לצפיה מלאה

ב"ה בעקבות התפילות התחילו הגשמים.
בשבוע שעבר ניתקו את המים לילדי התלמוד תורה.
וב"ה הנדיב הגדול אלי דרומי הי"ו מ
הוליווד לוס אנגלס, שלח תרומה
לתשלום החוב וב"ה יש לילדים מים וזכות הלימוד תעמוד לרפואתו השלמה.


 ה צ י ל ו. 

השבוע ניתקו לישיבה מתימן יבוא.
ד ר ו ש   ת ו ר ם
חוב המים כ-20000 ש"ח. טלפון לתרומה - 0504148077
או הקש לתרומה בכרטיס אשראי.

 


חדש חדש
הרב צימרוט פרשת ויצא תשע"ה צולם אתמול ד' כיסלו תשע"ה


שיר השירים - הרב יהודה גמליאל

עלון מחודדין בפיך פרשת ויצא תולדות תשע"ה
לילדים  


 פרשת ויצא תשע"ב
הרב מאיר צימרוט הי"ו
צולם בישיבת מתימן יבוא.

הקש לכניסה

קריאת התורה הרב יהודה גמליאל מאתר נוסח תימן

פרשת ויצא יעקב: א / ב / ג / ד / ה/ ו/ ז/ הפטרה
תיקון קוראים וירטואלי. 
מאתר יד מהרי"ץ

קריאת התורה מאתר יד מהרי"ץ קורא ה"ה יהודה דהרי.  תיקון קוראים וירטואלי.
לצפיה בעמוד נפרד הקש
אתר ערכים פרשת  "ויצא יעקב"
פרשת ויצא
הרב שלמה לוונשטיין
פרשת ויצא
מיכאל לסרי
פרשת ויצא
פרשת ויצא
ישי וליס
פרשת ויצא
פרשת ויצא
אהרן לוי
פרשת ויצא
פרשת ויצא
יעקב אסטרייכר
פרשת ויצא
מתוך הספר הגיוני הפרשה
"ויאמר לבן לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה" (בראשית כט, כו)

בהעמק דבר להנצי"ב מולאזין (שם) ביאר את הענין שהסביר לבן ליעקב שלא כוון לומר "לא נעשה כן במקומנו" בשביל רחל שקטנה ושמא אף חלשה, אלא בשביל שאי אפשר להשיאה לפני הבכירה, ואם כן אין בנתינת לאה רמיה, שבלא זה הרי אי אפשר להשיא הקטנה ממנה. וכן מבואר בפירוש כתר יונתן (שם).
ומתוך כל ענין זה,  להמשך
בשבילי הפרשה
ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה (כח, י)
איתא בגמרא מגילה (יז, ב) 'תניא היה יעקב בבית עבר מוטמן ארבע עשרה שנה', וילפינן שם (טז, ב) מהא ד'גדול תלמוד תורה יותר מכבוד אב ואם, שכל אותן שנים שהיה יעקב אבינו בבית עבר לא נענש.
וצ"ב מנין לגמרא דגדולה מצות תלמוד תורה דלמא שוין הם.
ואפשר לתרץ, דהנה אם יש לאדם לקיים ב' מצוות ואם יעשה האחת תתבטל חברתה,
סרטון נדיר  וגר זאב עם-כבש, ונמר עם-גדי ירבץ
ועגל וכפיר ומריא יחדיו
ישעיהו פרק יא
 
שלח קישור לחבר 
 
הישיבה המרכזית לבני עדת תימן. ירושלים רח'' תרמ"ב 6. טלפון: 02-5812531    דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com פקס: 077-4448207 חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב - ת"ת לבני עדת תימן רח'' אבינדב 22 ירושלים. משכנות הרועים - בראשון לציון. רח'' נחמיה 111    050-3355022
 
 

Go Back  Print  Send Page