לצפיה מלאה הקש

 
 
מתימן יבוא
מוסדות הקודש המרכזים לבני תימן
ישיבת מתימן יבואירושלים רח' תרמ"ב 6. טלפון רב קוי: 02-5812531 פקס 02-5826919 חשבון בנק הדאר: 4874867 
מבשר טוב 
- הת"ת לבני עדת תימן רח' אבינדב 22ג' ירושלים. 
משכנות הרועים הת"ת לבני עדת תימן בראשון לציון. רח' נחמיה 111 050-3355022
אתר נוסח תימן פעולת צדיק יד מהרי תימני ישראל מורי נט רואים את הקולות
 
 
לאחינו היקרים ידידי מוסדות יבוא
שיר השירים. קורא הרב יהודה גמליאל
 
 
 
קריאת התורה פרשת ראה מאתר מורינט
 
 
 
פרשת ראה חידושים על הפרשה וקריאת התורה  
פרשת ראה   מהספר מעיינה של תורה

"ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה'' 
ראה שלא תנהג בדרכי-ביניים ובפשרות, כי אנכי נותן לפניכם ברכה וקללה, שהם שני ניגודים קיצוניים ביותר. אם לא בדרך הברכה, הרי זו כבר מילא דרך הקללה, דרך-ביניים אין בנמצא כלל.
פתח הכתוב בלשון יחיד: ''ראה'' ועבר מיד ללשון רבים: ''לפניכם''? שכן ליתן נותנים להכל במידה שווה, אבל לראות רואה כל אחד באופן אחר. אדם כמות שהוא, כך רואה הוא.
דרכו של עולם, כשרוצים לקרב לבו של ילד קטן ללימוד התורה, מראים לו אגורה ושוט ואומרים לו: ''אם תלמד תקבל את האגורה, ואם לא תלמד תספוג מלקות בשוט''.
וכל זה משום שעדיין שכלו של הילד פעוט מכדי להבין, שעצם לימוד-התורה ברכה הוא, ועצם אי-לימוד התורה קללה הוא, אבל משהוא מתבגר וקנה דעת, שוב אין צורך להראות לו את האגורה ואת השוט, כי מבין הוא מעצמו שעליו ..להמשך

קריאת התורה לפי מנהג תימן,
הרב יהודה גמליאל שליט"א. 

לפי המברכים:
פרשת ראה אנכי:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה


שיעור להאזנה ולהורדה
הרב ליאור גלזר
על פרשת ראה 

חדש עלון מחודדין בפיך פרשת ראה תשע"ד לצפיה הקש 

חדש העלון לפרשת ראה לילדים לצפיה הקש
 
 
 
קריאת התורה מאתר מורי נט. בחר פרשה ואת המברך, לשמוע, ללמוד וללמד ולשמוח בתורה הקדושה.
קריאת התורה מאתר יד מהרי"ץ קורא ה"ה יהודה דהרי.  תיקון קוראים וירטואלי.
ספרים על הפרשה
יגל יעקב על פרשת השבוע  הרב יעקב צבי אופמן בן הרה"ח אברהם חיים זצוק"ל הי"ד
 
בשבילי הפרשה - הקש לכניסה בים דרך - ספר דברים - הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
              
 
הישיבה המרכזית לבני עדת תימן. ירושלים רח'' תרמ"ב 6. טלפון: 02-5812531 דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com פקס: 077-4448207 חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב
- ת"ת לבני עדת תימן רח'' אבינדב 22 ירושלים. משכנות הרועים - בראשון לציון. רח'' נחמיה 111 050-3355022

דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com