קריאת התורה
הרב יהודה גמליאל מאתר נוסח תימן

פרשת חיי שרה: א / ב / ג / ד / ה/ ו/ ז/ הפטרה
טקסט- יכין ובועז / תורת אמת


קריאה ברצף: ויהיו חיי שרה
פרשת תולדת יצחק: א / ב / ג / ד / ה/ ו/ ז/ הפטרה
טקסט- יכין ובועז / תורת אמת


קריאה ברצף: אלה תולדת יצחק

קריאה לכל השנה