מתימן יבוא
מוסדות הקודש המרכזים לבני תימן
ישיבת מתימן יבואירושלים רח' תרמ"ב 6. טלפון רב קוי: 02-5812531 פקס 02-5826919 חשבון בנק הדאר: 4874867 
מבשר טוב 
- הת"ת לבני עדת תימן רח' אבינדב 22ג' ירושלים. משכנות הרועים התלמוד תורה לבני עדת תימן בראשון לציון. רח' נחמיה 111 050-3355022
 
אתר נוסח תימן פעולת צדיק יד מהרי תימני נט תימני ישראל מורי נט רואים את הקולות
 
סיום שנת הלימודים ח' באב.
חוזרים לעמודים ר"ח אלול
יישר כח  גדול
לכל ידידינו הנאמנים, התורמים והמשתדלים, העומדים על
משמרת הקודש לקיים את התורה בבני עדת תימן.


לאחינו היקרים ידידי מוסדות יבוא


סרט וידאו חדש.
מארי משה גמליאל מלמד את ילדי ת"ת מבשר טוב בירושלים.

צולם השבוע, מסעי תשע"ג
כניסה
לאתר מתימן יבוא 
לפי תימנים שאמי ושאר עדות: מטות ומסעי  לפי הבלאדי: מסעי.  


לפי השאמי מטות מסעי:
א
/ ב / ג / ד / ה / ו / ז /
הפטרה

טקסט- יכין ובועז / תורת אמת

קריאה ברצף פרשת מטות

לבאלדי פרשת מסעי:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז /
הפטרה

טקסט- יכין ובועז / תורת אמת
קריאה ברצף: אלה מסעי


קריאת התורה
מהאתר מורינט
  מומלץ מאד. הקש>
מעיינה של תורה על פרשת מטות
'וידבר ה אל ראשי המטות...
פרשת השבוע קריאה לפי מנהג תימןאמר משה רבנו לבני-ישראל על אודות ראשי המטות, שיהיו יודעים כיצד להעריך את דברי מנהיגיהם...להמשך

ובחרת בחיים על פרשת מסעי
''אלה מסעי בני ישראל ...''
פרשת השבועפירש רש"י, למה נכתבו המסעות הללו, להודיע חסדיו של מקום, שאף על פי שנגזר עליהם לטלטלם ולהניעם במדבר, לא תאמר שהיו נעים ומטולטלים ממסע...... להמשך
קריאת התורה בתימנית, מהאתר מורינט לצפיה מורחבת הקש>
 
מסע בין דורות
 
אלה מסעי בני ישראל וגו'.
פירש רש"י, למה נכתבו המסעות הללו, להודיע חסדיו של מקום, שאף על פי שנגזר עליהם לטלטלם ולהניעם במדבר, לא תאמר שהיו נעים ומטולטלים ממסע למסע כל ארבעים שנה ולא הייתה להם מנוחה וכו'. נמצא שכל שמונה ושלושים שנה לא נסעו אלא עשרים מסעות, עי"ש.
ואם אנו חושבים שכשהם נסעו זה היה על חמורים וכדומה - ודאי שלא, שהרי ענני כבוד היו מלווים אותם, וארון ברית ה' היה מיישר להם את הדרך, וההרים נתיישרו. גם בעיות של אוכל ושתייה לא היו, שהרי היו מַן ובארה של מרים. ואין צורך לומר שגם בעיות בלימוד התורה לא היו, שהרי אנו מדברים על דור דעה, שרבו היה נותן התורה, הלא הוא משה רבינו, שלימדם תורה מפי הגבורה.
אלא שבא שלמה המלך ואומר את הפסוק הנודע (משלי ל"א, ל') "שקר החן והבל היופי, אשה יראת ה' היא תתהלל". והגמרא בסנהדרין (כ') הסבירה ש'שקר החן' זהו דור המדבר, ו'הבל היופי' הוא דורו של חזקיהו המלך, שתקע חרב בבית המדרש ואמר 'מי שלא ילמד תורה - ידקר בחרב'. ולא היה באותו דור אפילו אחד עם הארץ. ו'אשה יראת ה' היא תתהלל' זה דורו של רבי יהודה בן רבי אלעאי, שהיו ששה תלמידים מתכסים בטלית אחת ולומדים תורה.
והשאלה נשאלת, שהרי מי לנו גדול בתורה וביראה כדור המדבר שראו ניסים יום יום, ולמדו תורה ממשה רבינו. הרמב"ן הוסיף ואמר "אשרי הדור שעוונותיו ספורין", שרק עשר פעמים ניסו את ה' במשך כל ארבעים השנה. וכן לא מובן שעל דור חזקיהו, שהיו גדולים וענקים בתורה, אמר שלמה המלך "שקר החן והבל היופי". הסביר הרב יגן זצ"ל שכיוון שהקב"ה מודד את האדם כפי גודל נסיונותיו בזה העולם, כמובא במסילת ישרים, לכן דור המדבר, עם כל גדולתו בתורה, נסיונותיו היו מעטים, שרוב התאוות באות מרוב אכילה ושתייה, ולהם היה הכל רוחני. וכן דורו של חזקיהו המלך, שתקע חרב בבית המדרש, שאזי האדם לומד בין ירצה ובין לא ירצה. מה שאין כן דורו של רבי יהודה ברבי אלעאי, שלמדו במסירות נפש נוראה ובעוני מוחלט, שאפילו לו ולאשתו היה בגד אחד קרוע ובלוי (שלולא כן, ודאי שלא היה לובש את הבגד של אשתו משום "לא ילבש גבר שמלת אשה", כך כתב הרב חיים שמואלביץ'). ואף על פי כן, כל היום וכל הלילה ראשו ורובו רק בתורה. ועל דורו נאמר "אשה יראת ה' היא תתהלל".
ואם נעשה השוואות בדרגות של לימוד התורה אפשר לראות זאת מרבי אליעזר בן הורקנוס, שאמר לתלמידיו לפני שנפטר שמה שהוא למד מרבותיו זה ככלב המלקק מן הים (סנהדרין ס"ח). דהיינו שהתורה של רבותיו היא הים, והוא רק ליקק מהם כמה טיפות. אומר רבי אליעזר לתלמידיו שהוא לימדם כמכחול השפופרת, שזה כאדם הטובל קולמוסו בתוך השפופרת ומוציאה עם דיו. וכזכור, אחד מתלמידיו היה רבי עקיבא. ורבי עקיבא רבו של רבי יהודה ברבי אלעאי. ואף על פי כן זה הדור שהקב"ה חפץ בו. ואם כך על דורו, שלא היה בו טלוויזיה וכבלים ואינטרמת וכל השאר - מה אנו בדורנו. מי שמצליח בשיניים ואחוז בהרבה או אפילו במעט מתורת ה' - שכרו רב מאת ה'.
מתימן יבוא הישיבה המרכזית לבני תימן ירושלים רח' תרמ"ב 6 | טל': 02-5812531 | חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב הת"ת לבני עדת תימן | רח' דוד 28 | פקס: 02-5811026
משכנות הרועים - הת"ת לבני תימן בראשון לציון. רח' נחמיה 111 050-3355022


דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
+ שלח משוב