מסמכים מבית הדין
דף הבית >> מחסן >> ביה"ד להקדשות >> תיק 666828/1 הקדשות תימנים >> מסמכים מבית הדין