מתימן יבוא - הישיבה המרכזית לבני עדת תימן. ירושלים רח'' תרמ"ב 6. טלפון רב קוי: 02-5812531    דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com פקס: 077-4448207
חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב 
- תלמוד תורה לבני עדת תימן רח'' אבינדב 22 ירושלים. משכנות הרועים - תלמוד תורה לבני עדת תימן בראשון לציון. רח'' נחמיה 111    050-3355022