פרשת מטות
דף הבית >> פרשת השבוע >> איגרת לשבת >> ספר במדבר >> פרשת מטות

שבת שלום
לאחינו היקרים ידידי מוסדות יבוא

פרשת מטות

שירי שבת כפי מנהג תימן, בישיבה ובתלמוד תורה
אמר רבי יוחנן: משל לאדם המהלך בדרך בלילה.
בא אחד והדליק לו את הנר, וכבה. ובא אחר והדליק לו את הנר, ושוב כבה.
אמר: מכאן ואילך איני ממתין אלא לאורו של בקר!
כך אמרו ישראל לפני הקב"ה:
עשינו לך מנורה בימי משה וכבתה, בימי שלמה  וכבתה, מכאן ואילך אין אנו ממתינים אלא לאורך
השנה ה''תשע"ו 5,776 ליצירה
2,438 שנים - לחורבן בית ראשון
  1,948 שנים - לחורבן בית שני


טבלת הלכות לימי בין המיצרים  

חוברת לט'' באב
חלום של כל יהודי
להשתתף בבנין בית המקדש
איך זוכים
לימוד התורה, התחזקות באמונה, אהבת אחים, רצון חזק
ותפילה לקרוב הגאולה


אין לו להקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה
קריאת התורה חידושים ועלונים כמנהג התימנים הבאלדים

 
 
טבלה, מה מותר ומה אסור
ב-3 השבועות


 
 
וידאו בנושא החורבן
קינות ודרשות


 
 
פרשת ילדי תימן
פרשת ילדי תימן סיפורים ועובדות ממחנות העולים
קריאת התורה בנוסח תימן
ה"ה דוד כהן
 
תלמוד תורה תימני
ת"ת מבשר טוב הנחלת מורשת תימן לצעירי הצאן

 
 
ישיבה לבחורים מבני תימן
ישיבת מתימן יבוא
לצעירי העדה מבקשי ה'' ותורתו
 
 
הרב פנגר שיחה על החורבן
 
עלון מחודדין בפיך

פרשת מטות - תשע"ד לצפיה מלאה הקש 
העלון לפרשת מטות לילדים הקש
 
 
מעיינה של תורה 
פרשת מטות  ''''וידבר ה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר זה הדבר אשר צוה ה''''
אמר משה רבנו לבני-ישראל על אודות ראשי המטות, שיהיו יודעים כיצד להעריך את דברי מנהיגיהם, שכן כל אשר יאמרו הם, ראשי המטות, הרי ''''זה הדבר אשר צוה ה''''. דברי-סופרים כדברי-תורה הם, ויש לשמוע אותם כשם ששומעים דברי אלהים חיים.
לפיכך הקדימה זאת התורה לפרשת התרת-נדרים, שכן מה טעם יכול חכם להתיר נדר ולעקרו מלמפרע כאילו לא היה – אומר ה''''כלי יקר'''' – משום שחייו היומיומיים ומעשיו של כל אדם מישראל צריכים להיות מסודרים על-פי דעתם ורצונם של חכמי-התורה,
וממילא אומרים אנו: ''''כל הנודר על דעת חכמים הוא נודר'''' – מלכתחילה מתכוון הנודר, שלא יהא תוקף לנדרו אלא אם כן יסכימו לכך החכמים, אבל אם לא יסכימו ויאמרו: ''''מותר לך'''', יפקע תוקפו מעיקרא, כשם שיכול הבעל להפר את נדרי אשתו, משום ש''''כל הנודרת על דעת... להמשך
קריאת התורה 
 לפי מנהג תימן, 
הרב יהודה גמליאל שליט"א.  

 
לפי המברכים:

פרשת מטות: 
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / 
הפטרה

 
קריאת התורה מאתר מורי נט. לבחור פרשה ואת המברך, לקריאת התורה ברצף מאתר מורי נט
     

ספר במדבר הרב רוזנבלום

 
ספרים על הפרשה
יגל יעקב על פרשת השבוע  הרב יעקב צבי אופמן בן הרה"ח אברהם חיים זצוק"ל הי"ד
ספר במדבר  פרשת במדבר    פרשת נשא    פרשת בהעלתך    פרשת שלח    פרשת קרח    פרשת חקת    פרשת בלק    פרשת פנחס    פרשת מטות    פרשת מסעי  
בשבילי הפרשה - הקש לכניסה בים דרך - במדבר   הרה''''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''''א
Go Back  Print  Send Page
מתימן יבוא הישיבה המרכזית לבני עדת תימן. ירושלים רח'''' תרמ"ב 6. טלפון: 02-5812531    דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com פקס: 077-4448207 חשבון בנק הדאר: 4874867   מבשר טוב - ת"ת לבני עדת תימן רח'''' אבינדב 22 ירושלים. גני ילדים רחוב מדבר סיני 29 ירושלים.  
 
דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com