פרשת שמות
דף הבית >> פרשת השבוע >> איגרת לשבת >> ספר שמות >> פרשת שמות
 
מתימן יבוא
שבת שלום
פרשת ואלה שמות

קריאת התורה פרשת ואלה שמות מארי זכריה יצחק זצ"ל
קריאת התורה פרשת ואלה שמות קורא מארי דוד כהן
פרשת ואלה שמות  קריאת התורה, חידושים על הפרשה, קריאה ממורינט, עלונים על הפרשה.
 
עלון לילדים פרשת שמות
קריאת התורה
הרב יהודה גמליאל
מאתר נוסח תימן


פרשת ואלה שמות:
 
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה 

לקריאה ברצף ואלה שמות
 
קריאת הפרשה לכל השנה

פרשת שמות תשעה

פרשת שמות תשעה

להמשך קריאה »
 

פרשת שמות תשע

להמשך קריאה »

פרשת וארא:
 
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה 


אתר יד מהרי"ץ
קריאת התורה תיקון קוראים וירטואלי.

וידאו על פרשת שמות
ביקור הילדים בגן החיות

הרב מאיר צימרוט פרשת שמות 
צולם בישיבת מתימן יבוא בשנת תשס"ח

 

בשבילי הפרשה - פרשת שמות
ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב שבעים נפש ויוסף היה במצרים (א, ה)
 צ"ב מה השייכות בין מנין צאצאי יעקב לענין זה שיוסף היה במצרים, ומדוע נסמכו זה לזה.
ונראה ליישב ע"פ מש"כ במדרש, מפני מה האריך יצחק שנותיו יותר מאברהם ואברהם יותר מיעקב, משום שארץ ישראל נקראת ארץ החיים ומאריכים בה חיים יותר משאר הארצות, ולכן יצחק שלא יצא מארץ ישראל האריך ימים הרבה אפילו יותר מאברהם, ואברהם שהיה בארץ ישראל יותר מיעקב האריך ימים יותר ממנו.
ולפ"ז מבואר היטב הטעם שסמך הכתוב מנין בני יעקב הבאים מצרימה לענין זה שיוסף היה במצרים, כיון שכתוב (בראשית נ, כו) ''וימת יוסף בן מאה ועשר שנים'', וקשה מפני מה האריכו אחי יוסף חייהם יותר מיוסף, לכך נאמר ''ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה וכו'' ויוסף היה במצרים'', והיינו דכיון שיוסף רוב שנותיו היה במצרים לכך מת קודם, אבל שאר האחים שחיו בארץ ישראל ורק בסוף חייהם ירדו למצרים לכן האריכו חייהם יותר מיוסף.
(רבי יהושע ממזריטש)         להמשך>>

פרשת השבועיגל יעקב על פרשת השבוע
הרב יעקב צבי אופמן בן הרה"ח אברהם חיים זצוק"ל הי"ד
 
אתר ערכים פרשת "שמות"
פרשת שמות
מיכאל לסרי
פרשת שמות
הרב שלמה לוונשטיין
פרשת שמות
עמליה לסרי
פרשת שמות
ישי וליס
פרשת שמות
כנרת כהן

זכרונות הרב שלמה מחפוד

זכרונות הרב שלמה מחפוד
אני באוהלי יושב ועלוץ אתמול ביום שבת על מה שצוונו קל נערץ. ואביט והנה קבוצת אנשים מתנגדים ומתאספים לפתח האהל. והנה עמם חיל משטרה, ואמר לקחת אותי המשטרה ואען ואומר: אדוני השוטר, על הנה היום שבת עד שאג
 

כל הכבוד. הגעת עד לתחתית הדף, תשמח אותנו שלח משוב.
מתימן יבוא הישיבה המרכזית לבני תימן ירושלים רח' תרמ"ב 6 | טל'': 02-581253102-5812531 |
חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב הת"ת לבני עדת תימן | רח' דוד 28 | פקס: 02-5811026
 
 
-- 
מוסדות מתימן יבוא להנחלת מורשת תימן. הישיבה ות"ת מבשר טוב
 רח' דוד 24 ירושלים. טל. 02-5812531 נייד 050-4148077 פקס 0774448207.
 
אתר המוסדות: www.my1.co.il