לאחינו היקרים ידידי מוסדות יבואימים קשים לעולם התורה.
איום גיוס בחורי הישיבה וגזרות כלכליות.
ראשי השלטון נלחמים בעולם התורה וכבר קצצו בתקציבים.
צו השעה! מסירות נפש לתמיכה בעולם התורה.

השתתפות במלחמה. ברכת קבע לתרומה חודשית, החל מ-שקל ליום ויותר. הקש להתגייסות להצטרפות למאבק.

 
סימן טוב
ומזל טוב

לתלמיד הישיבה, הבחור איתי הללי הי"ו, לרגל נישואיו ביום שני האחרון.

בקרוב וידאו מהשמחה.


מימין כבוד מו"ר הרב יצחק שרעבי שליט"א, מסדר הקידושין קורא את הכתובה.

בצער רב אנו מודיעים על כי מכונית הסוברו ששרתה את הנהלת הישיבה, שבקה חיים.
דרוש תורם לרכב לשימוש הנהלת המוסדות. רצוי סטיישין חסכוני במצב טוב.  זכות גדולה.
פרשת השבוע
 לפי השאמי ושאר עדות: חקת   לפי הבלאדי: חקת - בלק
 
 
מעינה של תורה על פרשת בלק
''וירא בלק בן צפור''
למה ניתן לסדרה זו השם ''בלק'' שהוא שמו של שונא-ישראל מובהק?
ברם, באמת כל הגויים שונאים לישראל – ''בידוע שעשיו שונא ליעקב'' – אלא שהם מסתירים את שנאתם ומחפים עליה במילים ומליצות נאות, כך שאין יודעים להיזהר מפניהם. ואילו בלק היה גוי ''הגון'' – שגילה את שנאתו לישראל לעיני הכל, וגוי ''הגון'' שכמותו זכאי שתיקרא סדרה בתורה על שמו.

''עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו כלחך השור את ירק השדה'' (כ''ב, ד)
בעצם קשה, למה כה נתייראה מואב מפני בני-ישראל, והלא הם נצטוו: ''אל תצר את מואב''?
ברם, באמת אמרו חכמינו: ''עמון ומואב טהרו בסיחון'' – שלאחר שכבש סיחון את עמון ומואב הותרו ישראל לכבשם, ומזה נתייראו – פן יכבשו אומות אחרות את ארצם ואז יוכלו ישראל לכבשה מידיהן.
הוא הדין גם במאכלים. כל המאכלים מתעלים ובאים לידי תיקונם על-ידי אכילתו של האדם. עשב השדה, שאינו יפה לאכילת אדם, מתעלה באמצעות הבהמה שאוכלת את העשב ואחר-כך אוכל האדם את בשרה, וכך מגיע העשב לידי תיקונו.
לפיכך אמרו: ''עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו'' - אם לא במישרין הרי בעקיפין, באמצעות אומות
אחרות    להמשך
מעינה של תורה על פרשת חוקת
''זאת חקת התורה''
אלמלא מצוות תוכחה היה כל צדיק יושב בשלווה בביתו, עוסק בעבודת-השם, והוא לא היה נענש בעוון הדור.

ובני הדור גם הם יכולים היו להצטדק וללמד זכות על עצמם, כי לא היה להם ממי ללמוד את הטוב ואיש לא הזהירם ולא הוכיחם על מעשיהם, כי אז היה עונשם קל בהרבה. עכשיו משנתנה מצוות ''הוכח תוכיח את עמיתך'', הוטלה אחריות כבדה על הצדיק ואין עוד שום תירוץ בפי הבריות.

זהו שמרמז כאן התרגום: ''זאת חוקת התורה אשר צוה לאמור'' - חוקה זו אשר ציווה ה לאמר לאחרים, להזהירם, להוכיחם וללמדם תורה ומצוות, היא היא ''גזירת אוריתא'' - הגזירה העיקרית של התורה. גזירה היא לדור שאינו שומע את התוכחה, ולצדיקים שלעולם אינם יוצאים כראוי ידי חובתם באמירת תוכחה.

• לפי שהשטן ואומות-העולם מונין את ישראל, מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה, לפיכך כתב בה חוקה. גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה (רש''י
).
 להמשך
 תרומה לילדי התלמוד תורה

ילד תימני

הרב מאיר צימרוט - דרשה על פרשת חקת
מומלץ מאד

 
 

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
+ שלח משוב