חידושים על הפרשה ועלונים
דף הבית >> 10דף הבית ראשי >> פרשת השבוע חידושים >> חידושים על הפרשה ועלונים
 
 
 
פרשת מסעי חידושים על הפרשה וקריאת התורה  

מעיינה של תורה 
פרשת מסעי
''אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאתם ביד משה ואהרן''
מצינו במדרש, כי מכיוון שגאולת-מצרים באה על-ידי בשר-ודם לא יכלה להיות נצחית ומן ההכרח היה שתבאו אחריה גלות אחרת; אולם לעתיד תבוא הגאולה על-ידי השם-יתברך בכבודו ובעצמו, ואז היא תהיה נצחית.
זהו שמרמז הכתוב: ''אלה מסע בני ישראל'' – לפיכך יהיו ישראל נאלצים לנדוד עוד בגלויות שונות אחרי גאולת-מצרים, משום ''אשר יצאו מארץ מצרים ביד משה ואהרן'' – שנגאלו ממצרים באמצעות בשר-ודם, ולכן אין הגאולה יכולה להיות נצחית.
ואכן, ראשי-התבות של ''אלה מסעי בני ישראל'' מרמזים על ...... להמשך
 
ובחרת בחיים על פרשת מסעי
פירש רש"י, למה נכתבו המסעות הללו, להודיע חסדיו של מקום, שאף על פי שנגזר עליהם לטלטלם ולהניעם במדבר, לא תאמר שהיו נעים ומטולטלים ממסע למסע כל ארבעים שנה ולא הייתה להם מנוחה וכו'. נמצא שכל שמונה ושלושים שנה לא נסעו אלא עשרים מסעות, עי"ש.
ואם אנו חושבים שכשהם נסעו זה היה על חמורים וכדומה - ודאי שלא, שהרי ענני כבוד היו מלווים אותם, וארון ברית ה' היה מיישר להם את הדרך, וההרים נתיישרו. גם בעיות של אוכל ושתייה לא היו, שהרי היו מַן ובארה של מרים. ואין צורך לומר שגם בעיות בלימוד התורה לא היו, שהרי אנו מדברים על דור דעה, שרבו היה נותן התורה, הלא הוא משה רבינו, שלימדם תורה מפי הגבורה.
אלא שבא שלמה המלך ואומר את הפסוק הנודע (משלי ל"א, ל') "שקר החן והבל היופי, אשה יראת ה' היא תתהלל". והגמרא בסנהדרין (כ') הסבירה ש'שקר החן' זהו דור המדבר, ו'הבל היופי' הוא דורו של חזקיהו המלך, שתקע חרב בבית המדרש ואמר 'מי שלא ילמד תורה - ידקר בחרב'. ולא היה באותו דור אפילו אחד עם הארץ. ו'אשה יראת ה' היא תתהלל' זה דורו של רבי יהודה בן רבי אלעאי, שהיו ששה תלמידים מתכסים בטלית אחת ולומדים תורה.....
להמשך
קריאת התורה לפי מנהג תימן, הרב יהודה גמליאל שליט"א. 
לפי המברכים:

פרשת מסעי: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה

 

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...
+ שלח משוב