לקראת שבת
פרשת ויחי יעקב

שיר השירים קורא הרב יהודה גמליאל שליט"א
פרשת ויחי  קריאת התורה, חידושים על הפרשה, קריאה ממורינט, עלונים על הפרשה.  
קריאת התורה מאתר מורי נט. בחר פרשה ואת המברך
פרשת ויחי מהספר מעיינה של תורה
''ויחי יעקב בארץ מצרים'' (מז - כח)
יעקב מרמז על מידת ה''אמת'' - ''תתן אמת ליעקב''. במידת האמת אפשר לבלות את כל העיתים הקשים והמצרים
(מלשון מיצר) הקשים ביותר... (חידושי הרי''מ ז''ל)

למה פרשה זו סתומה? לפי שכיון שנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניהם ולבם של ישראל מצרת השעבוד. (רש''י)
מקשים המפרשים מה שנאמר במדרש, כי כל זמן שאחד מן השבטים עוד היה חי, לא היה כל שעבוד? ברם, שיעבוד-הגוף אמנם לא היה, אבל שיעבוד רוחני כבר התחיל מעתה. נסתרה האמת הפנימית, עד שהלב והעינים לא היו רואים ומרגישים אלא רק את הצד החיצוני - והרי זהו עיקר הגלות... (שפת אמת)
  להמשך>>

 קריאת התורה
הרב יהודה גמליאל
מאתר נוסח תימן

פרשת
ויחי יעקב:
א / ב / ג / ד / ה/ ו/ ז/ הפטרה

לקריאה ברצף ויגש ויחי יעקב

אתר יד מהרי"ץ
קריאת התורה תיקון קוראים וירטואלי.

הרב מאיר צימרוט פרשת ויחי
צולם בישיבת מתימן יבוא תש"ע


 
 
​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​
פרשת השבועיגל יעקב על פרשת השבוע
הרב יעקב צבי אופמן בן הרה"ח אברהם חיים זצוק"ל הי"ד
  ספר בראשית      פרשת בראשית     פרשת נח     פרשת לך לך     פרשת וירא     פרשת חיי שרה     פרשת תולדות     פרשת ויצא     פרשת וישלח     פרשת וישב     פרשת מקץ     פרשת ויגש     פרשת ויחי 

בשבילי הפרשה - ספר בראשית

פרשת תולדות

פרשת ויצא

פרשת וישלח

פרשת וישב

פרשת מקץ

פרשת ויגש

פרשת ויחי

 
הישיבה המרכזית לבני עדת תימן. ירושלים רח'''' תרמ"ב 6. טלפון: 02-5812531    דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com פקס: 077-4448207 חשבון בנק הדאר: 4874867 מבשר טוב - ת"ת לבני עדת תימן רח'''' אבינדב 22 ירושלים. 
 
 
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס