דף הבית >> 10דף הבית ראשי >> דפים למשלוח שבועי >> נצבים וילך

 
 
מטבע מימי בר כוכבא  עם ציור ארבעת המינים
כמנהג התימנים.
תוספת הדר להידור.

קריאת התורה לפי מנהג תימן, 
הרב יהודה גמליאל שליט"א.
 
 
קריאה ליום טוב ראשון
קריאות לימי חול המועד  -
[ספר במדבר פרשת פינחס]
קריאה לשבת חול המועד  "ויאמר משה אל ה' ראה אתה אמר אלי וגו' " - [ספר שמות פרשת כי תשא]
הפטריות   "והבאתי את השלישית וגו' " - ליום טוב ראשון [זכריה סי י"ג י"ד]
 

מאמר לסוכות
ידוע הדבר שציוונו ה' על ישיבת סוכה שבעה ימים כלשון הפסוק "למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים". ופסק מרן בשו"ע (סי' תרכ"ה) כדעת ר' אלעזר שכוונת התורה שנזכור את חסד ה' שהקיף את עמ"י בהליכתם במדבר בענני כבוד לבל יכם שרב ושמש וכו'.
ויש להתבונן, הלא זכינו במדבר לשלש מתנות טובות ונפלאות בזכות שלשת פרנסי ישראל (מדרש שיה"ש), ה"מן" שהיו טועמים בו כל הטעמים שבעולם בזכות משה רבינו ע"ה, ה"באר" בזכות מרים, ו"ענני הכבוד" בזכות אהרן הכהן. וא"כ מדוע נצטווינו לעשות זכר רק לענני הכבוד ולא למן ולבאר, וביותר שהמים והלחם הם הנצרכים לקיום חיי האדם ובלעדיהם ח"ו לא... להמשך קריאה

הלכות חג הסוכות מאתר תימני ישראל מתוך שלחן ערוך המקוצר - אורח חיים חלק ג'
סימן צ"ד - הלכות יום טוב,
מלאכות האסורות והמותרות 


סימן צ"ה - הלכות מוקצה ביום טוב
סימן קט"ו-הלכות עשיית הסוכה 
סימן קט"ז-הלכות ישיבת הסוכה 
סימן צ"ח - הלכות שמחת יום־טוב,הקידוש והסעודות. ועוד
קי"ח-הלכות נטילת ארבעת המינים ואופן הנִּעְנועים, וסדר ההקפות 

קי"ז-הלכות כשרות הלוֹלב ושאר המינים,ואגידתם
סימן צ"ט - הלכות חול־המועד,
מלאכות האסורות והמותרות 


סימן קי"ט-הלכות הושענא רבה,
ושמיני עצרת,ושמחת־תורה
 

פרשת וזאת הברכה

פרשת וזאת הברכה
מעינה של תורה וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלקים את בני ישראל לפני מותו הפרשה הקודמת מסתיימת במילים: ושמה לא תבוא אל הארץ אשר אני נותן לבני ישראל ודבר זה הלא נגרם בעטיים של ישראל, כפי
 
 
הישיבה המרכזית לבני עדת תימן. ירושלים רח'' תרמ"ב 6. טלפון: 02-5812531    דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com פקס: 077-4448207 חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב - ת"ת לבני עדת תימן רח'' אבינדב 22 ירושלים. משכנות הרועים - בראשון לציון. רח'' נחמיה 111    050-3355022

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
+ שלח משוב