פטנט עולמי, איך לעבור בפתח
כל הזכויות שמורות ליצה"ר

מעשה בכפרי שהעמיס על העגלה תבואה בגובה רב וניסה להיכנס בפתח המחסן ללא הצלחה.
עבר נוכל, ניגש אליו והציע לו פתרון. נתן לו משקפת והראה לו במשקפת הפוכה שהעגלה קטנה. האיכר שילם בשמחה כסף רב עבור המשקפת.
הסתכל במשקפת על העגלה בהקטנה האיץ בסוסים ו...בום המטען נתקע.
רץ אחרי המוכר ודרש את כספו כי זה לא עובד. הנוכל לא התרגש והסביר לו שכנראה זה לא מספיק להקטין את העגלה, אלא צריך אח"כ להסתכל על הפתח במשקפת בהגדלה. כלומר הפתח בהגדלה והעגלה בהקטנה ואז העגלה תכנס ברווח, סיים דבריו ואץ לדרכו.
ניסה הכפרי העגלה בהקטנה הפתח בהגדלה האיץ בסוסים יותר מהר... ושוב נתקעו.
המוכר נעלם והאיכר עם המשקפת מנסה שוב ושוב.

עבר חכם אחד וראה אותו נבוך עם המשקפת ולא מבין למה לא נכנס.
אמר לו החכם, אח יקר לא יעזור לך להסתכל במשקפת. המשקפת לא משנה את המציאות. אם תסתכל על הפתח במשקפת בהגדלה תראה שגם המטען גדל. ולהפך בהקטנה.
תשמע לי, אין לך ברירה, תתחיל לעבוד. תוריד מהעגלה את המטען החורג ואז תעבור בפתח.

הנמשל. אנחנו עומדים לפני יום הדין, הפתח קטן, והעגלה עמוסה בגובה עם כל העברות שאספנו כל השנה. והנה הפתח קטן והעגלה לא נכנסת. היהודי מתחיל לתעורר צריך לעשות תשובה.
אך הנה מגיע יצה"ר הנוכל עם פתרון קל. תסתכל על העגלה עם משקפת הפוכה ותראה כמה העגלה קטנה. כלומר תתבונן שאתה בסה"כ בן אדם וקורה שנופלים והשאור שבעיסה אשם, הממשלה אשמה, שאין כסף והערב רב, והשכן וכו'. כי יש הרבה תירוצים והוכחות אתה לא אשם.
אבל שוב נתקעים, כי בית דין של מעלה יודעים את האמת ודנים אותנו על פגיעה במלכות ואין תירוצים ורחמנות ופשרות.

אך גם לזה מוצא הנוכל פתרון. תסתכל במשקפת ותגביה את הפתח. כלומר תתבונן בגדלות רחמי אבינו ותראה את רחמיו כמה הם גדולים, כל השנים דאג לנו והציל אותנו. הוא אבינו אוהבנו, ודאי יקבל אותנו עם העגלה העמוסה.

אך הנה המטען לא עובר. כי כאשר התבוננו כמה גדולים רחמי אבינו אוהבנו, א"כ גם העברות הפכו גדולות יותר, כי אם הוא אבינו אוהבנו היקר וכו', איך העזנו לעבור על דבריו ולעשות עברות ולצער אותו.
אנחנו עומדים נבוכים.

מה הפתרון?

להוריד מהמטען החורג. מה שחרגנו מהוראות התורה. עברות וביטול תורה זלזול במצוות ועוד צרות רבות. עלינו להתחרט על העבר ולקבל עלינו להתחזק במצוות בדקדוק גדול. היום לפני ראש השנה וכיפור, להשתנות לטובה לתקן ולהוריד מהעגלה מה שחרגנו. ה' מבקש, פתחו לי פתח קטן בלבבכם ואני אפתח לכם פתח ענק לקבל בנים שבים לאביהם שבשמים.

בהצלחה.