אני מעוניין לתרום  |  כך התחלנו את המדרש התימני  |  הגאון הרב ששון גריידי זצ"ל  |  אדיר ושדי וישב בתימנית  |  חומר מארכיון המדינה  |  donationforyemanit  |  ראש השנה וכיפור  |  ת"ת מבשר טוב  |  ילדי תימן  |  מדור פרשת השבוע  |  פרשת השבוע  |  ס ר ט י - ו י ד א ו  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
  


יפוצו מעינותך חוצה
FacebookTwitter


חלוקת העמודים לפי תאג תורת אבות. סה"כ יש בספר התורה 226 עמודים. 
לבחירת עמוד אחר שלא מופיע באתר נא להתקשר למשרד הישיבה, 02-5812531. או להשאיר הודעה באתר.
ניתן לחלק את התרומה, 2340 ש"ח עד ל - 18 תשלומים של 130 ש"ח כ"א.

כל רוכש עמוד ישתתף בהגרלה על ספר התורה.
אתה הזוכה!     ב ס פ ר   ה ת ו ר ה
ואם לא, יש לך את הזכות הגדולה
להשתתף בכתיבת ספר תורה ולעזור למוסדות תימן לבחורים ולילדים.

כל רוכש עמוד ישתתף בהגרלה על הספר תורה.

סה"כ משתתפים בהגרלה 226 כמניין העמודים.

ההכנסות קודש למוסדות מתימן יבוא
עמוד 147
פרק ה פסוק ט וכל תרומה לכל קדשי בני ישראל אשר יקריבו לכהן לו יהיה. פרק ה פסוק י ואיש את קדשיו לו יהיו איש אשר יתן לכהן לו יהיה. פרק
ה פסוק יא וידבר  ה' אל משה לאמר. פרק ה פסוק יב דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל. פרק ה פסוק יג ושכב איש אתה שכבת זרע ונעלם מעיני אישה ונסתרה והיא נטמאה ועד אין בה והוא לא נתפשה. פרק ה פסוק יד ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והוא נטמאה או עבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והיא לא נטמאה. פרק ה פסוק טו והביא האיש את אשתו אל הכהן והביא את קרבנה עליה עשירת האיפה קמח שערים לא יצק עליו שמן ולא יתן עליו לבנה כי מנחת קנאת הוא מנחת זכרון מזכרת עון. פרק ה פסוק טז והקריב אתה הכהן והעמדה לפני  ה'. פרק ה פסוק יז ולקח הכהן מים קדשים בכלי חרש ומן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן יקח הכהן ונתן אל המים. פרק ה פסוק יח והעמיד הכהן את האשה לפני  ה' ופרע את ראש האשה ונתן על כפיה את מנחת הזכרון מנחת קנאת הוא וביד הכהן יהיו מי המרים המאררים. פרק ה פסוק יט והשביע אתה הכהן ואמר אל האשה אם לא שכב איש אתך ואם לא שטית טמאה תחת אישך הנקי ממי המרים המאררים האלה. פרק ה פסוק כ ואת כי שטית תחת אישך וכי נטמאת ויתן איש בך את שכבתו מבלעדי אישך. פרק ה פסוק כא והשביע הכהן את האשה בשבעת האלה ואמר הכהן לאשה יתן  ה' אותך לאלה ולשבעה בתוך עמך בתת  ה' את ירכך נפלת ואת בטנך צבה. פרק ה פסוק כב ובאו המים המאררים האלה במעיך לצבות בטן ולנפל ירך ואמרה האשה אמן אמן. פרק ה פסוק כג וכתב את האלת האלה הכהן בספר ומחה אל מי המרים. פרק ה פסוק כד והשקה את האשה את מי המרים המאררים ובאו בה המים המאררים למרים. פרק ה פסוק כה ולקח הכהן מיד האשה את מנחת הקנאת והניף את המנחה לפני  ה' והקריב אתה אל המזבח. פרק ה פסוק כו וקמץ הכהן מן המנחה את אזכרתה והקטיר המזבחה ואחר ישקה את האשה את המים. פרק ה פסוק כז והשקה את המים והיתה אם נטמאה ותמעל מעל באישה ובאו בה המים המאררים למרים וצבתה בטנה ונפלה ירכה והיתה האשה לאלה בקרב עמה. פרק ה פסוק כח ואם לא נטמאה האשה וטהרה הוא ונקתה ונזרעה זרע. פרק ה פסוק כט זאת תורת הקנאת אשר תשטה אשה תחת אישה ונטמאה. פרק ה פסוק ל או איש אשר תעבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והעמיד את האשה לפני  ה' ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת. פרק ה פסוק לא ונקה האיש מעון והאשה ההוא תשא את עונה.

 

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...
+ שלח משוב
 

זכות לימוד התורה בנוסח תימן ושימור המסורת והחייאת מורשת תימן
תעמוד לתורמים היקרים נאמני עדת תימן לברכה והצלחה ישועה ורפואה ומילוי כל משאלה.

תרום בשמחה ללימוד ילדי תימן

להפקיד או העברה בנקאית לחשבון הת"ת: מבשר טוב, בנק מרכנתיל, סניף גאולה 635 ירושלים. מספר חשבון 55631


לפרטים נוספים להתקשר לטלפון  050-4148077  תזכו למצוות עם שפע ברכה והצלחה.

אם יש בקשה מיוחדת לתפילת הילדים שלחו הודעה. אפשר גם בווטסאפ 054-2254768

מתימן יבוא הישיבה המרכזית לבני עדת תימן. ירושלים רחוב תרמ"ב 6. טלפון: 02-5812531    דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com פקס: 077-4448207 חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב - ת"ת לבני עדת תימן רחוב יחזקאל 46 ירושלים. גני ילדים רחוב ארץ חפץ 112 כניסה ב ירושלים.  
 
 
דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com
לייבסיטי - בניית אתרים