מתימן יבוא
מוסדות הקודש המרכזים לבני תימן
ישיבת מתימן יבואירושלים רח' תרמ"ב 6. טלפון רב קוי: 02-5812531 פקס 02-5826919 חשבון בנק הדאר: 4874867 
מבשר טוב 
- הת"ת לבני עדת תימן רח' אבינדב 22ג' ירושלים. משכנות הרועים ת"ת לבני עדת תימן ברשל"ץ רח' נחמיה 111 050-3355022
 
אתר נוסח תימן פעולת צדיק יד מהרי   תימני ישראל מורי נט רואים את הקולות
 
קיבלנו את התורה בשמחה.
חוזרים ללימודים
יישר כח  גדול
לכל ידידינו הנאמנים, התורמים והמשתדלים, העומדים על משמרת הקודש לקיים את התורה בבני עדת תימן.


לאחינו היקרים ידידי מוסדות יבוא

כניסה
לאתר מתימן יבוא 
חובה קדושה צו השעה - קבלת התורה במתן תרומה
איך אפשר לקבל את התורה בלי להיות שותף במלחמתה של תורה.הצטרף לתורמי מוסדות הקודש של יהדות תימן, בתרומה קטנה או גדולה למוסדות העדה.
לבחירתך. תרומה ללימוד הילדים, או ללימוד הבחורים
לתרומה בברכת קבע חודשית, או בכרטיס אשראי, הקש לכניסה
ניתן להפקיד בבנק הדאר חשבון מתימן יבוא מספר: 4874868

או להתקשר 050-4148077

תרומה נדיבה עם הרבה שמחה
פרשת בהעלותך חידושים ועלונים  על הפרשה  


לפי מנהג תימן, הרב יהודה גמליאל שליט"א. 
פרשת בהעלותך:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
 
קריאה ברצף: פרשת   בהעלותך

קריאת התורה
מאתר יד מהרי"ץ

   קריאת התורה תיקון קוראים וירטואלי.
עלון לשבת מחודדין בפיך תשע"ד חדש  נשא לילדים חדש בהעלותך
קריאת התורה מאתר מורי נט. יש לבחור פרשה ואת המברך,
לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולשמוח בתורה הקדושה.
 
עלון לשבת מחודדין בפיך תשע"ד חדש  בהעלותך לילדים חדש בהעלותך
מעיינה של תורה -  פרשת בהעלותך
"ויעש כן אהרן" (ח, ג)
להגיד שבחו של אהרן שלא שינה
בכל הבריאות שבפרשת מעשה-בראשית נאמר: ''ויהי כן'', ורק בבריאה של האור נאמר: 'ויהי אור" ולא נאמר "כן''.
ואמרו על כך חכמינו, לפי שהאור הנברא נגנז, מאחר שלא היה העולם ראוי לו, ובמקומו נתהווה אור אחר, קטן ושונה מכפי שנברא.
אהרן הכהן, בהדליקו את המנורה, תיקן את העולם והחזיר לו את האור הראשון, ונמצא שהוא החזיר את ה'''כן''', שעשה את האור כפי שנברא מלכתחילה בלי השינוי שחל בו אחר-כך, והיינו "שלא שינה".
טבעו של אדם הוא, שכשהוא עולה למדרגה רמה הריהו בא לכלל התפעלות עצמית. ואילו אהרן הכהן עשה עצמו כמנורה עצמה - "ויעש כן אהרן" - כשם שהמנורה אינה מרגישה כלל אם גבוהה היא או נמוכה, כך גם הוא לא נתפעל כלל מעלייתו למדרגות יותר רמות - ''שלא שינה''.
אדם אחר בעשותו עבודה שכזו היה ודאי מאבד את שווי-משקלו מחמת גודל ההתלהבות והיה שופך מן השמן ארצה ומשקיע את הפתילות. שבחו של אהרן היה בזה, שעל אף גודל ההתלהבות עשה את הכל בדייקנות ללא שום שינוי. זהו כח אדיר שכמעט אי-אפשר להשיגו.
ספרים על הפרשה
יגל יעקב על פרשת השבוע  הרב יעקב צבי אופמן בן הרה"ח אברהם חיים זצוק"ל הי"ד
ספר במדבר  פרשת במדבר    פרשת נשא    פרשת בהעלתך    פרשת שלח    פרשת קרח    פרשת חקת    פרשת בלק    פרשת פנחס    פרשת מטות    פרשת מסעי  
 
בשבילי הפרשה - הקש לכניסה בים דרך - במדבר   הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
שירת הילדים עם מארי יוסף עוזרי.


מארי יחיא אלשיך זצוק"ל שר, ידעתני.
מתימן יבוא הישיבה המרכזית לבני תימן ירושלים רח' תרמ"ב 6 | טל': 02-5812531 | חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב הת"ת לבני עדת תימן | רח' דוד 28 | פקס: 02-5811026
משכנות הרועים - הת"ת לבני תימן בראשון לציון. רח' נחמיה 111 050-3355022


דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...
+ שלח משוב