פרשת אחרי מות וקדושים

לכל אחינו היקרים
פרשת אחרי מות קדושים
 
הרב מאיר צימרוט
ימי ספירת העומר - חשוב מאד


 
 
 
מאמר חדש ליום העצמאות - נכתב היום יום רביעי בערב

להיות עם חופשי בארצנו...
שמוליק עם אבא יושבים בגינה, מחכים לשקיעה.
המנגל מוכן והבשר מתובל, אווירת חג בבית כולם בהכנות האחרונות לחג הגדול.
היום בערב הנשיא יברך את העם ואזי יחלו החגיגות והמחולות של יום העצמאות. צפויים מופעי רחוב וזיקוקים ומטס של אווירונים. השנה לא יהיה מצעד.
אמא של שמוליק מביאה לו בגדי חג, גינס קרוע לאירועים מיוחדים וחולצה רחבה. קח ת'בגדים תכנס להתקלח בזריזות, החג נכנס בקרוב מאד.
שמוליק מתעצל להתקלח והחליף בגדים, אמנם המכנסיים שלובש לא קרועים, אבל מה הענין להתקלח ולהחליף.
האמא שעובדת כמורה, מסבירה בקול שקט כמו לתלמידים. אני זוכרת אצל סבתא שהיו דתיים היו מחליפים בגדים לכבוד החג וגם היו הולכים לטבול במקווה. אני לא אומרת לך ללכת למקווה, אבל לפחות תחליף בגדים, הבנת שמוליק?
שמוליק שותק חושב במהירות מה הפתרון להשתחרר מהלחץ. לפתע עולה רעיון במוחו.
אמא, כאשר שאלתי אותך למה אנחנו לא צמים בכיפור אמרת לי אנחנו חילונים וחילונים לא שומרים חגים. אז אני מודיע שאני חילוני, ולא שומר את חג העצמאות.
האמא לא נבוכה, חג העצמאות הוא חג חילוני לכן גם חילוני חייב לחגוג. תראה שהרי יש חנויות שפותחות בשבת וחגים בהיתר כי הם חילונים, אך אם יפתחו ביום העצמאות יקבלו עונשלהמשך  
.
 
 
 
שיר השירים. קורא הרב יהודה גמליאל.
יום שבת תשמח מאד נפשי
מארי משה מלמד את ילדי הגן לבני עדת תימן
 
שירי שבת כפי מנהג תימן בישיבה ובתלמוד תורה
 קריאת פרקי אבות
 
פרשת אחרי מות מהספר מעינה של תורה ''דבר אל אהרן אחיך ואל יבא בכל עת אל הקדש...ולא ימות''
· שלא ימות כדרך שמתו בניו (רש''י). בתורת-כהנים נאמר, שההזהרה הזאת מוסבה על יום-הכיפורים, שאם הוא נכנס לקדשי-הקדשים יותר מכפי שהתירה תורה הריהו חייב מיתה. והנה בגמרא (שבועות י''ג) מקשים על עבירות שביום-הכיפורים, כיצד נענשים עליהן והלא יום-הכיפורים מכפר? ומתרצת הגמרא, כי יתכן הדבר כאשר אדם עובר עבירה ביום-הכיפורים ומת בטרם היה סיפק שיכפר עליו יום-הכיפורים. זוהי כוונתו של רש''י: ''שלא ימות כדרך שמתו בניו'' - שלא ימות פתאום כדרך שמתו בניו באורח פתאומי, כי אז ממילא [לא] יכפר עליו יום-הכיפורים...
דבר אל אהרן אחיך, שאמרתי לך הלא אהרן אחיך הלוי וראך ושמח בלבו (ברייתא דראב''ע). חושש היה משה פן יעורר קנאה בלבו של אהרן, לכשיאמר לו: ''אל יבא בכל עת אל הקדש'', בו בזמן שעליו עצמו לא חל האיסור הזה (''אחיך בבל-יבא ואין משה בבל-יבא'' - תורת הכהנים); אמר לו הקדוש-ברוך-הוא: הלא זהו אותו אהרן אחיך, אשר בשמעו כי אתה נועדת להיות גואלם של ישראל ממצרים, לא רחש כלפיך שום קנאה, אף כי הוא קשיש ממך, אלא אדרבה - ''וראך ושמח בלבו'', ממילא אין לך גם עתה שום יסוד לחשוש שמא יקנא בך, כי אם ''דבר אל אהרן אחיך''...                         להמשך
עלון מחודדין בפיך תשע"ה
הקש

 
פרשת אחרי מות לילדים
פירושים על הפרשה
 
  קריאת התורה  
הרב יהודה גמליאל מאתר נוסח תימן
פרשת אחרי מות: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה

פרשת קדושים: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
קריאה ברצף: אחרי מות  
קריאת פרשת קדושים.
ה"ה דוד כהן מאתר מורינט

קריאת התורה מאתר מורי נט. לבחור פרשה ואת המברך, לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולשמוח בתורה הקדושה.
ספרים על הפרשה
יגל יעקב על פרשת השבוע  הרב יעקב צבי אופמן בן הרה"ח אברהם חיים זצוק"ל הי"ד
  ספר ויקרא
 פרשת ויקרא    פרשת צו    פרשת שמיני    פרשת תזריע    פרשת מצורע    פרשת אחרי  
 פרשת קדושים    פרשת אמור    פרשת בהר    פרשת בחקתי  
 
בשבילי הפרשה - הקש לכניסה בים דרך - ויקרא   הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
 
דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com