פרשת ראה,
מאתר נוסח תימן

קורא הרב יהודה גמליאל שליט"א
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
טקסט- יכין ובועז / תורת אמת

קריאת התורה ברצף
ראה אנכי