גל יעקב 
על פרשת השבוע

הרב יעקב צבי אופמן בן הרה"ח אברהם חיים זצוק"ל הי"ד
פרשת נח
ומכל החי מכל בשר שנים מכל תביא אל התבה ...
ברש"י אפילו שדים (והוא מהגמרא). ויש לפרש דאף שלשדים הרי אין גוף מ"מ הוצרכו להכנס דבחוץ א"א להם להיות חיות אם אין שם בני אדם דכל ינוקת הס"א הרי רק מחטאות בני אדם וכו'.         הקש להמשך
 
ערכים - יהדות וסמינריםפרשת נח אתר ערכים
6 וידאו, 6 אודיו, 15 מאמרים .
אתר ערכים פרשת לך לך - הרב לסרי שליט"א

Viewing this content requires Silverlight. You can download Silverlight from http://www.microsoft.com/getsilverlight.