פרשת שמיני
דף הבית >> פרשת השבוע >> מדור פרשת השבוע >> מחסן בנושא הפרשה >> פרשת שמיני
איגרת לשביעי של פסח
ולפרשת שמיני

זמני היום

הרב מאיר צימרוט שליט"א,  פרשת שמיני

מזמור של חג פסח הוקלט בשנת תשע"א, ניתן להורדה, לחץ להאזנה
לחץ עכבר ימיני להורדה
הלכות ספירת העומר
 בליל שני של פסח, מתחילין לספור ספירת־העומר. וסופרין מעומד. המצוה היא לספור תכף בתחילת הלילה אחר צאת הכוכבים, ובדיעבד זמנה כל הלילה{א}. ונוהגים לספור אחרי קדיש תתקבל של תפילת ערבית{ב}. אלא אם כן הזמן מוקדם, דוחים הספירה לאחר עלינו לשבח... להמשך
שיר השירים 
קורא הרב יהודה גמליאל שליט"א

שיר תימני לשבת - דברי שיר
ה"ה יוסף עוזרי בישיבה
לימוד שירי שבת
מארי משה גמליאל
עם ילדי תימן ת"ת מבשר טוב

סרטי וידאו בנושא פסח
פרשת שמיני חידושים ועלונים על הפרשה

בשבילי הפרשה  פרשת שמיני

 "וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם" (ט, כב)
"ויברכם" ברכת כהנים, יברכך יאר ישא, כך פירש רש"י. ודקדק בשפתי חכמים מאחר שפירש דהיינו ברכת כהנים מדוע מנה את סדר הברכה הידועה לכל.
עוד יש לדקדק בנוסח שמזכירים בתפלה "ברכנו בברכה המשולשת בתורה הכתובה ע"י משה עבדך האמורה מפי אהרן ובניו", למה צריך להדגיש "האמורה מפי אהרן ובניו" ולא די בכך שהיא כתובה בתורה.
הנראה לבאר בזה, כי לעומת ברכת כהנים המוזכרת בצורה ברורה בפרשת נשא (במדבר ו, כב-כז), כאן עדיין לא ניתנה ברכת כהנים אלא שאהרן מעצמו בחר לברכם ואח"כ הסכים עמו הקב"ה וציווהו לברך את עמו ישראל באהבה באותן ברכות שברכם מדעתו (וכעי"ז כתב הרמב"ן).  מעתה נתחוורו דברי רש"י בביאורו שברכם ברכת כהנים יברכך יאר ישא...   (הר צבי)
.   להמשך
    עלונים על פרשת השבוע
 
עלון מחודדין בפיך תשע"ד
 פרשת שמיני
פרשת שמיני לילדים
 
עלון מחודדין לפורים
ימי הפורים בהלכה ובאגדה
  קריאת התורה  
הרב יהודה גמליאל מאתר נוסח תימןפרשת ויהי ביום השמיני: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז /
 
קריאה ברצף: ויהי ביום השמיני אשה כי תזריע
אתר יד מהרי"ץ    קריאת התורה תיקון קוראים וירטואלי.
קריאת התורה מאתר מורי נט. לבחור פרשה ואת המברך
 
פרשת שמיני -מטרת הקרבת הקרבנות – התקרבות לה'

בתחילת הפרשה מתוארת חנוכת המשכן והקרבת הקרבנות במקום קדוש זה. מן הראוי להמחיש לעצמנו נושא רעיוני הקשור לערכם הרוחני של הקרבנות.

נמחיש זאת באמצעות אחד ממשליו המפורסמים של המגיד מדובנא:

סוחר שירש את חנותו של אביו, נוכח לראות שאדם אחד, שהיה נוהג לקנות לאורך השנים סחורה מאביו, אינו פוקד כלל את בית מסחרו. במקום זאת הוא קונה משאר הסוחרים בעיר. הוא הצטער וחיפש עצות כיצד להביאו לידי כך שיקנה ממנו. משלא מצא כל עצה, החליט לגשת אליו ולדבר עמו גלויות. הוא אמר לו: הן לאורך השנים היית ידיד נאמן של אבי, מדוע אם כן, אינך פוקד מעולם את בית מסחרי? ענה אותו אדם ואמר: אכן, צודק אתה, מעתה אשתדל למלא את בקשתך ולגשת לבית מסחרך.

ואכן, מאותו יום היה אותו אדם נכנס לחנות ודורש בשלומו של הסוחר ובשלום בני משפחתו, כדרכם של רעים וידידים קרובים, אולם הוא לא קנה ממנו מאומה, והמשיך לערוך את כל קניותיו אצל סוחרי העיר האחרים, כפי שנהג עד כה.

פקעה סבלנותו של אותו סוחר, ובאחד מביקוריו של אותו אדם בחנות אמר לו: וכי סבור אתה שביקשתי ממך שתסור אלי כדי לדבר דברים בטלים? הלא כוונתי היתה שתקנה ממני סחורה ותאפשר לי להרוויח מעט ולהתפרנס!

במשל זה מבאר המגיד מדובנא את הפסוק: "למה לי רוב זבחיכם יאמר ה', שבעתי עולות אילים וחלב מריאים, ודם פרים, וכבשים ועתודים לא חפצתי" (ישעיה א', י"א).

אמנם ענין הקרבנות הוא קדוש ונעלה, אולם תכלית הבאת הקרבנות היא שבאמצעותם יתעלה האדם וייזהר מהחטאים. המטרה היא שיבוא לבית ה' ויתקיימו בו דברי הפסוק: "למען תלמד ליראה את ה' אלקיך כל הימים" (דברים י"ד, כ"ג). המטרה היא שהרעיונות הרבים והעמוקים הכלולים בפרשיות הקרבנות, יחדרו ללבו והוא ייטיב את דרכו.

אם לא מגיעים על ידי הקרבת הקרבנות למטרה זו, על כך אומר הכתוב: "מי ביקש זאת מידכם רמוס חצרי" (ישעיה א', י"ב). הקב"ה, כביכול, אומר לישראל: התכלית אינה להתהלך ולהסתובב בחצרי ללא מטרה וללא תועלת, המטרה היא לעסוק עמי בעסקי קודש, להתקדש ולהטהר. ללא הגשמת מטרות אלו לא הושגה כלל מטרת הקרבנות.

ספרים על הפרשה
יגל יעקב על פרשת השבוע  הרב יעקב צבי אופמן בן הרה"ח אברהם חיים זצוק"ל הי"ד
  ספר ויקרא
 פרשת ויקרא    פרשת צו    פרשת שמיני    פרשת תזריע    פרשת מצורע    פרשת אחרי  
 פרשת קדושים    פרשת אמור    פרשת בהר    פרשת בחקתי  
 
בשבילי הפרשה - הקש לכניסה בים דרך - ויקרא   הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
תורמים ללימוד הילדים ולחיזוק המוסדות

 זכות גדולה ששמחת עולם בצידה
מתימן יבוא הישיבה המרכזית לבני תימן ירושלים רח' תרמ"ב 6 | טל': 02-5812531 | חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב הת"ת לבני עדת תימן | רח' דוד 28 | פקס: 02-5811026
משכנות הרועים - הת"ת לבני תימן בראשון לציון. רח' נחמיה 111 050-3355022


דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...
+ שלח משוב