.פרשת
שופטים ושוטרים

קורא
הרב יהודה גמליאל שליט"א

חלוקה לפי המברכים
 א / ב / ג / ד / ה / ו / ז /
הפטרה

טקסט-
יכין ובועז / תורת אמת