פרשת נח  קריאת התורה, חידושים על הפרשה, קריאה ממורינט, עלונים על הפרשה.           גלול למטה.
 
הרב יוסף בן פורת - מעשה בראשית
Unable to display content. Adobe Flash is required.
פרשת נח
מתוך הספר מעיינה של תורה
''אלה תולדות נח נח איש צדיק''
תולדותיהן של צדיקים מעשים טובים. (רש''י).
היהודי הקדוש מפשיסחה היה אומר: כל אדם רגיל לטעון, כי איננו עמל ויגע אלא בשביל בניו, שיגדלו ויהיו יהודים טובים ובני תורה. כאשר הבנים הללו מתבגרים, שוב אינם נותנים דעתם על עצמם וטוענים אף הם, כי כל עמלם ויגיעם אינו אלא בשביל בניהם. אי לזאת, כבר הייתי תאב לראות את הבן הראוי לשמו...

קריאת התורה

פרשת  נח:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
טקסט- יכין ובועז / תורת אמת

קריאה ברצף
אלה תולדת נח
קריאה לכל השנה
קריאת התורה בתימנית
עלון מחודדין בפיך לפרשת נח.

העלון לילדים