פרשת לך לך
דף הבית >> פרשת השבוע >> איגרת לשבת >> ספר בראשית >> פרשת לך לך


 

 
לאחינו היקרים ידידי מוסדות יבוא
פרשת לך לך
זמני כניסת שבת כל המקומות בעולם
שירי שבת כפי מנהג תימן, בישיבה ובתלמוד תורה
 
פרשת לך לך

חדש - הרב מאיר צימרוט על פרשת לך לך תשע"ז
הרב מאיר צימרוט על פרשת לך לך תשס"ט
 

פרשת לך לך

לך לך
פרשת לך לך - מתוך מעיינה של תורה בפרשת לך-לך פותחת התורה את סיפורי אבות האומה: אברהם, יצחק ויעקב; ולכך היא מייחדת עשר פרשיות שלמות (מתחילת פרשתנו עד סוף ספר בראשית). סיפורי אברהם טבועים...  המשך לקרוא »
קריאת התורה מאתר מורי נט
קריאת התורה מאתר יד מהרי"ץ קורא ה"ה יהודה דהרי.  
תיקון קוראים וירטואלי


קריאת התורה
לפי מנהג תימן, הרב יהודה גמליאל שליט"א. 

פרשת לך לך: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה 

ספרים חשובים על פרשת השבוע
 סיפור מן ההפטרה - שמות
 סיפור מן ההפטרה - ויקרא
סיפור מן ההפטרה - במדבר
 סיפור מן ההפטרה - דברים
 פני דוד - על התורה
 דובב שפתי ישנים
 פניני ינון ואליהו - על הפרשה
 באר יעקב - מעשי אבות - בראשית
 אפיקי אליהו על התורה
 בים דרך - אמונה ובטחון
 תפארת ישראל
 נר תמיד - על פרשת השבוע
 פרי חנן על התורה - בראשית
 פרי חנן על התורה - שמות
 יגל יעקב - על פרשת השבוע
 ובחרת בחיים
 באר יעקב על התורה
 סיפור מן ההפטרה - בראשית

ספר קהלת להאזנה
מאתר נוסח תימן קורא הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א
פרקים:
א
 / ב / ג / ד / ה / ו / ז / ח / ט / י / יא / יב.

מחודדין בפיך לילדים פרשת לך לך
המשך לקרוא »


עלון מחודדין בפיך לפרשת לך לך תשע"ה
המשך לקרא

 
הרב לוינשטיין פרשת לך לך


דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com
​​
​​
​​
​​
​​
​​
​​