לכל אחינו היקרים אוהבי ה'' ותורתו

פרשת וישלח

מתוך מעיינה של תורה
''''ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר''''.
רמז לקץ הימים, שכל האומות ישנאו את ישראל בקץ הימים, ואז ישארו ישראל לבדם בלי ששום אומה תעמוד לימינם, אז יקום אדום ויאמר, הוא לבדו ואין איש עמו, אין איש שיעזור לישראל, ועשיו באותה שעה יחשוב להפיק זממו לכלות, ולא להשאיר לישראל שריד ופליט חס-ושלום, אבל סוף-סוף יושב בשמים ישחק כי יש צדיקים וצדקניות בישראל, וירא כי לא יכול לו כי מוכרח שתקום מלכות לישראל כי כבר עלה השחר.

מהספר נר תמיד
אומר ה"כלי יקר": מה ההדגש ב"אַרְבַּע-מֵאוֹת אִישׁ עִמּוֹ"? הוא שונא, הוא רע עין, אדם טוב אומרים עליו: טוב עין, עֵשָׂו הוא רע עין, הוא בשנאתו התהומית נגדך, ולכן תתכונן, אומרים המלאכים ליעקב, והראיה: שארבע מאות איש עמו.
"רע עין" – אותיות רי"ש, עי"ן, עי"ן, יו"ד, נו"ן, זה בגימטריא 400. אומר ה"כלי יקר" מצינו בכמה מקומות את המספר ארבע מאות אצל רעי עין. "רע עין" תמיד מתחבר אליו המספר 400, כי זה הגימטריא של "רע עין".


 
פרשת וישלח יעקב  קריאת התורה, חידושים על הפרשה, קריאה ממורינט, עלונים על הפרשה.          
 
קריאת התורה
הרב יהודה גמליאל מאתר נוסח תימן

פרשת וישלח יעקב:
א / ב / ג / ד / ה/ ו/ ז/ הפטרה
טקסט- יכין ובועז / תורת אמת
פרשת וישב יעקב:

א / ב / ג / ד / ה/ ו/ ז/ הפטרה
טקסט- יכין ובועז / תורת אמת

לקריאה ברצף וישלח יעקב

קריאת התורה תיקון קוראים וירטואלי. מאתר יד מהרי"ץ.


קריאת הפרשה לכל השנה
 

עלון מחודדין בפיך

קריאת התורה מאת רבי יחיא זכריה יצחק זצ"ל
יש רשות להעתיק את הקבצים של מנת ללמוד לע"נ, העתקה למטרת מסחר אסורה!
פרשת וישלח יעקב: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
פרשת וישב יעקב: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה

 
יגל יעקב על פרשת השבוע
הרב יעקב צבי אופמן בן הרה"ח אברהם חיים זצוק"ל הי"ד
      פרשת וישלח  
אתר ערכים פרשת  "ויצא יעקב"
פרשת ויצא
הרב שלמה לוונשטיין
פרשת ויצא
מיכאל לסרי
פרשת ויצא
פרשת ויצא
עמליה לסרי
פרשת ויצא
פרשת ויצא
ישי וליס
פרשת ויצא
פרשת ויצא
כנרת כהן
פרשת ויצא
פרשת ויצא
אהרן לוי
פרשת ויצא
פרשת ויצא
יעקב אסטרייכר
פרשת ויצא