פרשת צו ועניני פסח
דף הבית >> פרשת השבוע >> איגרת לשבת >> ספר שמות >> ספר ויקרא >> פרשת צו ועניני פסח
לצפיה מלאה
איגרת לפרשת צו ועניני חג הפסח
זמני היום
מא כבר - מה נשתנה בתימנית
מזמור של חג פסח הוקלט בשנת תשע"א, ניתן להורדה, לחץ להאזנה
לחץ עכבר ימיני להורדה
עלון לפסח: מחודדין בפיך לחץ כאןשיר השירים 
קורא הרב יהודה גמליאל שליט"א

שיר תימני לשבת - דברי שיר
ה"ה יוסף עוזרי בישיבה
לימוד שירי שבת
מארי משה גמליאל
עם ילדי תימן ת"ת מבשר טוב

פרשת צו חידושים ועלונים  על הפרשה    

בשבילי הפרשה פרשת צו

"צו את אהרן ואת בניו לאמר זאת תורת העולה היא העולה..."
ברש"י, אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות, אמר ר' שמעון ביותר צריך הכתוב לזרז, במקום שיש בו חסרון כיס. והדברים טעונים ביאור.
ונראה לבאר לפי מה דאיתא בגמרא (מנחות קי, א) אמר ריש לקיש, מאי דכתיב (להלן ז, לז) "זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם", כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה מנחה חטאת ואשם. והנה גם בזמן שביהמ"ק היה קיים, והיה עני מרוד כ"כ עד שאין באפשרותו להביא אפילו עשירית האיפה, הלא בוודאי אף הוא היה מתכפר בלימוד תורת עולה, וכמו שאמר דוד הע"ה (תהלים קיט, צב) "לולי תורתך שעשועי אז אבדתי בעניי".   (עיר דוד)  להמשך
    עלונים על פרשת השבוע
 
עלון מחודדין בפיך תשע"ד
 פרשת ויקרא
פרשת צו לילדים
 
 
עלון מחודדין לפורים
ימי הפורים בהלכה ובאגדה
  קריאת התורה  
הרב יהודה גמליאל מאתר נוסח תימן

פרשת צו: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
 
קריאה ברצף:  פרשת צו פרשת השמיני אשה כי תזריע
סרטי וידאו בנושא פסח
 
ספר - יגל יעקב - על פרשת השבוע
הרב יעקב צבי אופמן בן הרה"ח אברהם חיים זצוק"ל הי"ד
  ספר ויקרא
   פרשת ויקרא    פרשת צו    פרשת שמיני    פרשת תזריע    פרשת מצורע    פרשת אחרי    פרשת קדושים    פרשת אמור    פרשת בהר    פרשת בחקתי  
 
בשבילי הפרשה - ספר שמות בים דרך - ויקרא
  הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א


תורמים ללימוד הילדים ולחיזוק המוסדות


 זכות גדולה ששמחת עולם בצידה
מתימן יבוא הישיבה המרכזית לבני תימן ירושלים רח' תרמ"ב 6 | טל': 02-5812531 | חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב הת"ת לבני עדת תימן | רח' דוד 28 | פקס: 02-5811026
משכנות הרועים - הת"ת לבני תימן בראשון לציון. רח' נחמיה 111 050-3355022


דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com