פרשת השבוע  שופטים ושוטרים   קריאת התורה, חידושים על הפרשה, קריאה ממורינט, עלונים על הפרשה.                      גלול למטה.
 
קריאת התורה בתימנית


מהספר מעינה של תורה
ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה 
ראה שלא תנהג בדרכי-ביניים ובפשרות, כי אנכי נותן לפניכם ברכה וקללה, שהם שני ניגודים קיצוניים ביותר. אם לא בדרך הברכה, הרי זו כבר מילא דרך הקללה, דרך-ביניים אין בנמצא כלל.
פתח הכתוב בלשון יחיד: ''ראה'' ועבר מיד ללשון רבים: ''לפניכם''? שכן ליתן נותנים להכל במידה שווה, אבל לראות רואה כל אחד באופן אחר. אדם כמות שהוא, כך רואה הוא.  דרכו של עולם... להמשך>>
 
פרשת השבוערְאֵה אָנֹכִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם הַיּוֹם בְּרָכָה וּקְלָלָה. (יא, כא).
מתחיל בלשון יחיד ומסיים בלשון רבים, היה צריך לומר ראו אנכי נותן לפניכם או, ראה אנכי נותן לפניך?
כתב הגאון חתם סופר ז"ל על מה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה לעולם יראה אדם את כל העולם על מחצה ואם עשה מצווה אחת מכריע את כל העולם לכף זכות, על כן אומר לכל אחד
להמשך>>
עלונים על פרשת השבוע