השבת פרשת תרומה וגם ראש חודש אדר א'
לא לשכוח יעלה ויבוא בתפילה ובברכת המזון
וכן הלל ומוסף

הלכות ראש חודש, וקריאת ההלל
הפטרת שבת
וראש חודש

פיוט לשבת וראש חודשהרה"ג יהודה גמליאל שליט"א - להורדה / להאזנה / לטקסט