אני מעוניין לתרום  |  כך התחלנו את המדרש התימני  |  הגאון הרב ששון גריידי זצ"ל  |  אדיר ושדי וישב בתימנית  |  חומר מארכיון המדינה  |  donationforyemanit  |  ראש השנה וכיפור  |  ת"ת מבשר טוב  |  ילדי תימן  |  מדור פרשת השבוע  |  פרשת השבוע  |  ס ר ט י - ו י ד א ו  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
  


יפוצו מעינותך חוצה
FacebookTwitter

      נסיון
דף הבית >> מחסן >> נסיון

מבשר טוב הת"ת התימני בירושלים

כך התחלנו

מאז סגירת הת"ת התימני ברחוב חיי אדם לפני כ - 60 שנה, אשר בו לימדו מארי יוסף קרוואני זת"ע, ומארי יוסף פתיחי זצ"ל, מורגש היה החיסרון העצום, חסרון וצער שכל הורה הרגיש, וגדלה בושתינו כאשר שאלונו אחינו האשכנזים או הספרדים, למה אין לכם ת"ת תימני בירושלים? איך זה שציבור כ"כ גדול של תימנים עם מורשה יחודית מפוארת כזאת, לא זכו אפילו לת"ת אחד???

ההד הטורדני לא נתן לנו מנוחה, ועם היות שכבר אנו נושאים בעול החזקת הישיבה הק' מתימן יבוא, אך זעקת האמת שאי אפשר להשתיקה, הקימה אותנו ממקומנו והריצה את רגלינו לדבר מצוה עצומה זו, להקים ת"ת תימני לילדינו היקרים.תלמוד תורה עתיק תימני בירושלים

אין לתאר ולשער את הקשיים שנערמו בדרך, על ימין ועל שמאל, הפרעות ומניעות עבור משימת קודש זאת, אך עידודם של הרבנים, והידיעה שכל עניין של קדושה חייב שיהיה לו עיכוב. בהיות שהיצר הרע נלחם, אמצו את כוחנו להתמיד במשימת קודש זו אשר את פרותיה אנו רואים כיום.
אך עוד דבר נוסף עודד אותנו להמשיך, והוא... הילדים עצמם.
כבר לפני 24 שנים כשהת"ת הוקם ורק מעט מאד ילדים שהו בין כותליו, כבר אז אי אפשר להתעלם מהחן היהודי המיוחד, שעטה את פניהם הטהורים של הילדים הזכים. ובפרט שנלווה אליו גם חינה ותפארתה של מסורת אבותינו, אשר ממקום גלותה שנעזבה ונשכחה על ידי רבים מיהודי תימן בני דורנו, שלא זכו להשכיל ולראות פאר מסורת אבותיהם, ונטשוה בקרן זוית, משם קמה והתרוממה, ניערה את עפר הזמן הנאסף מעליה, ובפרץ שמחה נהרה לבין כותלי הת"ת, לחזות בנוחליה ה"ה הם הילדים הזכים, הלומדים את משנתם בדרך המקובלת לנו מדורי דורות, במסורת שלא הורקה מכלי אל כלי, וברה ותמימה, עומדת וניצבת משנים קדמוניות.

ובפרט ברבות הזמן ככל שהזמן עבר, כן הפירות משביחים יותר עסיסים יותר, ושמם הטוב וריחם הנעים נישא למרחוק. הן בהתעלות בתורה ויראה והן בידיעת הנגינות ודקדוק הקריאה.
אכן יכולים אנו לומר בפה מלא, שאחרי כל הטורח והעמל הגדולים רואים אנו ברכה בעמלנו אלו הבנים, והכרת פניהם ענתה בם -"כי הם זרע ברך ה'".
מה נעמו פניהם הטהורים כשפאותיהם המסולסלות מעטרות את לחייהם, ופיהם הקדוש העסוק כל היום בתורת א-ל חי, כשהמנגינות העתיקות מסתלסלות להן בחן זך ומזוכך, יוצאות מפיהם בקדושה ומרחפות בחלל העולם, ומוסיפות אויר דקדושה לים האויר העכור של דורנו.

לא פלא היה לראות את עוברי האורח ברח' דוד בירושלים, נעצרים ממהלכם, ואינם מסוגלים להמשיך בדרכם שאצה להם, בגין הקולות של לימוד הקריאה ו"מזמור לדוד ה' קראתיך..." הנאמרים לאחר תפילת מנחה.
אך מה לנו להרבות בתיאורים, עדיף לנו לעשות דבר יותר יעיל להמחיש את האמת.

הנכם מוזמנים לבוא לבקר בבית מקדש מעט עם ילדי הקודש של יהדות תימן.

אח יקר בידך לקחת חלק בהחייאת מורשת תימן העתיקה והמפוארת. שלח את תרומתך לעזור לילדים להמשיך את דרך אבותינו הקדושים.

 
 
 

זכות לימוד התורה בנוסח תימן ושימור המסורת והחייאת מורשת תימן
תעמוד לתורמים היקרים נאמני עדת תימן לברכה והצלחה ישועה ורפואה ומילוי כל משאלה.

תרום בשמחה ללימוד ילדי תימן

להפקיד או העברה בנקאית לחשבון הת"ת: מבשר טוב, בנק מרכנתיל, סניף גאולה 635 ירושלים. מספר חשבון 55631


לפרטים נוספים להתקשר לטלפון  050-4148077  תזכו למצוות עם שפע ברכה והצלחה.

אם יש בקשה מיוחדת לתפילת הילדים שלחו הודעה. אפשר גם בווטסאפ 054-2254768

מתימן יבוא הישיבה המרכזית לבני עדת תימן. ירושלים רחוב תרמ"ב 6. טלפון: 02-5812531    דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com פקס: 077-4448207 חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב - ת"ת לבני עדת תימן רחוב יחזקאל 46 ירושלים. גני ילדים רחוב ארץ חפץ 112 כניסה ב ירושלים.  
 
 
דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com
לייבסיטי - בניית אתרים