 22px;" width="720">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 3px; text-align: right; vertical-align: top;">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 14px;"><img align="right" border="0" src="https://sfilev2.f-static.com/image/users/78332/ftp/my_files/template/baner%20hor/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%90%D7%A0%D7%9B%D7%992.jpg?id=12349651" style="border: 0px solid black; width: 22px; height: 285px;" /></span></span></span></td>
<td style="width: 304px; text-align: right; vertical-align: top;">
<p>
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 100, 0);"><font color="#252525"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 100, 0);"><font color="#252525" size="2"><span style="color: rgb(0, 102, 204);"><span style="font-size: 14px;"><strong><span style="font-size: 14px;"><strong style="color: rgb(128, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://www.moryapp.co.il/" target="_blank"><font color="#0b599a"><img align="right" alt="תיקון וירטואלי קריאת התורה בתימנית" hspace="4" src="http://www.mitaiman.com/image/users/78332/ftp/my_files/template/%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%98.jpg?id=11875704" style="border: 1px solid black; width: 111px; height: 66px;" /></font></a></strong></span><font size="2"><span style="text-align: center; color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">תיקון וירטואלי לקריאת התורה </span>מהאתר מורי נט מומלץ מאד.</span><span style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="http://www.moryapp.co.il/" target="_blank"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> הקש</span></a></span></span><span style="text-align: center; color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">>></span></span></font></strong></span></span></font></span></span></span></font></span></span></span><br />
<a name="cke_range_marker"></a><br />
<a name="cke_range_marker"></a><a name="cke_range_marker"></a></span></span></span></p>
<hr />
<p>
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 14px;"><img align="right" src="http://www.shtaygen.co.il/_uploads/imagesgallery/474874586.jpg" style="border: 0px solid black; width: 70px; height: 56px;" /><a href="/%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99%2D%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94.html" target="_blank"></a><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><a href="/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA%2D%D7%AA%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%A2%2D%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99%2D%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94.html" target="_blank"><span style="font-size: 14px;"><strong>בשבילי פרשה - פרשת תזריע מצורע</strong></span></a><br />
<strong>וטהר את הנגע כולו הפך לבן טהור הוא</strong></span><br />
<span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><a name="cke_range_marker"></a></span><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><a name="cke_range_marker"></a>הנה בכל פרשת נגעים כתיב "וטהרו הכהן" ומוסב על האדם, מלבד הכא דכתיב "וטהר את הנגע" ואין כאן לשון טהרה המוסבת על האדם, ויש להבין מאי שנא. <br />
<a name="cke_range_marker"></a><a name="cke_range_marker"></a><a name="cke_range_marker"></a></span></span></span></span></span><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">יש לומר ע"פ מש"כ הרמ"א בתורת העולה (ג, סז) דפרחה הצרעת בכולו רשעה גדולה היא, אלא דא"צ להבדילו מבני אדם משום שזה ניכר. בזה נבין למה אין ה"וטהר" כאן מוסב על האדם, כי הרי רשעתו גדולה ואיך נכנהו בשם "טהור", ורק את הנגע לחודא הוא דמטהרו הכהן ולומר דאין נצרך להבדילו מכח נגע זה.</span><a name="cke_range_marker"></a><a name="cke_range_marker"></a><br />
<span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><a name="cke_range_marker"></a><a name="cke_range_marker"></a><strong>(זבחי צדק, דיסקין)</strong> <a href="/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA%2D%D7%AA%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%A2%2D%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99%2D%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94.html" target="_blank">להמשך>></a></span></span></span></span></span></p>
</td>
<td style="width: 304px; text-align: right; vertical-align: top; background-color: rgb(153, 204, 255);">
<div style="text-align: center;">
<table align="center" background="https://sfilev2.f-static.com/image/users/78332/ftp/my_files/template/rekaeh/740-300-%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%9D.jpg?id=12383951" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" style="width: 330px; height: 309px;">
<tbody>
<tr>
<td>
<div style="text-align: right;">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 100, 0);"><font color="#252525"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 100, 0);"><font color="#252525" size="2"><span style="color: rgb(0, 102, 255);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 100, 0);"><font color="#252525"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 100, 0);"><font color="#252525" size="2"><span style="color: rgb(0, 102, 255);"><span style="font-size: 14px;"><img align="right" height="99" hspace="5" src="https://sfilev2.f-static.com/image/users/78332/ftp/my_files/template/%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%A9%D7%94%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94.jpg?id=11070441" style="border: 1px solid black;" vspace="5" width="112" /><strong><font color="#000000" size="3">מן המדרש</font></strong></span></span></font></span></span></span></font></span></span></span></strong></span></span></span></span></span></font></span></span></span></font></span></span></span></span></span></span><br />
<br />
<span style="font-size:14px;">דָּבָר אַחֵר, <strong>אָדָם כִּי יִהְיֶה בְעוֹר בְּשָׂרוֹ</strong>, הֲדָא הוּא דִכְתִיב <small><small><a href="file:///C:/Program%20Files/%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%AA%20%D7%90%D7%9E%D7%AA%20-%20340/Temp/his_temp_1_9.htm#bm:0000788-#איוב פרק-לח-{כה}!" target="_blank">(איוב לח, כה)</a></small></small>: מִי פִלַּג לַשֶּׁטֶף תְּעָלָה, אָמַר רַבִּי בֶּרֶכְיָה אִית אַתְרִין דְּצָוְחִין לְשַׂעֲרָא שִׁיטְפָא, מַעֲשֶׂה בְּאָדָם אֶחָד שֶׁהָיָה יוֹשֵׁב וְדוֹרֵשׁ וְאָמַר אֵין לְךָ כָּל נִימָא וְנִימָא שֶׁלֹּא בָּרָא לָהּ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא גּוּמָא בִּפְנֵי עַצְמָהּ כְּדֵי שֶׁלֹּא תְּהֵא אַחַת מֵהֶן נֶהֱנֵית מֵחֲבֶרְתָּהּ, אָמְרָה לוֹ אִשְׁתּוֹ וְעַכְשָׁיו אַתָּה מְבַקֵּשׁ לָצֵאת לָתוּר פַּרְנָסָתְךָ, תִּיב וּבָרְיָךְ קָאֵים לָךְ. שָׁמַע לָהּ וִיתִיב לֵיהּ וְקָם לֵיהּ בָּרְיֵהּ. <small><small><a href="file:///C:/Program%20Files/%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%AA%20%D7%90%D7%9E%D7%AA%20-%20340/Temp/his_temp_1_9.htm#bm:0000788-#איוב פרק-לח-{כה}!" target="_blank">(איוב לח, כה)</a></small></small>: וְדֶרֶךְ לַחֲזִיז קֹלוֹת, אֲפִלּוּ קוֹל שֶׁיּוֹצֵא מִן הָרָקִיעַ עָשָׂה לוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שְׁבִיל בִּפְנֵי עַצְמוֹ, וְכָל כָּךְ לָמָּה שֶׁלֹּא תֵצֵא וְתַחֲרִיב אֶת הָעוֹלָם. </span></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<div style="text-align: center;">
<div class="sortableLayout" id="sortableLayoutDragDrop" valign="top">
<div class="tool_layout1" id="dr4r3_layout1_1365326085006" style="padding: 2px; display: block;">
<table align="right" background="https://sfilev2.f-static.com/image/users/78332/ftp/my_files/template/rekaeh/%D7%A8%D7%A7%D7%A2-%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%9C500-500.jpg?id=12383955" bgcolor="#fdeeea" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: right; width: 750px; height: 265px;">
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2" style="width: 2px; text-align: center; vertical-align: top; background-color: rgb(0, 0, 0);">
<img border="0" height="248" src="https://sfilev2.f-static.com/image/users/78332/ftp/my_files/template/baner%20hor/%D7%90%D7%A0%D7%9B%D7%99-%D7%95%D7%99%D7%93%D7%90%D7%95-%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F.jpg?id=12349656" style="height: 257px;" width="22" /></td>
<td style="width: 300px; text-align: center; vertical-align: top;">
<span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong>פרשת תזריע מצורע</strong></span></td>
<td style="width: 300px; text-align: center; vertical-align: top;">
<span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong>ילדי ת"ת מבשר טוב</strong></span></td>
<td style="width: 300px; text-align: center; vertical-align: top;">
<span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong>שירת תימן</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 300px; text-align: center; vertical-align: top;">
<p>
<img alt="View Video" src="http://img.youtube.com/vi/xRQwoxZpu6o/default.jpg" /><u><a href="http://www.620v.net/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=2&video_id=472" style="color: rgb(80, 118, 182); text-decoration: none; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.59375px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br />
הרב שלמה לוינשטיין שליט''א - ''תזריע -...</a></u><br />
<a href="http://www.620v.net/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=2&video_id=473" style="color: rgb(80, 118, 182); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.59375px; text-align: right; text-decoration: none;"></a><br />
<br />
</p>
<div>
</div>
</td>
<td style="width: 300px; text-align: center; vertical-align: top;">
<div class="listtitle">
<a href="http://www.620v.net/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=2&video_id=52"><img alt="View Video" border="0" class="thumb1" height="75" name="jcurcimgdppeqm" src="http://www.620v.net/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=deliverThumb&id=52&tmpl=component&Itemid=2" title="לימוד קריאה בתימנית" width="100" /></a>
<div class="listtitle">
<a href="http://www.620v.net/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=2&video_id=52"><font color="#0066cc">לימוד קריאה בתימנית</font></a><br />
</div>
<div>
<div class="listtitle">
<a href="http://www.620v.net/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=2&video_id=142"><img alt="View Video" border="0" class="thumb0" height="75" name="55c4eae24ozcvvwk" src="http://www.620v.net/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=deliverThumb&id=142&tmpl=component&Itemid=2" title="ביקור הילדים אצל הגב. צוברי" width="100" /></a>
<div class="listtitle">
<a href="http://www.620v.net/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=2&video_id=142"><font color="#0066cc">ביקור הילדים אצל הגב. צוברי</font></a></div>
<div>
<div class="listtitle">
<h3 class="site-record-title audio">
<u style="font-size: 12px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);">אתרי סרטים</span></u><br />
<br />
<span style="font-size: 12px;"><a href="http://www.620v.net/" target="_blank">רואים את הקולות</a> <a href="http://m.620v.net/" target="_blank">סרטים טובים</a></span></h3>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
<td style="width: 300px; text-align: center; vertical-align: top;">
<h2>
<span style="font-size: 14px;"><a href="http://www.620v.net/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=2&video_id=93"><font color="#0066cc">חוס אלוהי ממעונך</font></a></span></h2>
<a href="http://www.620v.net/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=2&video_id=15"><img alt="View Video" border="0" class="thumb1" height="75" name="2udgexmzntg3to" src="http://www.620v.net/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=deliverThumb&id=15&tmpl=component&Itemid=2" title="דברי שיר" width="100" /></a>
<h3 class="site-record-title audio">
<span style="font-size: 12px;"><font color="#0066cc"><a href="http://www.620v.net/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=2&video_id=15">דברי שיר</a></font></span></h3>
<div>
<div class="listtitle" style="padding: 1px 0px 0px; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 15.59375px; background-color: rgb(255, 255, 255);">
<a href="http://www.620v.net/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=2&video_id=483" style="color: rgb(11, 55, 104);"></a><br />
<a href="http://www.620v.net/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=2&video_id=483" style="color: rgb(80, 118, 182); font-size: 19px; line-height: 18px; background-color: rgb(253, 238, 234); text-decoration: none;"><img alt="View Video" border="0" class="featuredthumbs" height="60" src="http://img.youtube.com/vi/9D4HiKlJ7b4/default.jpg" style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0px 3px 3px 0px; padding: 1px !important;" title="יא מחיי אלנפוס (שור דודי הדר) | האחים..." width="80" /></a><br />
יא מחיי אלנפוס (שור דודי הדר) | האחים...</div>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4" style="width: 2px; text-align: center; vertical-align: top; background-color: rgb(204, 204, 204);">
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<div class="sortableLayout" id="sortableLayoutDragDrop" valign="top">
<div class="tool_text" id="dr4r3_text_1297101228959" style="padding: 2px;">
<div id="content_dr4r3_text_1297101228959">
<div class="sortableLayout" id="sortableLayoutDragDrop" valign="top">
<div class="tool_text" id="dr4r3_text_1297101228959" style="padding: 2px;">
<div id="content_dr4r3_text_1297101228959">
<div class="sortableLayout" id="sortableLayoutDragDrop" valign="top">
<div class="tool_text" id="dr4r3_text_1297101228959" style="padding: 2px;">
<table align="right" bgcolor="#cccccc" border="0" cellpadding="7" cellspacing="0" id="content_dr4r3_layout1_1365326085006" style="width: 750px;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td class="sortableLayout" style="width: 416px;" valign="top">
<div class="tool_albums" id="dr4r3_albums_1358209619751" style="padding: 2px;">
<br />
<div id="content_dr4r3_albums_1358209619751">
<iframe allowtransparency="true" frameborder="0" id="IFwinEdit_albums_dr4r3_albums_1358209619751" marginheight="0" marginwidth="0" name="IFwinEdit_albums_dr4r3_albums_1358209619751" noresize="noresize" scrolling="no" src="/site/detail/departAlbum/gallery/14.asp?category_id=138763&depart_id=78332&designCustomNUM=14&autoHeightBOO=1&pauseTimeNUM=4000&effectTXT=sliceUpDown&styleNUM=2" style="width: 100%; height: 318px;"></iframe></div>
</div>
</td>
<td class="sortableLayout" style="width: 387px;" valign="top">
<div class="tool_paragraph" id="dr4r3_paragraph_1365326455546" style="padding: 2px;">
<div id="content_dr4r3_paragraph_1365326455546">
<table align="center" background="https://sfilev2.f-static.com/image/users/78332/ftp/my_files/template/rekaeh/300-200%D7%A7%D7%A8%D7%9D.jpg?id=12383949" border="1" bordercolor="#660000" cellpadding="4" cellspacing="1" height="187" style="width: 300px; height: 187px;" width="368">
<tbody>
<tr>
<td>
<p>
<span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>"וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה </strong><strong>שבע שבתות תמימות תהיינה.<br />
<br />
עד ממחרת השבת השביעית </strong><strong>תספרו חמשים יום והקרבתם מנחה חדשה לה'</strong></span></span></p>
<p style="text-align: left;">
<span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">(פרשת אמור כג, טו-טז) <a name="cke_range_marker"></a></span></span></p>
<p style="text-align: left;">
<span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="/78332/%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%AA%2D%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8" target="_blank"><font color="#0b599a">להלכות ספירת העומר</font></a></span></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div>
</div>
<div style="text-align: right;">
<strong><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a name="cke_range_marker"></a><a name="cke_range_marker"></a>בתמונות מימין,<br />
<a name="cke_range_marker"></a>הילדים חזרו בשמחה ללימודים לאחר חופשת הפסח.</span></span></strong></div>
<div style="text-align: right;">
<strong><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">בישיבה חוזרים בע"ה בראש חודש אייר הבעל"ט.</span></span></strong><br />
<a name="cke_range_marker"></a><a name="cke_range_marker"></a><a name="cke_range_marker"></a></div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div id="content_dr4r3_text_1297101228959">
<strong style="text-align: right; background-color: rgb(204, 204, 204);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a name="cke_range_marker"></a></span></span></strong></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="sortableLayout" id="sortableLayoutDragDrop" valign="top">
<div class="tool_text" id="dr4r3_text_1297101228959" style="padding: 2px; display: block;">
<div id="content_dr4r3_text_1297101228959">
<table align="right" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 720px; height: 6px;">
<tbody>
<tr>
<td colspan="1">
</td>
<td style="text-align: right; vertical-align: top;">
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right; vertical-align: top;">
<span><img align="right" alt="אלבום תמונות ילדי תימן" border="0" src="https://sfilev2.f-static.com/image/users/78332/ftp/my_files/template/baner%20hor/%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%9B%D7%99.jpg?id=12349614" style="border: 0px solid black; width: 22px; height: 261px;" /></span></td>
<td style="text-align: right; vertical-align: top;">
<iframe align="right" allowtransparency="true" frameborder="0" height="222" id="IFwinEdit_albums_dr4r3_albums_1363555139012" marginheight="0" marginwidth="0" name="IFwinEdit_albums_dr4r3_albums_1363555139012" noresize="noresize" scrolling="yes" src="/site/detail/departAlbum/gallery/17.asp?category_id=106579&depart_id=78332&designCustomNUM=17&autoHeightBOO=1&imageNUM=&styleNUM=2&moveTXT=left&pauseTimeNUM=2000&effectTXT=scroll&widthMoveTXT=240&heightMoveTXT=180&autoPlayBOO=false" style="width: 100%; height: 220px;" width="740"></iframe><iframe allowtransparency="true" frameborder="0" id="IFwinEdit_albums_dr4r3_albums_1360534991171" marginheight="0" marginwidth="0" name="IFwinEdit_albums_dr4r3_albums_1360534991171" noresize="noresize" scrolling="no" src="/site/detail/departAlbum/gallery/17.asp?category_id=32473&depart_id=78332&designCustomNUM=17&autoHeightBOO=0&imageNUM=&styleNUM=2&moveTXT=left&pauseTimeNUM=2000&effectTXT=cover-fade&widthMoveTXT=240&heightMoveTXT=333" style="width: 100%; height: 373px;"></iframe></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
<div class="tool_albums" id="dr4r3_albums_1363555139012" style="padding: 2px;">
<div id="content_dr4r3_albums_1363555139012" style="padding-left: 44px;">
<br />
</div>
</div>
</div>
<div class="sortableLayout" id="sortableLayoutDragDrop" valign="top">
<div class="tool_albums" id="dr4r3_albums_1360534991171" style="padding: 2px;">
<div id="content_dr4r3_albums_1360534991171" style="padding-left: 22px;">
</div>
</div>
</div>
<div class="sortableLayout" id="sortableLayoutDragDrop" valign="top">
<div class="tool_text" id="dr4r3_text_1297101228959" style="padding: 2px;">
<div id="content_dr4r3_text_1297101228959">
</div>
</div>
</div>
<div>
</div>
<table align="right" bgcolor="#f4e1f4" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 750px; height: 29px;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 3px; height: 220px; text-align: center; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 13px; vertical-align: top; background-color: rgb(204, 204, 255);">
<img border="0" height="285" src="https://sfilev2.f-static.com/image/users/78332/ftp/my_files/template/baner%20hor/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%A0%D7%9B%D7%99-2.jpg?id=12349652" width="22" /></td>
<td style="width: 240px; height: 220px; text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; vertical-align: top; background-color: rgb(204, 204, 255);">
<img border="0" height="288" src="http://www.mitaiman.com/image/users/78332/ftp/my_files/images/1p-1.jpg?id=12328507" style="border: 0px solid black;" width="313" /></td>
<td style="width: 160px; height: 33px; text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; vertical-align: top;">
<table background="https://sfilev2.f-static.com/image/users/78332/ftp/my_files/template/%D7%A8%D7%A7%D7%A277C.jpg?id=12343521" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 150px; height: 33px;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 255px; padding-right: 14px;">
<div class="doSI">
<strong><span style="text-align: right; color: rgb(128, 0, 0);">לצפיה בסיפור</span></strong><br />
<a class="changeLink14 siT" href="http://www.mitaiman.com/78332/הסיפור-העצוב-בעברית">הסיפור העצוב 1</a></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-right: 14px;">
<div class="doSI">
<a class="changeLink14 siT" href="http://www.mitaiman.com/78332/הסיפור-העצוב-2">הסיפור העצוב 2</a></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-right: 14px;">
<div class="doSI">
<a class="changeLink14 siT" href="http://www.mitaiman.com/78332/הסיפור-העצוב-3">הסיפור העצוב 3</a></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="padding-right: 14px;">
<div class="doSI">
<a class="changeLink14 siT" href="http://www.mitaiman.com/78332/הסיפור-העצוב-4">הסיפור העצוב 4</a></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-right: 14px;">
<div class="oFsI">
<a class="changeText14 siT" href="http://www.mitaiman.com/78332/THE-SAD-STORY"><br />
<font color="#252525">THE SAD STORY</font></a></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-right: 21px;">
<div class="doSI">
<a class="changeLink14 siT" href="http://www.mitaiman.com/78332/The-sad-story-1">The sad story 1</a></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-right: 21px;">
<div class="doSI">
<a class="changeLink14 siT" href="http://www.mitaiman.com/78332/The-sad-story-2">The sad story 2</a></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-right: 21px;">
<div class="doSI">
<a class="changeLink14 siT" href="http://www.mitaiman.com/78332/The-sad-story-3">The sad story 3</a></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-right: 21px;">
<div class="doSI">
<a class="changeLink14 siT" href="http://www.mitaiman.com/78332/The-sad-story-4">The sad story 4</a></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-right: 21px;">
<div class="doSI">
<a class="changeLink14 siT" href="http://www.mitaiman.com/78332/The-sad-story-5">The sad story 5</a></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-right: 21px;">
<div class="doSI">
<a class="changeLink14 siT" href="http://www.mitaiman.com/78332/The-sad-story-6">The sad story 6</a></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-right: 21px;">
<div class="doSI">
<a class="changeLink14 siT" href="http://www.mitaiman.com/78332/THE-HAPPY-END-1">THE HAPPY END</a><br />
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td style="width: 300px; height: 33px; text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; vertical-align: top;">
<table background="https://sfilev2.f-static.com/image/users/78332/ftp/my_files/template/%D7%A8%D7%A7%D7%A277C.jpg?id=12343521" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" height="245" width="209">
<tbody>
<tr>
<td>
<div class="changeText14">
<span style="font-size: 14px;"><a class="changeLink14" href="http://my.enter-system.com/78332/החינוך-במחנה-העולים">החינוך במחנה העולים</a><br />
<a class="changeLink14" href="http://my.enter-system.com/78332/אודות-יהדות-תימן">אודות יהדות תימן</a></span></div>
<span style="font-size: 14px;"><a class="changeLink14" href="http://my.enter-system.com/78332/קידוש-ה---בתימן">קידוש ה' בתימן</a><br />
<a class="changeLink14" href="http://my.enter-system.com/78332/לימוד-התורה-בתימן">לימוד הגמרא בתימן</a><br />
<a class="changeLink14" href="http://my.enter-system.com/78332/פרשת-ילדי-תימן">פרשת ילדי תימן</a><br />
<a class="changeLink14" href="http://my.enter-system.com/78332/העליה-לארץ">מאמר בנושא העליה לארץ</a><br />
<a class="changeLink14" href="http://my.enter-system.com/78332/מארי-עזרי-חוברה-מספר-על-תימן">מארי עזרי חוברה מספר על תימן</a><br />
<a class="changeLink14" href="http://my.enter-system.com/78332/מסע-לתימן">מסע לתימן לאחרונה</a><br />
<a class="changeLink14" href="http://my.enter-system.com/78332/על-הועדת-חקירה-והמסקנות">על ועדת החקירה והמסקנות</a><br />
<a class="changeLink14" href="http://my.enter-system.com/78332/זעקות-שבר-מעליית-תימן-">זעקות שבר מעליית תימן.</a><br />
<a class="changeLink14" href="http://my.enter-system.com/78332/לקחו-לנו-את-הבת">לקחו לנו את הבת</a><br />
<a class="changeLink14" href="http://my.enter-system.com/78332/גנבת-ילדים-וספרים-ממשפחת-קורח">גנבת ילדים וספרים ממשפחת קורח</a></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="sortableLayout" id="sortableLayoutDragDrop" valign="top">
<div class="tool_text" id="dr4r3_text_1297101228959" style="padding: 2px;">
<div id="content_dr4r3_text_1297101228959">
<p>
</p>
<p>
<a href="https://enter-system.com/78332/%D7%A9%D7%A2%D7%A8%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%94" target="_blank"><img align="right" border="0" src="http://www.mitaiman.com/image/users/78332/ftp/my_files/template/baner%20hor/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94.jpg?id=12335964" style="border: 0px solid black; width: 745px; height: 31px;" vspace="5" /></a></p>
<table align="right" background="https://sfilev2.f-static.com/image/users/78332/ftp/my_files/template/1).jpg?id=11833165" border="2" cellpadding="0" cellspacing="1" height="301" style="width: 750px; height: 31px;" width="720">
<tbody>
<tr style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium;">
<td colspan="2" style="border-color: rgb(102, 0, 0); width: 750px; text-align: right; vertical-align: top;">
<div style="text-align: center;">
<a href="https://sfilev2.f-static.com/image/users/78332/ftp/my_files/images/shkalim_20s.jpg?id=11832164" target="_blank"><span style="color: rgb(255, 240, 245);"><img align="right" border="0" hspace="7" src="https://sfilev2.f-static.com/image/users/78332/ftp/my_files/images/shkalim250.jpg?id=11832163" style="border: 2px solid black; width: 133px; height: 266px;" /></span></a><span style="color: rgb(255, 240, 245);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 16px;">אל אחינו היקרים הנדיבים בעם.</span></strong></span></span></span></div>
<br />
<span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: center;"><strong>שלום רב לאוהבי תורתך!</strong></span></span></span><br />
<span style="text-align: center; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">כמידי שנה, פונים אנו לציבור היקר, לבוא לעזרת ה' בגיבורים, להתאחד כולנו לכבוד התורה, ולמען מוסדות העדה בירושלים: ישיבת </span><strong style="text-align: center; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">"מתימן יבוא"</strong><span style="text-align: center; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;"> ות"ת </span><strong style="text-align: center; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">"מבשר טוב"</strong><span style="text-align: center; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">, אשר הם הנושאים את דגל התורה עם מנהגי ומסורת תימן.</span><br />
<br />
<span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: center;">בישיבה לומדים, עשרות בחורים בעלי תשובה בתנאי פנימיה מלאים, ומוסרים את נפשם וליבם ללימוד התורה, כדי להקים את בתיהם ולחנך את ילדיהם על ערכי התורה והיהדות כפי שקבלנו מאבותינו.</span><br style="text-align: center;" />
<span style="text-align: center;">התלמוד תורה "מבשר טוב", בו מחנכים את ילדינו על פי מסורת ומנהגי תימן הקדומים, והם דור העתיד אשר אליהם נשואות עינינו להמשיך דרך אבותינו הקדושים.</span></span></span>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgb(250, 235, 215);"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);">דרושה עזרה דחופה לקיום המוסדות.</span></span></span></span></div>
<span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: center;">יהי רצון שהברכה תשרה בבתיכם, תפילותיכם יתקבלו ברצון, וישרה השלום במעונכם.</span><br style="text-align: center;" />
<span style="text-align: center;">תרומות והוראת קבע, ניתן לשלוח לכתובת הישיבה או הת"ת. ירושלים ת.ד 41028. </span><span style="text-align: center;">ניתן להפקיד תרומות בחשבונות בנק הדואר: </span><span style="text-align: center;">מתימן יבוא מספר 4874867 או "מבשר טוב" מספר 8388591.<strong><a href="https://enter-system.com/78332/%D7%A9%D7%A2%D7%A8%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%94" target="_blank"> לתרומה בכרטיס אשראי</a> </strong></span></span></span><a href="http://my.enter-system.com/78332/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%94-%D7%96%D7%9B%D7%A8-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%9C-1-1" style="text-align: center;" target="_blank"><strong>תרומה זכר למחצית השקל</strong></a> פרטים נוספים: <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">טל': 02-5812531<br />
<a name="cke_range_marker"></a><a name="cke_range_marker"></a>בברכת התורה </span></span><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">בשם תלמידי מוסדות מתימן יבוא </span></span><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">הרב יורם גריידי שליט"א <span></span></span></span></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="border-color: rgb(102, 0, 0); width: 750px; text-align: right; vertical-align: top;">
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
 

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
+ שלח משוב
 

זכות לימוד התורה בנוסח תימן ושימור המסורת והחייאת מורשת תימן
תעמוד לתורמים היקרים נאמני עדת תימן לברכה והצלחה ישועה ורפואה ומילוי כל משאלה.

תרום בשמחה ללימוד ילדי תימן

להפקיד או העברה בנקאית לחשבון הת"ת: מבשר טוב, בנק מרכנתיל, סניף גאולה 635 ירושלים. מספר חשבון 55631


לפרטים נוספים להתקשר לטלפון  050-4148077  תזכו למצוות עם שפע ברכה והצלחה.

אם יש בקשה מיוחדת לתפילת הילדים שלחו הודעה. אפשר גם בווטסאפ 054-2254768

מתימן יבוא הישיבה המרכזית לבני עדת תימן. ירושלים רחוב תרמ"ב 6. טלפון: 02-5812531    דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com פקס: 077-4448207 חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב - ת"ת לבני עדת תימן רחוב יחזקאל 46 ירושלים. גני ילדים רחוב ארץ חפץ 112 כניסה ב ירושלים.  
 
 
דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com
לייבסיטי - בניית אתרים