אשריהם ישראל, מתחילים להשכים בבוקר בתחנונים 
אשמורות בכותל המערבי. עננו אבינו עננו

 
וידאו