אני מעוניין לתרום  |  כך התחלנו את המדרש התימני  |  הגאון הרב ששון גריידי זצ"ל  |  אדיר ושדי וישב בתימנית  |  חומר מארכיון המדינה  |  donationforyemanit  |  ראש השנה וכיפור  |  ת"ת מבשר טוב  |  ילדי תימן  |  מדור פרשת השבוע  |  פרשת השבוע  |  ס ר ט י - ו י ד א ו  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
  


יפוצו מעינותך חוצה
FacebookTwitter

      פרשת צו ערב פורים
דף הבית >> פרשת השבוע >> איגרת לשבת >> ספר במדבר >> פרשת צו ערב פורים
 
מתימן יבוא
מוסדות הקודש המרכזים לבני תימן
ישיבת מתימן יבואירושלים רח'''' תרמ"ב 6. טלפון רב קוי: 02-5812531 פקס 02-5826919 חשבון בנק הדאר: 4874867 
מבשר טוב 
- הת"ת לבני עדת תימן רח'''' אבינדב 22ג'''' ירושלים. 
 
אתר נוסח תימן פעולת צדיק יד מהרי תימני ישראל מורי נט רואים את הקולות
 
יום רביעי יג אדר ב' תענית אסתר
פורים שמח
ושבת שלום

לאחינו היקרים ידידי מוסדות יבוא 
 
 
להלכות משלוח מנות איש לרעהו, מתנות לאביונים, וסעוֹדת פורים מצוות ימי פורים: 
נתינת זכר למחצית השקל, קריאת המגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים וסעודת פורים.
ולהיות בשמחה
להלכות קריאת מגילה
עלון חדש לפורים

אשריכם התימנים בימי הפורים
חוזרים לשורשים. עם ניגונים משמחים,
בתורה עמלים, וחסד גומלים.
מתנות לאביונים, עם מחצית השקלים.
למוסדות התימנים, בני עדתך קודמים.
אין חובה להיות שיכורים,
רק איבוד חושים משירים וריקודים.
כולנו מאוחדים, אשרינו היהודים. כמו באותם הימים, נראה כל אויבינו ניגפים. 

לקופת הצדקה מלחמת ש ב-ש שקלים נגד שקלים.
חידה לפורים: מה זה?    מופיע במגילה פעמיים, בתורה עם כנפיים, בגמרא עם קרניים, בשיר השירים רק קולו מופיע אחרי הגשם.
חסדי להורדה
שיר השירים. קורא הרב יהודה גמליאל.
הרב לוינשטיין- סיפור המגילה. - חובה נעימה לשמוע
כניסה למדור ימי הפורים
פרשת צו חידושים ועלונים  על הפרשה          

בשבילי הפרשה פרשת צו

"צו את אהרן ואת בניו לאמר זאת תורת העולה היא העולה..."
ברש"י, אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות, אמר ר' שמעון ביותר צריך הכתוב לזרז, במקום שיש בו חסרון כיס. והדברים טעונים ביאור.
ונראה לבאר לפי מה דאיתא בגמרא (מנחות קי, א) אמר ריש לקיש, מאי דכתיב (להלן ז, לז) "זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם", כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה מנחה חטאת ואשם. והנה גם בזמן שביהמ"ק היה קיים, והיה עני מרוד כ"כ עד שאין באפשרותו להביא אפילו עשירית האיפה, הלא בוודאי אף הוא היה מתכפר בלימוד תורת עולה, וכמו שאמר דוד הע"ה (תהלים קיט, צב) "לולי תורתך שעשועי אז אבדתי בעניי".   (עיר דוד)  להמשך
    עלונים על פרשת השבוע
 
עלון מחודדין בפיך תשע"ד
 פרשת ויקרא
פרשת צו לילדים
עלון מחודדין לפורים
ימי הפורים בהלכה ובאגדה
  קריאת התורה   
הרב יהודה גמליאל מאתר נוסח תימן

פרשת צו: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה 


הפטריות לארבע שבתות שלפני פסח שקלים / זכור / פרה / החודש
 
קריאה ברצף:  צו ויהי ביום השמיני אשה כי תזריע
הרב לסרי לפורים מצחיק.
 
קריאת המגילה.
ר' יחיא עמר נווה חיים פ"ת
הרב יחיא זכריה יצחק זצ"ל

 חדש קריאת המגילה ה"ה יצחק נהריפתיחה למגילה לצפיה בטקסטבאתר שטייגן
 
מגילת אסתר - ה"ה עוזי מאליכין
מגבית זכר למחצית השקל
 לאחינו היקרים
שלום וברכה!

בימים אלו פונים אנו לציבור היקר בארץ ובעולם, לבוא ולעזור בתרומה לקיום הת"ת מבשר טוב. ב"ה רבים תורמים כי הם מכירים בחשיבות המוסד היקר ויודעים את המצב הכלכלי הקשה.
פונים אנו גם אליכם, אורחינו היקרים שמוקירים את מורשת תימן הנפלאה ולבכם קרוב לילדים הממשיכים דרכי אבות ומשמחים בהבל פיהם את אבינו שבשמים, וזכותם עומדת לנו להינצל מכל אויבינו.

כולנו רוצים לראות בפריחת הת"ת לקראת מבנה שלנו עם תנאים משופרים, מבורכים בתלמידים ומנחילים תורה לגדיים הרכים בשמחה ובאהבה.
נא הרימו את תרומתכם לתלמוד תורה מבשר טוב בעין יפה, ותבורכו מן השמים בשפע ברכה והצלחה.        הקש לתרומה
יהי רצון שנזכה כולנו לראות את ילדינו עולים במעלות התורה והיראה מתוך יישוב הדעת והרחבה.
השנה מחצית השקל עומד על סך 25 ₪  וכל המוסיף מוסיפים לו מן השמים.
אפשר לשתף גם קרובי משפחה וידידים ושכנים במצוה חשובה זו.
 
 

זכות לימוד התורה בנוסח תימן ושימור המסורת והחייאת מורשת תימן
תעמוד לתורמים היקרים נאמני עדת תימן לברכה והצלחה ישועה ורפואה ומילוי כל משאלה.

תרום בשמחה ללימוד ילדי תימן

להפקיד או העברה בנקאית לחשבון הת"ת: מבשר טוב, בנק מרכנתיל, סניף גאולה 635 ירושלים. מספר חשבון 55631


לפרטים נוספים להתקשר לטלפון  050-4148077  תזכו למצוות עם שפע ברכה והצלחה.

אם יש בקשה מיוחדת לתפילת הילדים שלחו הודעה. אפשר גם בווטסאפ 054-2254768

מתימן יבוא הישיבה המרכזית לבני עדת תימן. ירושלים רחוב תרמ"ב 6. טלפון: 02-5812531    דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com פקס: 077-4448207 חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב - ת"ת לבני עדת תימן רחוב יחזקאל 46 ירושלים. גני ילדים רחוב ארץ חפץ 112 כניסה ב ירושלים.  
 
 
דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com
לייבסיטי - בניית אתרים