מתימן יבוא
מוסדות הקודש המרכזים לבני תימן
ישיבת מתימן יבוא. ירושלים רח' תרמ"ב 6. טלפון רב קוי: 02-5812531 פקס 02-5826919 חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב
- הת"ת לבני עדת תימן רח' אבינדב 22ג' ירושלים. משכנות הרועים התלמוד תורה לבני עדת תימן בראשון לציון. רח' נחמיה 111 050-3355022
 
אתר נוסח תימן פעולת צדיק יד מהרי תימני נט תימני ישראל מורי נט רואים את הקולות
 
לאחינו היקרים ידידי מוסדות יבוא
כניסה
לאתר מתימן יבוא


 
לפי תימני שאמי ושאר עדות: בלק לפי הבלאדי: פנחס
קריאת התורה

הרב יהודה גמליאל שליט"א
מאתר נוסח תימן


פרשת וירא בלק
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת
קריאת התורה ברצף
זאת חקת – וירא בלק

פרשת פינחס:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת

קריאת התורה ברצף
פינחס


קריאת התורה מהאתר מורינט
מומלץ

מעינה של תורה על פרשת בלק
''וירא בלק בן צפור''
למה ניתן לסדרה זו השם ''בלק'' שהוא שמו של שונא-ישראל מובהק?
ברם, באמת כל הגויים שונאים לישראל – ''בידוע שעשיו שונא ליעקב'' – אלא שהם מסתירים את שנאתם ומחפים עליה במילים ומליצות נאות, כך שאין יודעים להיזהר מפניהם. ואילו בלק היה גוי ''הגון'' – שגילה את שנאתו לישראל לעיני הכל, וגוי ''הגון'' שכמותו זכאי שתיקרא סדרה בתורה על שמו.

''עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו כלחך השור את ירק השדה'' (כ''ב, ד)
בעצם קשה, למה כה נתייראה מואב מפני בני-ישראל, והלא הם נצטוו: ''אל תצר את מואב''?
ברם, באמת אמרו חכמינו: ''עמון ומואב טהרו בסיחון'' – שלאחר שכבש סיחון את עמון ומואב הותרו ישראל לכבשם, ומזה נתייראו – פן יכבשו אומות אחרות את ארצם ואז יוכלו ישראל לכבשה מידיהן....
להמשך
מעינה של תורה על פרשת פנחס
פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן
לפי שהיו השבטים מבזין אותו: הראיתם בן פוטי זה שפטם אבי אמו עגלים לעבודה-זרה והרג נשיא מישראל, לפיכך בא הכתוב ויחסו אחר אהרן (רש''י).
חשדו השבטים בפינחס, שלפיכך הרג את זמרי משום שמוצאו מעובדי-עבודה-זרה ויש בו איפוא מטבע האכזריות, לקום ולשפוך דם. על-כן בא הכתוב ומייחסו אחר אהרן, שהיה אוהב שלום ורודף שלום, כדי להוכיח בזה, שלאמיתו של דבר דומה פנחס בטבעו לסבו אהרן, ועשה מה שעשה רק מתוך קנאת-ה טהורה.


אף-על-פי שהוא היה כה עז וחריף, מקנא קנאת ה, בכל-זאת נשאר ''בתוכם'' – מעורב עם כל ישראל ולא התבדל מהם. ''לכן אמר הנני נתן לו את בריתי שלום'' להמשך
קריאת התורה בתימנית, מהאתר מורינט לצפיה מורחבת הקש>
תרומה לילדי התלמוד תורה

ילד תימני

הרב שלמה לוינשטין - דרשה על פרשת פנחס
מומלץ מאד
 

תתעלף עוד פעם
זאת התורה אדם כי ימות באוהל וגו'

מסירות הנפש לתורה אצל גדולי ישראל, כמו גם אהבתם ותשוקתם לתורה ולמצוות, הייתה לאין ערוך, כי הם ידעו שזו כל מהות האדם, לקיים כפשוטו את הפסוק "אדם כי ימות באוהל". ונביא מעשה שעוסק ברבי משולם איגרא, שלימים התפרסם כגאון הדור ורבו של החתם סופר, שעוד כשהיה בגיל פחות מבר מצווה סיים את הש"ס.

העשיר של העיר רצה לקחתו כחתן לבתו, וכמובן להעשירו בנדוניה נכבדת ביותר, והביאו לביתו. בינתיים הוגשו לשולחן קפה, חלב וסוכר - כל דבר בנפרד, כדי שיוכל למזוג לעצמו כאוות נפשו. הבת שאמורה להיפגש איתו צפתה בינתיים מחדרה על הצדיק שהגיע.

כיוון שבאותם הימים רק החל הקפה להתפרסם, ואז גם הוא היה יקר, רק העשירים רכשו אותו. וממילא רבי משולם, שהיה שקוע בתורה יומם ולילה, ולא נתן שינה לעיניו ותנומה לעפעפיו, והיה גם עני, לא הכיר ולא ידע מה הוגש לו. לכן החל להתבונן לפי התורה מה עליו לעשות עכשיו. מכיוון שאכילה קודמת לשתייה - אכל את כל הסוכר. ואחר כך שוב חשב מה קודם - הקפה או החלב, והבין שהקפה קודם, כיוון שהוא שחור כמו הלילה והחלב לבן כמו היום, ונאמר "ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד", ולכן קפה קודם. בהמשך הוא ראה שמתחת לקפה יש גוש סמיך, והבין שכנראה בשביל זה הוא קיבל את הכפית, והחל לאכול את גוש הקפה עם הכפית.

כראות הבת הצעירה איך חתנה המיועד אוכל את גוש הקפה עם הכפית - מיד רצה בבהלה לאמה, סיפרה לה בבכי את הכל, ואמרה שהיא לא רוצה אותו כחתן. לשמע הבכי הגיע גם אביה, שאל לפשר הבכי, והיא סיפרה לו. אמר לה אביה: 'מדובר בספר תורה מהלך. הוא לא מתעניין במנעמי העולם הזה'. אבל הבת אמרה 'אם הוא ספר תורה - שישאר בהיכל'. בסופו של דבר דחה אביה את החתן.

והנה לימים, כעבור שבע שנים, הגיע העשיר הגדול אל אחת העיירות הסמוכות, וראה שם רב גדול מהלך בחדרו אנה ואנה, ומחשבותיו כאילו בעולמות טמירים, ומקמט את מצחו ומאמץ את מוחו. חשב העשיר אולי אירעה איזו צרה לעניי העיר, ושאל את הרב האם הוא יכול לעזור במשהו. הרב רמז שאין בידו לעזור, ושאל העשיר את הרב אולי בכל זאת יואיל לשתף אותו במחשבותיו.

אמר לו הרב: 'יש תלמיד חכם מעירכם ששלח אליי אגרת עם דברי תורה עמוקים ביותר, ואני צריך להתאמץ מאוד להבינם, כי חכמתו רבה היא'. 'מיהו התלמיד?', שאל העשיר. סיפר לו הרב שמדובר בר' משולם איגרא. צנח העשיר והתעלף במקום, והרב לא הבין מה קרה לו. כשהתעורר מעלפונו שאל לפשר הדבר, וענה לו העשיר 'זה היה אמור להיות חתני, ואני דחיתי אותו'. 'אם כך', אמר הרב, 'תתעלף עוד פעם'.

תמכור לי את המצווה במיליון דולר
על כן יאמרו המושלים בואו חשבון וגו'


אמרו חז"ל (ב"ב, ע"ח) "המושלים אלו המושלים ביצרם". הם אומרים בואו חשבון, שזה חשבון נפש, וכמאמר דוד המלך ע"ה (ל"ב, ט'), "אל תהיו כסוס כפרד אין הבין", שהסוס מסוגל לרוץ בבהלה וליפול לתהום בגלל שהוא לא נותן את דעתו האם הדרך הזו טובה יותר או פחות. מה שאין כן האדם שצריך לחיות עם חשבון נפש, ולאו דווקא בגשמיות, ששם אין צורך גדול להזהיר את האדם. כי כל אדם נורמלי יודע שאם הוא מרוויח בחודש 4,000 שקלים, הוא לא יוציא 10,000 ש"ח ללא חשבון.

אבל הבעיה מתחילה ברוחניות. כשהאדם צריך לעשות חשבון נפש אמיתי עם עצמו, עליו לבחור: האם הוא הולך לפי השולחן ערוך או שמא נוטה קצת למאוויים שלו כשזה נוגד את הנוחיות שלו? האם הוא רודף אחר התורה כמו שהוא רודף אחר הכסף והתאוות? שהרי בלי זה הוא לא יקנה תורה לעולם. גם שלמה המלך ע"ה אמר "אם תבקשנה ככסף וכמטמונים - תחפשנה אז (ורק אז) תבין יראת ה'". כלומר, האם אני מנצל את כל שעותיי ודקותיי הפנויות ללימוד תורה והתקרבות לה'? איך התפילה שלי נראית? איך הברכות שלי נראות? איך לימוד התורה שלי נראה, ואיך הצניעות ועוד ועוד. ולהבדיל, כמו בעל מכולת או כל חנות אחרת, שעורך מאזן מדי תקופה על מנת לברר מה ההכנסות ומה ההוצאות, מה להמשיך לפתח ולמכור ומה לעזוב וכו', קל וחומר על חיינו היקרים, שהם העולם הבא. והנה ונראה מעשה בזמננו שימחיש לנו מה זה חשבון נפש.

ומעשה שהיה כך היה. בחור מאזור צפת נסע לרגל עסקיו לאזור תל אביב, ובשלב מסוים במהלך היום חש רעב. כיוון שהבחור הנ"ל הוא יהודי דתי, הוא חיפש כמובן מסעדה עם הכשר מהודר. וכידוע, באזור תל אביב לא מדובר במשימה קלה. עבר ממסעדה למסעדה, ולא מצא את מבוקשו. עד שפגש באדם שהסביר לו איך להגיע למסעדה כשרה למהדרין. הבחור הודה לו מאוד ונסע למסעדה הנ"ל, שנמצאת ברח' מזא"ה בתל אביב. ובאמת, נוכח שבעל הבית בעצמו חרדי לדבר השם, ראה את תעודת הכשרות למהדרין, ישב ואכל.

תוך כדי סעודתו ראה דבר פלא: עשרות נערים וילדים נכנסו למקום, לקחו כיפות שהיו מעל המקרר, הניחו על ראשם, אמרו "שמע ישראל ה' אלוקנו ה' אחד", פתחו את המקרר, הוציאו טרופית, בירכו "שהכל נהיה בדברו" - ושתו. לאחר שיצאה החבורה הקדושה הזו שאל הבחור את בעל הבית לפשר הדבר. ענה לו בעל המסעדה "הילדים הללו לומדים בבית ספר חילוני, ולא מלמדים אותם מה זה תורה ומצוות. הצעתי להם 'כשאתם מסיימים את הלימודים - תבואו ותשתו טרופית בחינם, אלא שתקראו שמע ישראל ותברכו שהכל נהיה בדברו. וברוך ה', ככה הם מתקרבים קצת לה', ומצווה גוררת מצווה".

היהודי התפעל והתרגש מאוד, ואמר לו 'אשריך, זו מצווה מאוד גדולה'. אמר לו בעל הבית 'בוא ואספר לך מה זו התרגשות גדולה יותר. היה כאן אמריקאי עשיר שראה את המחזה הנ"ל, ולפתע הוא פרץ בבכי מרוב התרגשות, ואמר שהוא רוצה לקנות את המצווה הזו, ומוכן לשלם לי עבורה מיליון דולר. כמובן שהסתחררתי מהסכום, אבל לא מיהרתי לענות, ואמרתי לו שאני צריך לחשוב שלושה ימים. לאחר אותם ימים הגיע האמריקאי, ואמרתי לו שאני מסרב למכור לו את המצווה. הוא שאל כמובן למה, ואמרתי לו שחשבתי שאם יהיו לי מיליון דולר - אולי אקנה וילה יפה עם בריכת שחייה, וגם מכונית מפוארת, ואולי ארחיב את המסעדה ואחיה בעושר גדול. אבל מה יהיה אחרי 120 שנה? הווילה, המכונית, הבריכה והמסעדה - כולם ישארו פה, מה שאין כן אם לא יהיו לי מיליון דולר. אולי לא יהיו לי וילה, בריכה ומכונית חדשה, אבל כל הברכות והשמע ישראל כן ישארו לי לנצח נצחים'.

 
 
מתימן יבוא הישיבה המרכזית לבני תימן ירושלים רח' תרמ"ב 6 | טל': 02-5812531 | חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב הת"ת לבני עדת תימן | רח' דוד 28 | פקס: 02-5811026
משכנות הרועים - הת"ת לבני תימן בראשון לציון. רח' נחמיה 111 050-3355022


דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page