פרשת ויקרא - שבת החודש    
חידושים ועלונים  על הפרשה
 
 
פרשת ויקרא
פרשת השבוע לתימניםמעיינה של תורה
''ויקרא אל משה'' (א - א)
מה טעם מתחילים ללמוד חומש עם תינוקות של בית רבן החל מפרשת ויקרא? משום שבפרשה זו מדובר על קרבנות שהם ''טהורים'', והרי תינוקות של בית רבן גם הם טהורים מכל חטא ועוון – יבואו איפוא טהורים ויעסקו בפרשת ''טהורים''. (ילקוט).

כדי לחנך את הילדים לתורה ולמצוות מן הצורך שיהיה האדם מוכן להקריב קרבנות ולמסור את נפשו. עליו לשלם שכר לימוד, אף אם אנוס הוא לחסוך פת לחם מפיו. אין לדאוג דאגה יתירה בנוגע ל''תכלית'', כי אם להקדיש את שנות נעוריו של הילד ללימוד התורה. לפיכך מתחילים ללמוד עם הילד בפרשת קורבנות, לרמז בזה להורים, כי יהיו נכונים להקריב כל קרבן אם יש נפשם לחנך את ילדם לתורה. (אבני אזל)  להמשך>>
קריאת התורה 
הרב יהודה גמליאל  מאתר נוסח תימן
פרשת ויקרא:  א / ב / ג / ד / ה / ו / ז /
הפטרת החודש הזה לכם

 
  קריאת התורה תיקון קוראים וירטואלי.
מאתר יד מהרי"ץ
וידאו - הרב מאיר צימרוט פרשת ויקראהקש לצפיה
  קריאה ברצף: ויקרא
ספרים על הפרשה
יגל יעקב על פרשת השבוע  הרב יעקב צבי אופמן בן הרה"ח אברהם חיים זצוק"ל הי"ד
  ספר ויקרא
 פרשת ויקרא    פרשת צו    פרשת שמיני    פרשת תזריע    פרשת מצורע    פרשת אחרי  
 פרשת קדושים    פרשת אמור    פרשת בהר    פרשת בחקתי  
 
בשבילי הפרשה - הקש לכניסה בים דרך - ויקרא   הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
מתימן יבוא הישיבה המרכזית לבני תימן ירושלים רח' תרמ"ב 6 | טל': 02-5812531 | חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב הת"ת לבני עדת תימן | רח' דוד 28 | פקס: 02-5811026
משכנות הרועים - הת"ת לבני תימן בראשון לציון. רח' נחמיה 111 050-3355022


דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com