מלחמת עולם נגד ה' ותורתו.
גזרות קשות קיצוצים בתקציבים, לעשות חיים קשים לדתיים.
עולם היהדות ולימוד התורה הם קיום העולם, וזכותינו היחידה "להיות עם חופשי בארצינו ארץ ציון וירושלים".

רבים עמדו עלינו לכלותינו, וסופם רדת שחת בבושה וכלימה.
אבל עד אז הצער גדול, כוללים נסגרים, ואנחנו מקצצים במספר התלמידים באוכל ובשאר הוצאות.
החובות גדלים והנושים רודפים ואנא אנחנו באים.
ימים קשים עם נסיונות גדולים, אבינו במרומים בוחן את בניו היקרים, הראו לי כמה אתם אותי אוהבים.
כולנו רוצים חתימה לחיים. תרומה למוסדות התורה היא מפתח הצלה ליום הדין הנורא.
עשה למען תינוקות של בית רבן שלא חטאו.