מתימן יבוא
מוסדות הקודש המרכזים לבני תימן
ישיבת מתימן יבוא. ירושלים רח'' תרמ"ב 6. טלפון רב קוי: 02-5812531 פקס 02-5826919 חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב
- הת"ת לבני עדת תימן רח'' אבינדב 22ג'' ירושלים. משכנות הרועים התלמוד תורה לבני עדת תימן בראשון לציון. רח'' נחמיה 111 050-3355022
 
אתר נוסח תימן פעולת צדיק יד מהרי תימני ישראל מורי נט רואים את הקולות
 
לאחינו היקרים ידידי מוסדות יבוא

 
שיר השירים. קורא הרב יהודה גמליאל.
השקדיה פורחת
יום חמישי הבא טו בשבט
למדור טו בשבט הקש

השקדיה פורחת

 
ערב הרש"ש תשס"ו בישיבת מתימן יבוא הרב מאיר צימרוט פרשת בשלח
חידושים על פרשת בשלח -
מהספר מעיינה של תורה
"ויהי בשלח פרעה"
זוהי דרכם של כל השונאים בכל העתים, שתחילה שׂוטמים אותנו, מאשימים אותנו בכל ומבקשים להיפטר ממנו. ואילו אחר כך צווחים הם, על אשר אנו רוצים ללכת, והם עושים כל אשר בידם כדי שלא נוכל לעזוב את הארץ. (פרדס יוסף).

פרשת בשלח  קריאת התורה, חידושים על הפרשה, קריאה ממורינט, עלונים על הפרשה.          
MP3 קריאת התורה להורדה
פרשת בשלח
פרשת וארא ברצף מאתר מורי נט קורא ה"ה דוד כהן

  קריאת התורה  
הרב יהודה גמליאל
מאתר נוסח תימן

פרשת ויהי בשלח:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
טקסט- יכין ובועז / תורת אמת

אתר יד מהרי"ץ

קריאת התורה תיקון קוראים וירטואלי.


קריאת הפרשה לכל השנה
קריאת התורה רבי יחיא זכריה יצחק זצ"ל
יש רשות להעתיק את הקבצים של מנת ללמוד לע"נ,
העתקה למטרת מסחר אסורה!

פרשת ויהי בשלח: 
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
 
 
מחודדין בפיך לילדים תשע"ד
 פרשת בשלח לילדים
 
 
עלון מחודדין בפיך תשע"ד
עלון לפרשת בשלח
MP3 הרב מאיר צימרוט על פרשת השבוע להורדה.
יש להקיש על השיעור המבוקש ואח"כ לבחור האזנה או הורדה.
הרב צימרוט פרשת וארא
הרב צימרוט פרשת בא תש"ע
הרב צימרוט פרשת בא תשס"ט
הרב צימרוט פרשת בשלח

מתימן יבוא הישיבה המרכזית לבני תימן ירושלים רח'' תרמ"ב 6 | טל'': 02-5812531 | חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב הת"ת לבני עדת תימן | רח'' דוד 28 | פקס: 02-5811026
משכנות הרועים - הת"ת לבני תימן בראשון לציון. רח'' נחמיה 111 050-3355022


דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com