קריאת התורה  
הרב יהודה גמליאל מאתר נוסח תימן
פרשת בהר סיני: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת

קריאה ברצף:
  בהר סיני
מאתר יד מהרי"ץ    קריאת התורה תיקון קוראים וירטואלי.