מתימן יבוא
מוסדות הקודש המרכזים לבני תימן
ישיבת מתימן יבוא. ירושלים רח' תרמ"ב 6. טלפון רב קוי: 02-5812531 פקס 02-5826919 חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב
- הת"ת לבני עדת תימן רח' אבינדב 22ג' ירושלים. משכנות הרועים התלמוד תורה לבני עדת תימן בראשון לציון. רח' נחמיה 111 050-3355022
 
אתר נוסח תימן פעולת צדיק יד מהרי   תימני ישראל מורי נט רואים את הקולות
 

וחנוכה שמח


לאחינו היקרים ידידי מוסדות יבוא
כניסה
לאתר מתימן יבוא


 


הצטרף למלחמה באויבי התורה והקדושה.
בתרומה למוסדות הקודש של יהדות תימן, תדליק את המנורה ובע"ה,
 מעט מן האור יגרש הרבה מן החושך.
באנו חושך לגרש, בתרומה נדיבה מדי חודש.
הקש להצטרפות למאבק להנחלת התורה

חנוכה שמח בתלמוד תורה
מדור ימי החנוכה
הלכות שעורים וסרטים
הקש לכניסה

הרב מאיר צימרוט על פרשת מקץ וחנוכה  להורדה  Download

Viewing this content requires Silverlight. You can download Silverlight from http://www.microsoft.com/getsilverlight.

הלכות חנוכה - מהספר שו"ע המקוצר הקש לכניסה. ברכון להדלקת נרות.  הקש לכניסה.
עלוני המוסדות לחנוכה. הקש לכניסה: עלון תשע"א   
עלון תש"ע
ספר מאי חנוכה עם מגילת בני חשמונאי הקש לעיון בספר
 קריאת התורה לחנוכה:  קריאת התורה לימי החנוכה    מפטיר לחנוכה   הפטרה

החיים והשלום - רמזי חנוכה  מקבץ גדול מאוד של רמזי חג החנוכה מתוך החיבור "החיים והשלום" למו"ר חיים קורח זצ"ל.

תשובות ופסקי הלכה בנושאי חנוכה ממו"ר חיים קורח זלה"ה   קובץ גדול של תשובות ופסקי הלכה בנושאי חנוכה אשר נתחברו ע"י מו"ר חיים קורח זלה"ה, נערך ע"י מו"ר פנחס קורח שליט"א.

 
 
פרשת ויהי מקץ  קריאת התורה, חידושים על הפרשה, קריאה ממורינט, עלונים על הפרשה.          
 
קריאת התורה
הרב יהודה גמליאל
מאתר נוסח תימן


פרשת ויהי מקץ: 
א / ב / ג / ד / הו/ זהפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת
לקריאה ברצף ויהי מקץ

אתר יד מהרי"ץ
קריאת התורה תיקון קוראים וירטואלי.


קריאת הפרשה לכל השנה

קריאת התורה מאת רבי יחיא זכריה יצחק זצ"ל
יש רשות להעתיק את הקבצים של מנת ללמוד לע"נ, העתקה למטרת מסחר אסורה!
פרשת ויהי מקץ: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה פרשת ויגש: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה  הפיוט בר יוחאיhttps://sfilev2.f-static.com/image/users/78332/ftp/my_files/template/%D7%A4%D7%A1-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%A8-%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%9C.jpg?id=13229689

 
פרשת השבועיגל יעקב על פרשת השבוע
הרב יעקב צבי אופמן בן הרה"ח אברהם חיים זצוק"ל הי"ד
  ספר בראשית      פרשת בראשית     פרשת נח     פרשת לך לך     פרשת וירא     פרשת חיי שרה     פרשת תולדות     פרשת ויצא     פרשת וישלח     פרשת וישב     פרשת מקץ     פרשת ויגש     פרשת ויחי 

בשבילי הפרשה - ספר בראשית

פרשת תולדות

פרשת ויצא

פרשת וישלח

פרשת וישב

פרשת מקץ

פרשת ויגש

פרשת ויחי

עבירתן של השבטים
הרב שלמה לוונשטיין
פרשת וישב
אהרן לוי
פרשת וישב
ישי וליס
פרשת וישב
מיכאל לסרי
 
 
 

מתימן יבוא הישיבה המרכזית לבני תימן ירושלים רח' תרמ"ב 6 | טל': 02-5812531 | חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב הת"ת לבני עדת תימן | רח' דוד 28 | פקס: 02-5811026
משכנות הרועים - הת"ת לבני תימן בראשון לציון. רח' נחמיה 111 050-3355022


דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com