אני מעוניין לתרום  |  כך התחלנו את המדרש התימני  |  הגאון הרב ששון גריידי זצ"ל  |  אדיר ושדי וישב בתימנית  |  חומר מארכיון המדינה  |  donationforyemanit  |  ראש השנה וכיפור  |  ת"ת מבשר טוב  |  ילדי תימן  |  מדור פרשת השבוע  |  פרשת השבוע  |  ס ר ט י - ו י ד א ו  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
  


יפוצו מעינותך חוצה
FacebookTwitter

      איגרת לפרשת נשא
דף הבית >> 10דף הבית ראשי >> דפים למשלוח שבועי >> תשעה >> איגרת לפרשת נשא

פרשת נשא

כניסה
לאתר מתימן יבוא


 

שיר השירים. קורא הרב יהודה גמליאל

פרשת נשא
חידושים ועלונים  על הפרשה
חידושים על הפרשה הקש לכניסה
קריאה לפי מנהג תימן,  הרב יהודה גמליאל שליט"א. להאזנה ברצף,
הקש
פרשת נשא: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה

חדש - עלונים פרשת נשא תשע"ה
מחודדין בפיך מחודדין בפיך לילדים
   

פירושים מחכמי תימן על פרשת נשא

"נשוא את ראש בני גרשון גם הם וגו' " (ד, כב)
במדרש: "זהו שאמר הכתוב 'יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה'. 'יקרה היא מפנינים' - מכהן גדול עם הארץ שנכנס לפני ולפנים". עכ"ל. ללמדנו, שאעפ"י שגרשון הוא הבכור (דכתיב: "ובני לוי גרשון וקהת ומררי"), והיה ראוי שיהא משא הארון לבניו, מ"מ לא ציווה ה' משא הארון אלא לבני קהת ולא לבני גרשון. זאת, כדי שלא יתלו הדבר בבכורה שינתן להם משא הארון. ועוד, מפני שבני קהת ענווים ושפלים היו וכמו שמצינו במשה רבינו ע"ה [שהיה מבני קהת - העורך] שלא זכה שתינתן התורה על-ידו אלא מפני שהיה עניו וסבלן וכמו שהעיד הכתוב עליו: "והאיש משה עניו וגו'". למדנו מכאן שאין התורה נקנית אלא בשפלים ובענווים שאין מחשיבין עצמם לכלום וכמו שמנו אותם חז"ל בין מידות שהתורה נקנית בהן.
 
 (קייץ המזבח – לרבי חיים כסאר זצ"ל)
 
צריך לדקדק למה אמר בבני גרשון "גם הם" ולא אמר כן בבני מררי? ועוד, מהו הריבוי במילת "גם"? מצינו במדרש רבה שאמרו: "מה הוא שאמר הכתוב גם הם, שלא תאמר שלכך מנה בני גרשון שניים שהם פחותים מבני קהת. לאו, אלא סתם "גם הם" שאף בני גרשון כיוצא בהם של בני קהת. אלא שהקדימו הכתוב, בשביל כבוד התורה". א"כ אפשר לפרש עפי"ז שגם הם - בני גרשון כיוצא בהם שלבני קהת. דהיינו, שחשיבותם אף היא עיקרה מפני כבוד התורה. מפני שהתורה קדמה לכל בריאת העולם ואף הבכור קדם לאחיו, וא"כ חשיבות קדימת הבכור הוא ג"כ מפני כבוד התורה. לפי"ז, יובן מדוע הקדים את בני קהת לפני בני גרשון. כי משא בני קהת הוא הארון שהתורה בתוכו ונגלה לכל אדם שהם עוסקים בכבוד התורה בפועל ובכל עת, משא"כ בני גרשון שחשיבותם מצד הבכורה, אעפ"י שעיקר חשיבותה מפני כבוד התורה - הוא בנסתר ואינו במעשה כמו בני קהת. נמצא שמעלת כולם שווה - מפני כבוד התורה, אלא שזה בנגלה וזה בנסתר. וזהו שאמר בבני גרשון "גם הם" משא"כ בבני מררי שהם בני פשוט וחשיבותם מצד עצמם ולא מפני כבוד התורה.
 
 (חן טוב - לרבי יחיא אלבדיחי זצ"ל)
 
"ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן" (ז, א)
קשה, נודע מאמר חז"ל שבכל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צער. וא"כ הכא מאי צערא איכא? הלא זה היום הוא יומא דחדווה שישמח ישראל בעושיו וישמח ה' במעשיו, שהרי אותו היום נטל עשר עטרות השנויות בסדר עולם?! והנראה בזה הוא, כי ידוע מאמר חז"ל בפרשת בהעלותך (במדב"ר): "אתה מוצא למעלה כל הנשיאים הקריבו חוץ מנשיאו של לוי. ומי היה נשיאו של לוי זה אהרן, שנאמר: 'ואת שם אהרן תכתוב על מטה לוי'. ואהרן לא הקריב עם הנשיאים. והיה אומר, אוי לי שמא בשבילי אין הקב"ה מקבל שבטו של לוי. א"ל הקב"ה וכו' לגדולה מזה אתה מתוקן. לכן נאמר 'דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלותך וגו'' וכו'". נמצא כי היה צער בצד מה באותו היום אמנם לא צער ממש, והיינו צערו של אהרן על שלא הקריב עם הנשיאים. ולזה אמר הכתוב לישנא דצערא - "ויהי ביום", לרמוז לצערו של אהרן. אכן באותו היום היתה שמחה בעליונים ובתחתונים. עוד אפשר לומר, שלכך נאמר לשון צער - "ויהי", להורות על מיתת בני אהרן נדב ואביהוא שבו ביום מתו בהקריבם אש זרה ביום השמיני למילואים שהוא יום כלות משה להקים את המשכן, כמ"ש בפרשת שמיני. גם, לזה אמר שם: "ויהי ביום השמיני" אעפ"י שהיה ראוי לומר "והיה" לשון שמחה, להורות על בני אהרן שימותו ויהיה צער.
 
(מקום מקדש – לרבי חיים סנוואני זצ"ל)
קריאת התורה
לפי מנהג תימן, הרב יהודה גמליאל שליט"א.  
לפי המברכים: 
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה 
קריאה ברצף: במדבר    
מאתר יד מהרי"ץ    קריאת התורה תיקון קוראים וירטואלי.
קריאת התורה מאתר מורי נט. לבחור פרשה ואת המברך
ספרים על הפרשה
יגל יעקב על פרשת השבוע  הרב יעקב צבי אופמן בן הרה"ח אברהם חיים זצוק"ל הי"ד
ספר במדבר   פרשת במדבר     פרשת נשא     פרשת בהעלתך     פרשת שלח     פרשת קרח     פרשת חקת     פרשת בלק     פרשת פנחס     פרשת מטות     פרשת מסעי  
 
בשבילי הפרשה - הקש לכניסה בים דרך - במדבר   הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
360 תרומה חד פעמית,
או בתשלומים
 
תרומה לפי בחירתך לכרטיסי אשראי ישראלים
 

 
 
שירי שבת כפי מנהג תימן בישיבה ובתלמוד תורה
 
  Print  Send Page
מתימן יבוא הישיבה המרכזית לבני עדת תימן. ירושלים רח'' תרמ"ב 6. טלפון: 02-5812531    דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com פקס: 077-4448207 חשבון בנק הדאר: 4874867   מבשר טוב - ת"ת לבני עדת תימן רח'' אבינדב 22 ירושלים. גני ילדים רחוב מדבר סיני 29 ירושלים.  
 
דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com
 

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
+ שלח משוב
 

זכות לימוד התורה בנוסח תימן ושימור המסורת והחייאת מורשת תימן
תעמוד לתורמים היקרים נאמני עדת תימן לברכה והצלחה ישועה ורפואה ומילוי כל משאלה.

תרום בשמחה ללימוד ילדי תימן

להפקיד או העברה בנקאית לחשבון הת"ת: מבשר טוב, בנק מרכנתיל, סניף גאולה 635 ירושלים. מספר חשבון 55631


לפרטים נוספים להתקשר לטלפון  050-4148077  תזכו למצוות עם שפע ברכה והצלחה.

אם יש בקשה מיוחדת לתפילת הילדים שלחו הודעה. אפשר גם בווטסאפ 054-2254768

מתימן יבוא הישיבה המרכזית לבני עדת תימן. ירושלים רחוב תרמ"ב 6. טלפון: 02-5812531    דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com פקס: 077-4448207 חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב - ת"ת לבני עדת תימן רחוב יחזקאל 46 ירושלים. גני ילדים רחוב ארץ חפץ 112 כניסה ב ירושלים.  
 
 
דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com
לייבסיטי - בניית אתרים