יום שבת תשמח מאד נפשי מארי משה גמליאל עם ילדי תימן ת"ת מבשר טוב


שבת שלום לאחינו היקרים

 פרשת ואלה שמות

 
 
 
 
 
 
 

moryapp.co.il לקריאת התורה עם עמוד מהתאג