פרשת השבוע  שופטים ושוטרים   קריאת התורה, חידושים על הפרשה, קריאה ממורינט, עלונים על הפרשה.           גלול למטה.
 
קריאת התורה בתימנית


מתוך הספר מעיינה של תורה
 
''שפטים ושטרים תתן לך...אשר ה' אלהיך נתן לך'' (ט''ז, י''ח)
מנה תמנה עליך שופטים כאלה, אשר יתנו לך את ''ה' אלהיך'' – שיחדירו את האלוהות בקרבך (בוציוא דנהורא).
התורה פונה בזה אל הפרנסים והמנהיגים, הממנים את הרבנים על הקהילה, כי לא ישלו את עצמם שאינם חייבים לנהוג כבוד ברב ולסור למשמעתו משום שהם הם אשר מינוהו לרב, אלא ''תתן לך'' – גם בשבילך אתה ניתן הרב וגם עליך לסור למשמעתו, שכן רק באם אתה תנהג בו כבוד ודרך-ארץ, אזי יתקיים ''ושפטו את העם משפט צדק'' – שאז יסורו גם המוני-העם למשמעתו של הרב ויצייתו למשפטיו. (כלי חמדה) .להמשך>>
 
פרשת השבוערְאֵה אָנֹכִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם הַיּוֹם בְּרָכָה וּקְלָלָה. (יא, כא).
מתחיל בלשון יחיד ומסיים בלשון רבים, היה צריך לומר ראו אנכי נותן לפניכם או, ראה אנכי נותן לפניך?
כתב הגאון חתם סופר ז"ל על מה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה לעולם יראה אדם את כל העולם על מחצה ואם עשה מצווה אחת מכריע את כל העולם לכף זכות, על כן אומר לכל אחד
להמשך>>
עלונים על פרשת השבוע