אני מעוניין לתרום  |  כך התחלנו את המדרש התימני  |  הגאון הרב ששון גריידי זצ"ל  |  אדיר ושדי וישב בתימנית  |  חומר מארכיון המדינה  |  donationforyemanit  |  ראש השנה וכיפור  |  ת"ת מבשר טוב  |  ילדי תימן  |  מדור פרשת השבוע  |  פרשת השבוע  |  ס ר ט י - ו י ד א ו  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
  


יפוצו מעינותך חוצה
FacebookTwitter

      מהספר ודרשת בחגך
דף הבית >> חגים ומועדים >> חנוכה >> מהספר ודרשת בחגך

מתוך הספר ודרשת בחגך

שעת סכנה –
 תקנה מיוחדתאו קיום עיקרא דדינא: יש לעיין אם שתיקנו שבשעת סכנה מניחה על שולחנו הוי תקנה מיוחדת וחדשה, או שהעמידו בשעת הסכנה את ההלכה על עיקרא ויסוד דינא, בכדי שלא ינזק.

בקונטרס חנוכה ומגילה לגר"ח טורצין בסי' ג כתב להוכיח מהתוס' בדף כא: בד"ה 'דאי' שכתבו לחוש למי שאחר הדלקתו אם ידליק, אך בזמננו שמדליקין בפנים, יכול להדליק בביתו אחר הזמן. ומדוע לא נקטו התוס' שידליק בזמן הגמ' בביתו אחר הזמן בדיעבד כפי שכתבו לנהוג בזמננו. על כורחך שתקנת ההדלקה על שלחנו בביתו מחודשת היא, ואינה קיום עיקר התקנה בדיעבד. וכן הוכיח מהמג"א בסי' תרעח סק"ב שכתב שבזמן שמדליקין בפנים, לא נאמר הכלל שנר שבת עדיף מנר חנוכה, משום שאור נרות חנוכה יאירו לו בעת אכילתו. וצ"ב מדוע לא אמרו לנהוג כן גם בזמן הגמ', שיקנה נר חנוכה וידליקו בתוך ביתו, ומדוע העדיפו שיקנה נר שבת. ע"כ שסבר כי על שלחנו הוא תקנה מחודשת לשעת הסכנה. ולדבריהם כתב בקונטרס חנוכה ומגילה שם בסק"ג כי כיון שהיא תקנה מחודשת, אם חלפה הסכנה, מחוייב להדליק בפתח ביתו כנדרש, משום שלא קיים את עיקר המצווה. ואם היה מקיים בשעת הסכנה את עיקר דינו, לא היה מחוייב להדליק בשנית, אחר שקיים מצוותו בדיעבד.

אולם הרשב"א הקשה על בעה"מ שהתיר שימוש לצורך מצווה בנר חנוכה, מדף כג. שנר חנוכה דוחה מצוות נר שבת, ומדוע לא ידליק נר חנוכה בביתו על שלחנו וישתמש בו לדבר מצווה. ולמד מכאן לאסור תשמיש מצווה בנר חנוכה. הרי שסבר כי ניתן לקיים את עיקר מצוותו בהדלקה על שלחנו, וכן יש להבין כי הקלו בשעת הסכנה לקיים מצוותו מעיקר הדין, ואין כאן תקנה מחודשת לעת שישנה סכנה.

ובכך מבאר בקונטרס חנוכה ומגילה בסי' ד את שהקשו הנו"כ על הטור והשו"ע שבסי' תרעה, א כתב שאם הדליקה בפנים והוציאה אינו יוצא מטעם שהרואה אומר שלצורכו הדליקה, ולא כתבו כטעם הגמ' בדף כב: והרמב"ם בהל' חנוכה פ"ד ה"ט שהדלקה עושה מצווה. ובאר שלשו"ע בדיעבד אף על שלחנו הוי מקומו ויוצא יד"ח (שכן לדעת השו"ע בסי' תרעב, ב בדיעבד מדליקין כל הלילה), ולכן רק משום הרואה שאומר שלצורכו הדליקה אינו יוצא יד"ח. אולם לרמב"ם שאף בדיעבד אינו יוצא בהדלקה בביתו, אלא רק בשעת סכנה תיקנו לו כן, אינו יוצא יד"ח משו שאינה מקום הדלקתו.

 
 

זכות לימוד התורה בנוסח תימן ושימור המסורת והחייאת מורשת תימן
תעמוד לתורמים היקרים נאמני עדת תימן לברכה והצלחה ישועה ורפואה ומילוי כל משאלה.

תרום בשמחה ללימוד ילדי תימן

להפקיד או העברה בנקאית לחשבון הת"ת: מבשר טוב, בנק מרכנתיל, סניף גאולה 635 ירושלים. מספר חשבון 55631


לפרטים נוספים להתקשר לטלפון  050-4148077  תזכו למצוות עם שפע ברכה והצלחה.

אם יש בקשה מיוחדת לתפילת הילדים שלחו הודעה. אפשר גם בווטסאפ 054-2254768

מתימן יבוא הישיבה המרכזית לבני עדת תימן. ירושלים רחוב תרמ"ב 6. טלפון: 02-5812531    דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com פקס: 077-4448207 חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב - ת"ת לבני עדת תימן רחוב יחזקאל 46 ירושלים. גני ילדים רחוב ארץ חפץ 112 כניסה ב ירושלים.  
 
 
דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com
לייבסיטי - בניית אתרים