פרשת פנחס
דף הבית >> פרשת השבוע >> מדור פרשת השבוע >> פרשת פנחס
חידושים על הפרשה וקריאת התורה פרשת פנחס    
 
פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בנ"י ולא כילתי את בנ"י בקנאתי,
לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום


כשהרג פנחס את זמרי היו השבטים מבזים אותו ואומרים: ראיתם את "בן פוטי" זה, שאבי אמו פיטם עגלים לעבודה זרה והוא הורג נשיא שבט בישראל, לפיכך יחסו הכתוב לאהרן.
מה ראו לבזות אותו והרי הוא עשה מעשה גבורה והציל את עם ישראל מכליון.

אמנם עם ישראל הכירו במעשה ההצלה שעשה פנחס במסירות נפש והציל את עם ישראל. אך הרגישו שיש טענה כלפיהם מדוע אתם לא פעלתם כך. כדי להנצל מהטענה הם הסבירו שפינחס עשה את מעשהו כי זורם בו דם של יתרו אבי אימו שהיה גוי עובד ע''ז וזה מה שנתן לו את הכח לדקור את החוטאים. לכן מובן מדוע שאר הצדיקים לא עשו את מעשהו.

ה' כותב בתורה. פנחס... בן אהרון הכהן. ה' מעיד שפנחס עשה את מעשה הדקירה מכוחו של אהרון הכהן אוהב שלום ורודף שלום.

הבאור הוא שכאשר אדם עומד לדקור אדם אחר לשם שמים, הוא לובש אכזריות וכוחות הרע שבתוכו מתעוררים ושולטים בו והוא מכוח הרע שבתוכו עושה מעשר רע לשם שמים.
פנחס כאשר מתעורר למעשה הדקירה לשם שמים, הצד הרע שבתוכו מהיותו נכד ליתרו והדם הגוי הזורם בו התעורר לנקום נקמת  ה', אך פנחס דחה את כוח הרע ועורר את כח הסב השני הנחבא בו, כוחות עדינות הנפש של אהרון הכהן אוהב שלום ורודף שלום ומכח אהרון הכהן דקר את החוטאים.
הדבר דומה לרופא מנתח שחותך בבשר בנו כדי להצילו והוא חותך בבנו מתוך אהבה ורחמי אב.

על כן מובן השבח הגדול והעצום לו זכה פנחס, ברית כהונת עולם, כי הטביע בנפשו את מידת הכהונה במעשהו וזכה לברית שלום עם ה' והוא פנחס הוא אליהו שנזכה לראותו בבי"א. 

מעיינה של תורה על פרשת פנחס   
"פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן..."
לפי שהיו השבטים מבזין אותו: הראיתם בן פוטי זה שפטם אבי אמו עגלים לעבודה-זרה והרג נשיא מישראל, לפיכך בא הכתוב ויחסו אחר אהרן (רש''י).חשדו השבטים בפינחס, שלפיכך הרג את זמרי משום שמוצאו מעובדי-עבודה-זרה ויש בו איפוא מטבע האכזריות, לקום ולשפוך דם. על-כן בא הכתוב ומייחסו אחר אהרן, שהיה אוהב שלום ורודף שלום, כדי להוכיח בזה, שלאמיתו של דבר דומה פנחס בטבעו לסבו אהרן, ועשה מה שעשה רק מתוך קנאת-ה טהורה.
אף-על-פי שהוא היה כה עז וחריף, מקנא קנאת ה, בכל-זאת נשאר ''בתוכם'' – מעורב עם כל ישראל ולא התבדל מהם. ''לכן אמר הנני נתן לו את בריתי שלום'' 
להמשך
קריאת התורה  לפי מנהג תימן, הרב יהודה גמליאל שליט"א.  לפי המברכים:

פרשת פנחס
א
 / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה

​​ ​​ ​​ ​​ ​​
 
 

חדש עלון מחודדין בפיך פרשת פנחס - תשע"ד לצפיה מלאה הקש 

חדש העלון לפרשת פנחס לילדים הקש

 
קריאת התורה מאתר מורי נט. לבחור פרשה ואת המברך, לקריאת התורה ברצף מאתר מורי נט
ספרים על הפרשה
יגל יעקב על פרשת השבוע  הרב יעקב צבי אופמן בן הרה"ח אברהם חיים זצוק"ל הי"ד
ספר במדבר   פרשת במדבר     פרשת נשא     פרשת בהעלתך     פרשת שלח     פרשת קרח     פרשת חקת     פרשת בלק     פרשת פנחס     פרשת מטות     פרשת מסעי  
 
בשבילי הפרשה - הקש לכניסה בים דרך - במדבר   הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א