נושא ט' באב כולל וידאו מ-ט' באב האחרון ולפני שנים
הרב עובדיה יוסף שליט"א
Unable to display content. Adobe Flash is required.

 
הלכות תענית, הלכות ערב ט' באב   הלכות ט באב
ה"ה יוסף סליימאן בישיבת מתימן יבוא . אתמול 9 באב תשע"ג.

הרב אריה אברהם איך נוי שודד. בית הכנסת התימני במנהטן.

 
אמר רב המנונא לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו בה תינוקות של בית רבן, שנאמר שפוך על עולל בחוץ וגו'

אמר מר זוטרא אגרא דתעניתא צדקתא. גמרא ברכות ו'.  
תרומה לילדי תימןשכר התענית צדקה. רש"י פירש: שנותנין צדקה לערב לפרנסת העניים שהתענו היום.
אדם מתענה ומצטער. אך עדיין חושב, חסכתי כסף שלא אכלתי היום 3 ארוחות. נמצא שהצער לא שלם. 
ע"כ אמר מר זוטרא שהשכר של התענית לפי הצדקה שנתן.
מחיר 3 מנות פלאפל 30 ש"ח כניסה

אני-מעוניין-לתרום למוסדות תימן
הרב צימרוט בנושא החורבן. צולם יום ג' האחרון

ראיית מקום המקדש: חיוב קריעה על ירושלים וביהמ"ק בזמן הזה, ...לעיון לחץ כאן

ילדי הת"ת עם מארי מתיתיה צולם היום ז אב תשע"ג
 
קינות נוסח תימן מול הכותל המערבי - המקוננים: נריה לוי ואליה והב