מתימן יבוא
מוסדות הקודש המרכזים לבני תימן
ישיבת מתימן יבוא. ירושלים רח' תרמ"ב 6. טלפון רב קוי: 02-5812531 פקס 02-5826919 חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב
- הת"ת לבני עדת תימן רח' אבינדב 22ג' ירושלים.
משכנות הרועים הת"ת לבני עדת תימן בראשון לציון. רח' נחמיה 111 050-3355022
 
אתר נוסח תימן פעולת צדיק יד מהרי תימני ישראל מורי נט
 

לאחינו היקרים ידידי מוסדות יבוא


 
אשריכם התימנים בימי הפורים
חוזרים לשורשים. עם ניגונים משמחים,
בתורה עמלים, וחסד גומלים.
מתנות לאביונים, עם מחצית השקלים.
למוסדות התימנים, בני עדתך קודמים.
אין חובה להיות שיכורים,
רק איבוד חושים משירים וריקודים.
כולנו מאוחדים, אשרינו היהודים. כמו באותם הימים, נראה כל אויבינו ניגפים.

לקופת הצדקה מלחמת ש ב-ש שקלים נגד שקלים.
חידה לפורים: מה זה?    מופיע במגילה פעמיים, בתורה עם כנפיים, בגמרא עם קרניים, בשיר השירים רק קולו מופיע אחרי הגשם.
חסדי להורדה

שיר השירים. קורא הרב יהודה גמליאל.
מגבית זכר למחצית השקל
 
לאחינו היקרים
שלום וברכה!

בימים אלו פונים אנו לציבור היקר בארץ ובעולם, לבוא ולעזור בתרומה לקיום הת"ת מבשר טוב. ב"ה רבים תורמים כי הם מכירים בחשיבות המוסד היקר ויודעים את המצב הכלכלי הקשה.
פונים אנו גם אליכם, אורחינו היקרים שמוקירים את מורשת תימן הנפלאה ולבכם קרוב לילדים הממשיכים דרכי אבות ומשמחים בהבל פיהם את אבינו שבשמים, וזכותם עומדת לנו להינצל מכל אויבינו.
כולנו רוצים לראות בפריחת הת"ת לקראת מבנה שלנו עם תנאים משופרים. מבורכים בתלמידים ומנחילים תורה לגדיים הרכים בשמחה ובאהבה.
נא הרימו את תרומתכם לתלמוד תורה מבשר טוב בעין יפה, ותבורכו מן השמים בשפע ברכה והצלחה.
יהי רצון שנזכה כולנו לראות את ילדינו עולים במעלות התורה והיראה מתוך יישוב הדעת והרחבה.
השנה מחצית השקל עומד על סך 38 ₪  וכל המוסיף מוסיפים לו מן השמים.
אפשר לשתף גם קרובי משפחה וידידים ושכנים במצוה חשובה זו.
פורים שמח - הנהלת הת"ת וצוות ההוראה
  קריאת התורה  
הרב יהודה גמליאל מאתר נוסח תימן
פרשת ויקרא:  א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה 
טקסט- יכין ובועז / תורת אמת

פרשת צו: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת
פרשת ויהי ביום השמיני: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת
                                 קריאה ברצף:  אלה פקודי   ויקרא
 
ויקרא קריאת התורה מהאתר תימני נט        
קריאת המגילה לפי מנהג תימן
קריאת המגילה. חדש  הרב מאיר צימרוט פרשת ויקרא תשע"ד
ר' יחיא עמר נווה חיים פ"ת
הרב יחיא זכריה יצחק זצ"ל

ספרים על הפרשה
יגל יעקב על פרשת השבוע  הרב יעקב צבי אופמן בן הרה"ח אברהם חיים זצוק"ל הי"ד
  ספר ויקרא
 פרשת ויקרא    פרשת צו    פרשת שמיני    פרשת תזריע    פרשת מצורע    פרשת אחרי  
 פרשת קדושים    פרשת אמור    פרשת בהר    פרשת בחקתי  
 
בשבילי הפרשה - הקש לכניסה בים דרך - ויקרא   הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
מתימן יבוא הישיבה המרכזית לבני תימן ירושלים רח' תרמ"ב 6 | טל': 02-5812531 | חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב הת"ת לבני עדת תימן | רח' דוד 28 | פקס: 02-5811026
משכנות הרועים - הת"ת לבני תימן בראשון לציון. רח' נחמיה 111 050-3355022


דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com