ה מ ל ח מ ה   נ מ ש כ ת
ילדי תימן
 
ממשיכי דרכם של היוונים, מבקשים לעצור את לימוד הילדים,
ובכך לנתק את הקשר בינינו לאבינו שבשמים.
מ י   ל ה '   א ל י
הצטרף למלחמה באויבי התורה והקדושה.

בתרומה למוסדות הקודש של יהדות תימן, תדליק את המנורה ובע"ה,
מעט מן האור יגרש הרבה מן החושך.
באנו חושך לגרש, בתרומה נדיבה מדי חודש.
הקש להצטרפות למאבק להנחלת התורה
ח נ ו כ ה  ש מ ח
הלכות חנוכה - מהספר שו"ע המקוצר הקש לכניסה.
ברכון להדלקת נרות.  הקש לכניסה.
עלוני המוסדות לחנוכה. הקש לכניסה: עלון תשע"א  
עלון תש"ע
ספר מאי חנוכה עם מגילת בני חשמונאי הקש לעיון בספר
 
למה מדליקים שמונה נרות ולא שבעה? 
משל לסוחר עשיר אחד שנסע ליריד, ובתרמילו היו שמונה שקים מלאים כסף. בדרך התנפלו עליו שודדים ושדדו ממנו שבעה שקים, ובדרך נס לא הבחינו בשק הכסף השמיני, והוא נותר ביד הסוחר.  כשהגיע הסוחר אל הישוב הסמוך, שכר מיד בכסף שנותר בידו כמה איכרים...        הקש להמשך

עולים מתימן לומדים פרשת בשלח
צולם לפני מספר שנים בישיבת מתימן יבוא.
הרב מאיר צימרוט פרשת ויחי
צולם יום ג' האחרון ויחי תשע"ד
{C}

Viewing this content requires Silverlight. You can download Silverlight from http://www.microsoft.com/getsilverlight.


פרשת וישב

פרשת וישב נר תמיד

וַיֵּשֶׁב יַעֲקב בְּאֶרֶץ מְגוּרֵי אָבִיו בְּאֶרֶץ כְּנָעַן. אֵלֶּה תּלְדוֹת יַעֲקב יוֹסֵף וכו (לז, א-ב).

אומר רש"י הקדוש בפתח הפרשה: "אחר שכתב לך יישובי עֵשָׂו ותולדותיו בדרך קצרה" – פרשה קודמת – "החל לפרש יישובי יעקב ותולדותיו בדרך ארוכה, לפי שהם חשובים לפני המקום להאריך בהם" – העיקר זה לפרט את תולדות יעקב, את מוצאנו – המוצא של עם ישראל. וכן אתה מוצא בעשרה דורות

פרשת וישב חידושים

''וְהַיָּרֵחַ'' (לז ט)
בשו''ע (או''ח תכו) נפסק: ש'הרואה לבנה בחדושה, מברך 'אֲשֶׁר בְּמַאֲמָרוֹ בָּרָא שְׁחָקִים'' וכו' ומובא ברמ''א מדברי רבינו בחיי בפרשתנו, שכתב לומר בברכת הלבנה את המילים הללו: 'דָּוִד מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל חַי וְקַיָּם', לפי שמלכותו של הקב''ה נמשלה ללבנה 'והיא עתידה להתחדש כמותה' וכנסת ישראל תחזור להתדבק בבעלה שהוא הקב''ה, דוגמת הלבנה המתחדשת עם החמה, 


עלון חדש: כנפי יונה. הקש לצפיה.  עמוד 2     עלון מחודדין וישב תשע"ד לצפיה והורדה pdf    וישב תשע"ד לילדים  לצפיה ולהורדת PDF
https://sfilev2.f-static.com/image/users/78332/ftp/my_files/template/%D7%A4%D7%A1-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%A8-%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%9C.jpg?id=13229689
ברכון הדלקת נרות לחנוכה מקש ימיני להורדת קובץ pdf או להדפסה
עמוד 1       עמוד 2
 
פרשת וישב יעקב  קריאת התורה, חידושים על הפרשה, קריאה ממורינט, עלונים על הפרשה.          
 

קריאת התורה מאת רבי יחיא זכריה יצחק זצ"ל
יש רשות להעתיק את הקבצים של מנת ללמוד לע"נ, העתקה למטרת מסחר אסורה!
פרשת וישלח יעקב: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה   פרשת וישב יעקב: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה  הפיוט בר יוחאיhttps://sfilev2.f-static.com/image/users/78332/ftp/my_files/template/%D7%A4%D7%A1-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%A8-%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%9C.jpg?id=13229689

 
  יהדות תימן
לצפיה בסיפור
הסיפור העצוב 1
 
קידוש ה' בתימן
לימוד הגמרא בתימן
פרשת ילדי תימן
מאמר בנושא העליה לארץ
מארי עזרי חוברה מספר על תימן
מסע לתימן לאחרונה
על ועדת החקירה והמסקנות
זעקות שבר מעליית תימן.
לקחו לנו את הבת
גנבת ילדים וספרים ממשפחת קורח