איגרת לפרשת יתרו
 
שיר השירים
קורא הרב יהודה גמליאל
 
פרשת יתרו קריאת התורה, חידושים על הפרשה, קריאה ממורינט, עלונים על הפרשה

  קריאת התורה   
הרב יהודה גמליאל
מאתר נוסח תימן

פרשת וישמע יתרו: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה 
 
קריאת התורה רבי יחיא זכריה יצחק זצ"ל 
יש רשות להעתיק את הקבצים של מנת ללמוד לע"נ, העתקה למטרת מסחר אסורה!
פרשת וישמע יתרו: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה 
פרשת ואלה המשפטים: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה 
פרשת ויקחו לי תרומה: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
אתר יד מהרי"ץ

קריאת התורה תיקון קוראים וירטואלי.


 
 
עלון מחודדין בפיך תשע"ה
עלון לפרשת יתרו
MP3 הרב מאיר צימרוט על פרשת השבוע להורדה.
יש להקיש על השיעור המבוקש ואח"כ לבחור האזנה או הורדה.
הרב צימרוט פרשת וארא
הרב צימרוט פרשת בא תש"ע
הרב צימרוט פרשת בא תשס"ט
הרב צימרוט פרשת בשלח
ילדי ת"ת מבשר טוב קריאת השישי - פרשת יתרו הרב מאיר צימרוט פרשת יתרו
חידושים על פרשת יתרו מהספר מעיינה של תורה
''ויחן שם ישראל נגד ההר'' – ''ויחן'' מלשון חן (שם). האחדות האמיתית מתקיימת רק כאשר כל יהודי נושא חן בעיני רעהו. אחדות כזאת תיתכן רק כאשר ישנה מידת הענווה בכל אדם כך שאין אחד מתגאה על חברו. הר סיני זכה שתינתן עליו התורה דוקא בגלל היותו נמוך יותר מהרים אחרים. לכן כשהביטו על הר סיני למדו את מידת השפלות והענווה ועל ידי כך הגיעו ל''ויחן''.         להמשך


הרב ברוך רוזנבלום חידושים ובאורים נפלאים על הפרשה

 
הישיבה המרכזית לבני עדת תימן. ירושלים רח'' תרמ"ב 6. טלפון: 02-5812531    דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com פקס: 077-4448207 חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב - ת"ת לבני עדת תימן רח'' אבינדב 22 ירושלים. 
 
-- 
מוסדות מתימן יבוא להנחלת מורשת תימן. הישיבה ות"ת מבשר טוב
 רח' דוד 24 ירושלים. טל. 02-5812531 נייד 050-4148077 פקס 0774448207.
 
אתר המוסדות: www.my1.co.il